En synnerligen olämplig nämndeman?Först kunde jag inte förstå varför Marina Engan, Eva-Britt Dahlström och de andra var så avogt inställda till PAS, Parental Alienation Syndrome. Varför de är så livrädda för denna diagnos att de till och med påstår att mannen bakom diagnosen, professor Richard Gardner, var pedofilvän och att han använde PAS-begreppet för att hjälpa incestförövare att få vårdnaden om sina barn?

Engan & Co säger ju att de står på barnens sida. Att de vill hjälpa barn som far illa hos föräldrar som inte behandlar dem väl. Men då så? Låt oss hjälpas åt i kampen mot de extremt olämpliga föräldrar som ljuger för sina barn och påstår att deras andra förälder utsatt dem för sexuella övergrepp! Mammor (eller pappor) som får barnen att hata en helt oskyldig och tidigare högt älskad pappa (eller mamma) och samtidigt lär barnen att se sig själva som offer kan väl ingen vettig människa stödja?

Förklaringen är dock mycket enkel. De vill inte alls hjälpa alla barn som far illa, bara barn som far illa på det sätt de själva farit illa. Och i deras värld blir varje bevis för att det finns falskanklagande och blåljugande mammor en katastrof. Då kanske inte andra tar deras kamp på allvar. Alltså skiter de högaktningsfullt i de PAS-ade barnen. Om de bara skriker tillräckligt högt om att dessa barn faktiskt blivit utsatta för övergrepp (hur ostridiga bevisen för motsatsen än är) så ska vi tro dem.

Den senaste osanningen i deras kamp är att ”Socialstyrelsen i våras kom fram till att PAS inte kunde godkännas som diagnos”. Detta upprepar de om och om igen utan att kunna visa några länkar till detta beslut. Jag mejlade Socialstyrelsen och frågade om det låg någon sanning i detta. Svaret kom från Kristina Bränd Persson, chef för klassifikationsenheten:

Hej,

Jag hittar endast två rapporter från Socialstyrelsen som innehåller ”Parental Alienation Syndrome”. Båda rapporterna refererar till vissa publikationer men innehåller i övrigt inga utsagor om begreppet vad jag kan se. Den ena rapporten är en forskningskartläggning och den andra en expertrapport.

Länkar:

Standardiserade bedömningar i samband med utredningar om vårdnad, boende och umgänge

En systematisk kartläggning av forskningsaktiviteten

http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2009/10273/2009-126-26.htm

Sexuella övergrepp mot barn – Orsaker och risker

http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2000/3313/2000-36-6.htm

Återkommer om jag hittar mer information.

Mvh

Kristina

Min gissning är att Kristina borde ha hittat ett beslut som togs i våras – om det tagits. Och givetvis skulle Socialstyrelsen aldrig uttala något så korkat som att PAS aldrig kommer att bli en diagnos. Men så här skriver signaturen Betty hos Marina Engan:

”För att få slut på denna desinformation som antifeministerna, pappagrupperna mfl ägnar sig åt kommer snart färsk info från socialstyrelsen. De är helt chockade över att “debatten” fortfarande pågår. De trodde den avslutade iom de klargjort att PAS a l d r i g kommer att bli en “diagnos” och därför inte heller upptas av DSM-V. Socialstyrelsen är extremt tydlig med att PAS inte ens existerar som teori!! Dagsfärsk info. Nu är även socialstyrelsen informerad om den desinformations kampanj som pågår bland journalister mfl på nätet.”

Många av dem jag talat med tror, till skillnad från sanningsvittnet Betty, att PAS skrivs in i DSM IV/V senast 2012. DSM är alltså amerikanska psykiatersällskapets lista över psykiska sjukdomar och störningar. Att man inte skriver in nyupptäckta diagnoser där förrän det gått en tid och man verkligen kunnat leda fenomenet i bevis är ju inget konstigt. Det tog till exempel femtio år för Aspergers syndrom att komma in i DSM. Jag menar att det är synnerligen viktigt att se hur barnen drabbas av föräldrarnas vårdnadstvister. De allra flesta människor förstår nog att om ett litet barn får lära sig att svart är vitt och lögn är sanning, så påverkar det barnets verklighetsuppfattning och störd verklighetsuppfattning är ju något som förekommer i många psykiska sjukdomar.

En pojke som antagligen lider av svår PAS är Pappa C:s son Adam. Den stackars pojken har fått lära sig att pappa har våldtagit honom och sannolikt utvecklat ett trauma av detta. Se här vad Marina Engan skrev i bloggen adamsvanner.se – en blogg som numera är lösenordsskyddad men som man kan hitta cachade versioner av. Här skriver hon att Adam ”lever sin mardröm 24 timmar om dygnet” och att hon hör honom gråta i bakgrunden när hon pratar med hans mamma. Fram till dess att Pappa C greps var Adam en glad kille som älskade sin pappa och såg fram emot en Thailandsresa med honom. Nu är han tydligen ett nervvrak som gråter för att han tror att mamma ska dö. Inte konstigt alls, han har ju redan blivit av med sin pappa …

En annan PAS-ad pojke tror jag vi kan hitta här och här på s-kvinnan Eva-Britt Dahlströms blogg. Enligt EBD är pojken som de kallar Sven utsatt för en rättsskandal av stora mått därför att både tingsrätt och hovrätt genomskådat mammans försök att skära bort pappan ur hans liv. Allt fungerade bra mellan de separerade föräldrarna till dess att pappan träffade en ny kvinna som han gifte sig och skaffade barn med. Då började Svens mamma polisanmäla pappan för allt möjligt. I princip hade hon varit dödshotad av honom sedan de träffades 1997, trots detta hade hon gjort ett nytt försök att leva ihop med honom 2003-2004. När anmälningarna lades ner en efter en tog mamman till storsläggan – pappan hade utsatt Sven för sexuella övergrepp!

Ni som följer den här bloggen vet ju att det sannerligen inte är någon lätt sak för en pappa att få ensam vårdnad om sina barn. Det händer i princip bara när mamman visat sig fullständigt olämplig. Nacka tingsrätts dom är mycket tydlig och välskriven:

Anmärkningsvärt är dock att Sven således inte förrän vid det andra polisförhöret, som alltså hölls i september 2007 och i direkt anslutning till det samtal han på (mammans) initiativ hade med LM (vid barnjouren på Alla Kvinnors hus), berättat eller ens antytt att han varit utsatt för sexuella övergrepp …

Tingsrätten finner det också märkligt att inte bara (mamma) utan även förskole- och skolpersonal som levt så nära Sven under alla år inte uppmärksammat något särskilt i Svens beteende eller uppträdande i övrigt. Lika märkligt finner tingsrätten uppgiften om att Sven först vid ett tillfälle i september 2007 – och aldrig tidigare – skulle ha förknippat en febertermometer med något som hans pappa skulle ha utsatt honom för fyra-fem år tidigare.

Mycket talar sålunda för att (mamman) involverat sonen i parternas konflikt, en konflikt som hon dessutom tycks ha förorsakat. Detta får anses vara i högsta grad olämpligt och det är inte helt uteslutet att anledningen till att Sven numera har en så avvisande inställning till sin pappa beror på någon form av påverkan som initierats av (mamman). Detta har troligtvis underlättats av att Sven träffat (pappan) mycket litet sedan våren 2007 och inte alls sedan i början av september 2007. Det framstår alltså i vart fall inte som osannolikt utan snarare troligt, att Svens förhållningssätt i detta avseende har med (mamman) att göra.

Tingsrätten har verkligen gått till botten med hur anklagelserna uppkommit och kommer efter denna grundliga genomgång fram till att mamman helt ska fråntas vårdnaden om sin son. Rätten säger sig vara övertygad om att pappan kommer att se till att Sven får träffas och umgås med sin mamma även efter att han flyttat till pappan.

Efter domen i oktober 2008 begärde pappan verkställighet, men i december beslöt tingsrätten att avslå det eftersom hovrätten snart skulle avgöra vårdnadstvisten. I mars kom hovrättens dom – de instämmer i tingsrättens bedömning.


Enligt Eva-Britt Dahlström, som själv är nämndeman i Blekinge tingsrätt (bilden), är det nämndemännens fel att mamman förlorade vårdnaden, det är nämndemännen som ligger bakom ”rättsskandalen”. Så här skriver hon i ett svar till en läsare som kommenterat på hennes blogg:

”De som är professionella och som har gjort utrdeningar, pratat med barne5t o.s.v har samtliga uttalat sitt stöd för pojken och hans mamma. Så även de specialistutbildade domarna i hovrätten som tyvärr röstades ner och som skrev ett utomordentligt yttrande i varför de var skiljaktiga i domen.

Och mitt svar blir igen…. det här är alldeles obegripligt.

Jag som nämndeman har att förhålla mig till de proffessioner som har specialistkunskaper på ett visst område.

De här nämdemännen måste ha ansett att de vet bättre än de proffesionella vittnena.

Det är den enda förklaring jag har och jag personligen i min roll som nämndeman hade aldrig vågat gå emot så många specialister.

Därför är det här ett av de största rättsövergreppen mot barn som har gjorts på senare tid.

Eva-Britt Dahlström tror uppenbarligen att nämndemännen är i majoritet i hovrätterna, precis som de är i tingsrätterna – därav hennes okunniga svar. Men hovrättens domar avkunnas av tre jurister och två nämndemän, vet man det inser man direkt att EBD far med osanning. Minst en av juristerna måste hålla med nämndemännen för att få majoritet och i det här fallet är det ordföranden, hovrättsrådet Mona Wildig. Referenten Per Kjellström och f d hovrättsrådet Jan-Olov Swahn har skiljaktig mening och skriver i den ungefär att visserligen kan man inte klarlägga att övergrepp ägt rum men eftersom Sven inte vill träffa sin pappa så ska han slippa det. Båda tycker dock att mamman ska sträva efter att på sikt få till stånd ett fungerande umgänge mellan Sven och hans pappa.

Dessa domar kunde inte Svens mamma acceptera så hon kidnappade pojken och gick under jorden. Se TV4:s inslag med henne här. För detta lagbrott har hon nämndeman Dahlströms stöd. Så här skriver EBD:

”Därför är mamman och Sven på flykt och jag kan tala om att vi är många som följer vad som händer i fortsättningen och det finns de som agerar öppet med namn och allt och går in i själva processen och ifrågasätter både polis, socialtjänstens och domstolens agerande.

Givetvis finns det advokater som inte sitter sysslolösa precis.

Tro mig, det är många som nu kommer att agera.

Riktigt så öppet kan jag inte agera-

men de som vet vilka de här handlar om- ska veta att både Sven och hans mamma har mitt fulla stöd och vi har kontakt av och till men på vilket sätt den sker kan jag givetvis inte tala om.”
Mig förvånar det inte ett dugg att Rättssäkerhetsorganisationen i dag skrivit till Eva-Britt Dahlströms chef och ifrågasatt hennes lämplighet som nämndeman. RO skriver så här:


Lagman Tia Johansson
Tingsrätten i Karlshamn
Annebovägen 11

371 41 KARLSHAMN

Rättssäkerhetsorganisationen RO
C/o Johann Binninge

Hemställan om entledigande av nämndeman Eva-Britt Dahlström

Efter att ha tagit del av Eva-Britt Dahlstöms blogg http://www.s-bloggar.se ifrågasätter Rättssäkerhetsorganisationen, RO, starkt Dahlströms lämplighet som nämndeman.

Enligt domstolens informationsskrift gällande en nämndemans roll och uppgifter ställs det höga krav på en nämndemans objektivitet och saklighet. Läser man inläggen på bloggen ser man bland annat att Eva-Britt Dahlström har en förutfattad mening om hur det förhåller sig med våld i nära relationer. Hon påstår att 98 procent av allt sådant våld begås av män. Det stämmer inte, varken enligt BRÅ eller de många undersökningar som gjorts världen över.

Eva-Britt Dahlström skriver också att så kallade vittnespsykologers sakkunnigutlåtanden inte ska tas på allvar.

Citat från bloggen:
”Stora summor betalas sedan många år ut för ofta fullständigt värdelösa vittnespsykologiska utredningar. Det finns anledning för rättens ledamöter att alltid iaktta stor försiktighet när det gäller att förordna en vittnespsykolog och när det gäller att l
ägga en sådan utredning som grund för en dom i enskilda brott- och tvistemål.”

En nämndeman kan inte och ska inte, före en rättegång med eventuellt sakkunnigutlåtande av psykologer, ta ställning till huruvida deras utlåtanden är värdelösa eller ej. Den bedömningen ska göras vid sittande rätt och från fall till fall.

I lagen står:
”Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget.”

Rättssäkerhetsorganisationen RO hemställer härmed om att nämndeman Eva-Britt Dahlström entledigas från sitt uppdrag som nämndeman då hon är uppenbart olämplig och allvarligt skadar allmänhetens förtroende för rättsväsendet.

Örebro 2009-08-12
Rättssäkerhetsorganisationen RO
Johann Binninge

Kopia till: JK, Justitiekansler Göran Lambertz


Jag har inte en aning om vad ”Svens” pappa i nuläget gör för att hitta sin son. Hans tanke var att både han och pojken skulle vistas en tid på ett behandlingshem, för att försöka hitta tillbaka till varandra. Hjärntvätt, skriker Eva-Britt Dahlström om pappans vilja att på ett mjukt sätt, i närvaro av opartiska personer försöka få Sven att förstå att han inte behöver vara rädd för sin pappa. Jag har ingen kontakt med Svens pappa, anledningen till att jag beställde domarna och granskade dem var just Eva-Britt Dahlströms koleriska inlägg om saken. Men om du läser det här, Svens pappa, så får du gärna höra av dig. Ditt barn är enligt svensk lag bortfört/kidnappat och precis som vi bloggare hjälpte George Pesor att hitta sina barn, så kanske vi kan göra något för dig?

64 svar till “En synnerligen olämplig nämndeman?

 1. Verkligt bra inlägg, Ingrid. Sunt förnuft och rättspatos.Robert2

 2. Tack för att du gör det som många andra av oss skulle vilja men inte orkar, har kunskap, tålamod eller tillräckli brinnkraft att göra; att på ett sakligt, väl underbyggt och mycket klargörande sätt redovisa vad barn far mest illa av här i världen, förutom de faktiskt fysiska övergreppen. Det känns osannolikt att du kommer att mötas av någon saklig debatt i ämnet från PAS-motståndarna av den enkla anledningen att de helt saknar hållbara argument, om man bortser från rena ihopdiktade socialstyrelserapporter förståss. Märkligt att de ska vara så svårt för en del att ta till sig detta, allt för stora, problem – där mammor och pappor utsätter sina egna barn för värsta sortens psykisk misshandel för att driva sin egen sak i vårdnadstvister.Jag har ingen egen erfarenhet av någon bitter vårdnadstvist, tack och lov. Så på det sättet talar jag inte i egen sak. Men jag finner det bortom mitt förståd hur en "kärleksfull" förälder kan utsätta ett eget barn för detta. Så sjukt att jag knappt finner ord för det.Du är värd all uppmuntran för ditt slit Ingrid!

 3. Du har min beundran, Ingrid. Hur finner du all tid det måste ta att göra research och skriva som du gör. I mitt tycke är du den mest betydelsefulla personen i kampem om jämställdhet mellan könen.Med reservation för dem jag inte läst än.

 4. Hur lyckas du få tag i privata brev Ingrid? Johann Binning, som representant för RO, glömde att tillägga i sitt brev att kopia skickades även till dig fvb ut på nätet till hela världen att läsa.Att lägga ut ett så illa formulerat brev till en förtroendevald strider både mot demokrtiska principer OCH är ett hot mot rättsäkerheten.Du har passerat alla upptänkliga gränser Ingrid,

 5. PAS eller PAD spelar egentligen ingen roll vad benämningen är. Men så klart kan ett barn påverkas av bara en förälder om den andre hindras. Bra skrivet Ingrid. Synd att det inte gick att kommentera på bloggen förut. Bra att nämndemänn(kvinnor) med förutfattade meningar och agendor blir ifrågasatta. Sker det dessutom övergrepp med myndigheters hjälp och mammor kan göra som Rickys mor så blir det ju dubbelt så fel och jobbigt. Har nyss sett hur Ricky blir arg och förbannad för att inte poliser och vuxna visar rrespekt för hans vilja. Se gärna hans postings på youube.:http://www.youtube.com/user/derststSnacka om att övergrepp sker mot barnens vilja i vårat land. Sånt här borde inte förekomma. Vilken stark 11-åring. Inte undra på att förakt odlas mot polis och myndigheter. Hoppas verkligen att förändringar sker ögonaböj och det får handla om viljam lämplighet och förmåga och att den skyndsamt blir utredd.Att inte påståenden skall få ske från en part under så här lång tid och att agerandet av myndigheter gör att både barnet och de som agerar försiktigt skall må onödigt dåligt. Inte undra på att det blir trasiga barn. Att man drar vapen istället för att prata.Leroy

 6. Ett öppet brev till en lagman i en viktig rättsfråga är inget privatbrev, Y-Front. Det är tillämpad demokrati.Robert2

 7. Läs på om ordet lagman.Läs sedan på om skillnaden melln tjänstemän och förtroendevalda.Skulle detta rört sig om ett öppet brev borde det behandlats som ett sådant.

 8. Y. Vilket svammel du kommer med. Brevet är för tusan inte privat – det är ju en anmälan mot en nämndeman! Brevet blir offentligt i samma ögonblick som det anländer till tingsrättens chef, lagmannen. RO skickade ut pressmeddelande om anmälan.

 9. Svamlet står dina domesticerade troll för.Och när anlände brevet?

 10. "Ni som följer den här bloggen vet ju att det sannerligen inte är någon lätt sak för en pappa att få ensam vårdnad om sina barn. Det händer i princip bara när mamman visat sig fullständigt olämplig."Menar du att pappor ska ha enskild vårdnad om barnet om mamman är lämplig vårdnadshavare? På vilket sätt skulle barnet gagnas av det? Det bästa är väl gemensam vårdnad?

 11. Ingrid!Tack för ditt stora arbete medatt avslöja allt detta.Jag har inte sett min dotter på7 år trots att jag vann i domstolen.Mamman bara struntar i det och ingenhar velat hjälpa till.Så det är skönt att följa din bloggsom en sorts tröst.

 12. Tusan vilket bra inlägg Ingrid och snabb som en vessla är du. Hoppas att "Svens" pappa ser detta och hör av sig. Har du mål nr.Anette Jacobsson

 13. Snälla kacklande höna vid namn Y. Som fd journalist kan jag intyga att Ingrid har fullständigt rätt i detta. Så sluta babbla som en fullständig fjant. Jocke

 14. Anonym 00.18Det finns fullständigt olämpliga föräldrar och sen finns det olämpliga föräldrar, som kanske t o m får EV ist. PASade barn i samband med anklagelser om sexuella övergrepp är väl vad jag förstår tack och lov inte en stor grupp (jfr antagandet att de som är uttsatta inte är en stor grupp). Den stora gruppen, de barn som "bara" matas med "skitsnack" om den andra föräldern under hela sin uppväxt tror jag är en mycket större grupp. Vad säger "förnekarna" till PAS/PA/PAD om dessa barn?

 15. Jo det där fick mig att haja till för jag låg och grät som liten över att jag visste att min mamma skulle dö… och att det skulle bli förskräckligt… och det blev det också. För känslomässigt hade jag bara en förälder. Den andra hade försvunnit och när mamma dog försvann den andra också och jag blev föräldralös.Så fungerade det känslomässigt. Detta trots att min pappa levde trettiosex år längre än min mamma och jag hade kontakt med honom i stort sett hela tiden. Från början har jag uppfattat Marina Engan och de som är som henne… tyvärr finns det många fler… som förvridna själar och det är som du säger att de försöker vända världen rätt efter vad de själva har varit med om. Det är så sorgligt att det inte går att låta dem förstå och inse hur världen kan vara. Och att de kan sitta i organisationer där det finns makt. Samtidigt så håller världen omkring dem att förändras. Varken Rädda Barnen, Röda Korset eller Unicef har länge det renommé som de hade för bara ett tiotal år sedan. Det har hänt för många skandaler kring dem.

 16. Y. Du talar om dig själv. Brevet skickades med fax i går och anlände alltså i går. Dessutom skickades det med brev. Är du emot offentlighetsprincipen? Får inte organisationer som RO sprida kunskap om sina åtgärder för rättssäkerheten? Det kanske bara är Roks som får göra det?Anonym. Jag syftade på de få fall där gemensam vårdnad är utesluten. När domstolar konstaterar detta (betydligt oftare nu sedan lagändringen 2006) så ger de i mer än nio fall av tio vårdnaden till mamma. Hon kan vara mindre lämplig än pappan men får ändå vårdnaden eftersom barnen bott hos henne hela tiden (ofta sedan hon hållit sig gömd och pappan inte kunnat träffa dem). När domstolen ger pappan vårdnaden betyder det inte att han är något mera lämplig än mamman – det betyder att mamman är fullständigt olämplig att uppfostra och ta hand om barn.Mia. Ingen av oss vet hur vanligt det är med PAS-ade barn, särskilt inte som svenska myndigheter verkar ganska ointresserade av hela begreppet. Men alldeles oavsett hur vanligt eller ovanligt det är så måste vi börja se dessa barn och hjälpa dem. Lena Hellblom Sjögren fick nyligen 350 000 kronor ur Torsten Söderbergs stiftelse för att undersöka hur det går för barn upplever svåra vårdnadstvister. Hennes forskning blir mycket intressant.

 17. Jag hoppas verkligen att ditt medium, Benny, fick sin förövare dömd efter de övergrepp han var med om.Har du sett de domarna?Hur kan det komma sig att du ifrågasätter tex Svens utsagor och självupplevda händelser som hänt i det här livet, men inte att du själv varit häxa under 1600 talet och syster med Grynning under den levnaden?Minns man inte händelser bättre i det här livet, tror du än framtagna minnen från tidigare liv som hämtas in av medium?Om tex Sven träffar ett medium istället för en överläkare/psykolog och mediumet säger att det Sven berättar är sanning. Är det sant då, eller är Sven fortfarande påverkad av omkringstående?

 18. Viola. Det där tramset får du kackla om på Engans blogg. Här är vi tillräckligt intelligenta för att förstå att i detta livet sysslar vi med vetenskap och vad som händer på andra sidan är något vi kan drömma, fantisera om och tro på. Dessa saker ska inte blandas ihop, lika lite som man ifrågasätter en djupt troende katolsk professor som räknar med skärselden om han begår för många synder. Jag tror Viola, att med den attityden du har, bygger du mycket dålig karma för dina kommande liv! Jag berättade en rolig historia för er om när jag och Carolina Gynning (inte Grynning och inte Rosing som du kallade henne hos Engan) varit hos Benny och fått hennes tidigare liv som ett kul inslag i boken Ego Woman. Det är upp till läsarna att bedöma om de tror på det eller inte. Sven är en verklig person som drabbas hårt av att hans mamma ljuger och nu har kidnappat honom från den rättmätige vårdnadshavaren – det är skillnad det.

 19. Ingrid, du hävdar att Benny har varit utsatt för övergrepp. Har du sett domar på det?Vad är det som får dig att tro mer på ett medium än tex Svens psykolog och tillika överläkare inom landstinget?

 20. Ja, nu har det sannerligen blivit kacklande panik i hönsgården…Robert2

 21. Viola. Antingen diskuterar du PAS utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet eller så håller du tyst. Hela grejen med PAS är ju att barnet självt blivit helt övertygat om att han/hon varit med om ett övergrepp och då är det givetvis svårt för en läkare/psykolog att förstå något annat – särskilt om dessa är så dåligt bevandrade i forskningen att de tror att man inte kan få barn att berätta fullständigt övertygande om saker de aldrig varit med om. Se exempel Stephen Cecis forskning:http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_J._Ceci Stackars Sven är med största sannolikhet utsatt för ett fruktansvärt övergrepp – av sin mamma. Och hon i sin tur får hjälp av sådana som du att kidnappa och leva under jorden med sonen.

 22. Viola (kan ni inte välja lite fula namn istället. Agata, eller Beata eller så?)Är det inte en viss skillnad på att en människa berätta sitt livs historia och att man avgör om någon ska sitta i fängelse eller inte?Tack för ditt inlägg Ingrid! Särskilt snyggt tycker jag att detta var: "Förklaringen är dock mycket enkel. De vill inte alls hjälpa alla barn som far illa, bara barn som far illa på det sätt de själva farit illa. Och i deras värld blir varje bevis för att det finns falskanklagande och blåljugande mammor en katastrof. Då kanske inte andra tar deras kamp på allvar. "Ja, detta är sannerligen en fälla som vi alla kan falla i. Det är så lätt att hamna där i sin rädsla. Jag vet med mig själv att jag blivit så bestört av allt skrivande om våld mot kvinnor på sistonde. Så skeptisk. Ändå så vet jag ju att detta måste tas på lika stort allvar som våld mot män och våld mot barn i alla dess former. Men hur gör vi för att skapa forum där man inte fastnar i ställningskrig med en gång? Hur kan man ta tillvara goda intentioner och samtidigt ignorera de som bara vill tvinga in en i ett hörn? Jag tycker du ofta gör det så bra Ingrid. Jag försöker lära mig steg för steg.

 23. Viola och Medborgare Y styrs av känslor och ingenting annat. Deras intellekt är avstängt och de ägnar sig åt andra saker än sakfrågan och åt att försöka skaffa sig billiga poänger genom att ifrågasätta IC engagemang i andra frågor. Eller som Medborgare Y skriver på skitsnackarbloggen nummer 1, Majas krog:HA! Nu är allt som det ska på den gamla skraggans blogg!Synd på ett sätt…Skraggan är alltså IC. Tala om intellektuellt haveri och ett bevis på att Medborgare Y inte går att ta på allvar. Kanske dags att byta nick igen?

 24. Jag tog bort Violas senaste kommentarer eftersom de håller för låg kvalitet. Når inte upp till verkshöjd, om man säger så! 😉

 25. Viola har ingen aning om det hon kacklar om. Hon är kvar i ROKS dimmor och gör ett förvirrat intryck – vad menar hon t ex med "seriösa psykologer"?Robert2

 26. Jag ber om ursäkt för min reaktion över att en organisation försöker ta sig rätten att avsätta nämndemän, som tillsatts enligt våra demokratiska processer, enligt eget gottfinnande.Jag har nu läst på lite mer och ser att Rättssäkerhetsorganisationen bara är en intresseorganisation för dömda. Alltså är det högst troligt att det tramsiga brevet kommer att arkiveras direkt.Kanske i det runda arkivet under närmaste skrivbord?Ingrid, hur "tänkte" du nu?Du berättar för Viola att ni "intelligenta" ägnar er åt vetenskap i det här livet och att ni bara kan fantisera och drömma om fortsättningen.För sedan övergå till att yra om en "oro" för Violas karma inför hennes nästa existenser!Nöj dig du med din egen karma och bry dig inte så mycket om andras är mitt stalltips. Det torde ge dig tillräcklig utmaning.

 27. Y. Visst är det förfärligt att människor som blivit utsatta för det värsta brott en stat kan göra mot sina medborgare – döma oskyldig – visst är det hemskt att de drar igång en organisation som värnar rättssäkerheten? Lika upprörande som att misshandlade kvinnor startade kvinnojourer en gång i tiden?Du har missförstått något väsentligt. Nämndemän rekryteras visserligen bland partierna men uppdraget är så viktigt att det finns särskilda regler för hur de får uppföra sig. Ingen rättsstat kan ha nämndemän som på förhand vet vilka experter som kan dömas och som tror att 98% av allt våld i nära relationer begås av män.

 28. Hoppsan, vet vilka experter man kan lita på, skulle det stå!

 29. Också jag har varit i kontakt med Socialstyrelsen i jakten på detta uttalande och fått ungefär samma svar av N. Sandström på informationsavdelningen (hon lovade att återkomma om hon skulle hitta något mer med hjälpa sina kollegor).Yrandet om att SS (Se där som det kan bli 🙂 skulle ha bedömt PAS eller PAD som icke godkänt är alltså sannolikt rena lögn och inget annat.Tragiskt egentligen att dessa individer inte begriper att sådana påstående faktiskt är ganska enkla att kontrollera.EBDs blogg är nedladdad och kvinnan är anmäld till JK och kommer sannolikt snart att få ett betydligt tyngre granskande i sitt knä än det som RO kan göra även om RO gör ett kanonjobb.På min blogg har jag publicerat APAs (American Psyckology Association) inställning till PAS/PAD och den är alltså positiv.Det är fö APA som ligger bakom DSM.http://mrgalahad.wordpress.com/2009/08/10/pas-parental-alienation-syndrome-myt-eller-fakta-mr-g/Samma individer som oftast är emot PAS är istället för teorierna om bortträngda minnen.Intressant nog så är dessa teorier inte heller godkända i varken DSM eller av SS, därmed inte sagt att de är icke godkända som diagnos även om det mesta av forskningen talar emot en sådan funktion i minnet.Rent logiskt så vore det dumt av vår hjärna att tränga bort minnen av traumatiska upplevelser eftersom vi då inte kan läsa oss av det och undvika situationen nästa gång. Men men..Hur som helst bra jobbat Ingrid och tack för en mycket väl skriven artikel.//Mr Galahad

 30. Det är otroligt hur mycket det tjatas om boken som handlar om ljusfolket. Oavsett vad man tycker om Benny och det han står för vore nog bra om de som själva ständigt kräver så mycket respekt för sina "olyckliga öden och åsikter" visade andra en liten smula respekt också.Man behöver inte heller vara kärnfysiker för att räkna ut att om Ingrid är journalist och har som arbete att åta sig uppdrag att hjälpa människor att skriva böcker, så är det inte hennes budskap som förs fram i boken, hon hjälper till att berätta en historia på ett bra och läsvärt sätt.Inte heller borde det kräva någon större livserfarenhet att förstå att har man åtagit sig ett uppdrag så kan man inte (om man skulle villja) ta avstånd från det man varit med att skapa, det vore mycket iloljalt mot uppdragsgivaren, eller hur?De personer som ständigt, på egna och denna blogg, försöker använda Benny för att genom honom misstänkliggöra Ingrid visar sin egen sida av ilvillja och och en flagrant brist på argument.

 31. Mr G:Av Engans blogg kan man dock utläsa att det inte alls är hjärnan som ligger bakom de bortglömda minnena. Det är cellerna i andra kroppsdelar som har som biuppgift att vara minnescentraler, när sedan t.ex. handen känner att hjärnan är redo att ta emot informationen så släpper den minnet till hjärnan, hjärnan informerar sedan själen om vad som har hänt.ROFL!!!Herrejävlar vilkan koncetrerad dumhet och brist på bildning som krävs för att tro på det.

 32. Det brukar ju vara så att de som inte klarar av att argumentera emot, tar till smutskastning istället.Tragiskt och mer än lite löjeväckande men så är det.//Mr G

 33. PVJo jag har läst det och jag vet inte ens vad jag ska säga kring det.Jag har förstått att vissa människor inte kan ta att deras egna idéer om hur vi eller världen fungerar, motsägs av forskningen eller andra starka fakta.Jag är ingen minnes-expert men de som är det har ju sin åsikt klar och därmed så känner jag att man bör lyssna till dem.http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_165596.svd//Mr G

 34. Profanum vulgus ifrån Huvudfotingarnas land, det ser mer ut som brist på kunskap och erfarenhet.Hos dig.Du har uppenbarligen inte lyckaats först de förklaringar du fått. Jag håller med om att det kan vara svårt att begripa detta eftersom det här inte syns utanpå, inte går att ta på. Som ett huvud t ex.Det finns utmärkta böcker att läsa som redogör för vetenskapen på ett lättillgängligt sätt.Läs!

 35. Som vanligt geggar den fanatiska signaturen Y omkring i ett slags antabus mot allt sunt förnuft – i desperation använder h*n numera alla tänkbara lögner, omskrivningar, språkliga motsägelser och/eller härskartekniker, för att försöka göra gällande att det Ingrid lyfter fram inte skulle vara "på riktigt". Vad tyder denna desperation på?H*n misslyckas, gång på gång, som vi alla ser. Men som den enögda, sjukligt högfärdiga radikalfeminst som h*n är, spelar ju fakta och saklig information ingen roll. Ingenting biter på Y. Verkligheten är ideologiskt cementerad. Problemet är bara att cementblandningen är sjuk. Förgiftad och försvagad av fördomar och vanföreställningar.Det enda som spelar någon roll för sådana som Y är om den verklighet som presenteras stämmer överens med den extremfeministiska föreställningen om hur verkligheten borde se ut. Och gör den inte det, som här på Ingrids blogg (eller ute i samhället, för den delen), så går man till attack.—-Att Eva-Britt Dahlström sitter som nämndeman är ofattbart, men det är ju också ett tydligt tecken på hur sjukdomen har spritt sig genom samhällskroppen. Ett politiserat rättsväsende, vem kunde ha trott det för 20 år sedan? En extremifiering utan like, där vi alla vilseleds i vidskepliga irrläror, offeridentiteter och fördömande av kollektiv, oavsett individ och gärning.Instämmer för övrigt i Ingrids analys, att anledningen till att detta PAS skulle vara så "farligt", är just att dessa människor är helt och hållet centrerade kring sina EGNA erfarenheter och de övergrepp de har blivit utsatta för. Inte barns bästa – att hjälpa både barn som har blivit utsatta för övergrepp och de som utsätts för PAS. Nej, det handlar om att iscensätta en politisk skräckföreställning, där deras egna erfarenheter skall (och måste!) användas som enda manus och påtvingas allas våra erfarenheter av verkligheten.

 36. Y:Exemplet med handen kommer från Alice Miller som jag bler rekomenderad att läsa för att förstå den här religionen.

 37. Y:Föresten helt hysteriskt rolig teori det där med cellminne. Tycker du att folk som varit med om traumatiska saker borde strykas från donationslistan och borde vägras att lämna blod??

 38. Snälla ni gå in och läs på Engans blogg i kommentarerna under PAS-inlägget. Det har en enormt hög LOL-faktor för alla med biologiska kunskaper på ÅK6-nivå och uppåt.Ska bli roligt att se de här personerna återkomma till mediet Benny. Vad är det för konstigt med att Benny vet vad som hände på 1600-talet, det kan ju hans stortå ha berättat för hans hjärna! Hahahahha.

 39. Mr Galahad skriver att han inte är nån minnesxpert men att man bör lyssna på de som är det. Men dessa har helt olika åsikter om saker, googla till exempel på Jennifer Freyd. Läs henne gärna också. När expertetna har delade åsikter om saker måste man först och främst nog tänka själv.

 40. Anonym:Det är som att hävda att evolutionsteorin är omtvistad av forskningen och hänvisa till en radikal rabbin och en amerikansk konservativ kristen.

 41. Hi IngridFirstly, I would like to congratulate you on a fantastic article.I am appalled and disgusted to read “Namndemanen” Eva Britt Dahlstroms comments from her blog.My name is George Pesor I am the father of Frank and Andre Valette, who were kidnapped by their mother in Sweden.It seems quite apparent that this jury member has overstepped the mark. Her professionalism and integrity are on the line.She did not take part in the trial, I ask the question, what qualification does she have to comment, not to mention her role as a jury member of the Swedish Court system it cannot be role to pass judgement on the ruling of her fellow colleagues and in general her opinion as an employed member of the Swedish Justice system.At best her actions show a severe lack of professionalism and common sense, does she not understand the implications of her comments, at worst she is undermining the Swedish Court, its principals, her peers and in fact undermining her own work within the judicial system.It seems also apparent that she is not alone in expressing comments, to which one is left wondering how their assessment and or perception is feasible.My thoughts go directly to a person by the name of Carina Sallberg, President of Kvinno-Jour Foreningen KOBRA. One only has to read comments from newspapers and on Kobra’s web site, where it is stated that “Mothers who kidnap are not committing an illegal act”. Men should not have access to computers as men only look at porn sites etc etc. These comments from Kobra and the comments from the jury member, Eva Britt Dahlstrom constitute a lack of commonsense and professionalism and are on the point of being bizarre.Although the comments from the “Namndeman” Eva Britt constitute a severe lack of professionalism and is a real concern, when taking into account that her role is to part of a fair and just Justice system, “NOT TO UNDERMINE THE VERY SYSTEM SHE IS A PART OF”.My thoughts also go to the father “Sven” having been though almost identical situation, I really hopes he seeks help from Ingrid and other bloggers to raise awareness and create debate, But most importantly find his son.If “Sven” needs any help from a father that has been in the same situation, he is most welcome to contact me anytime.George Pesor

 42. Profanum Vulgus, Så det är bara akademiska experter som håller med dig som är seriösa de andra är automatiskt fanatiker?

 43. Anonym:Ja självfallet. Fast i det här fallet finns det ju inga akademiska experter som inte håller med mig.

 44. Jennifer Freyd är professor i psykologi på universitetet i Oregon. Men att hon tycker annorlunda än dig gör henne kanske till en icke-person?

 45. Anonym:Att hon tror på magi, tomtar och troll gör att hon inte är en akademiker.

 46. Hon tror inte på någondera, vilket var och som kollar det kan se. Om du ska angripa vidskepelse kan du ju börja med de som tror på mediet Benny..

 47. Anonym:Javisst kan jag, vilka gör det?Varför ska man inte tro på mediet benny? Hans tånaglar kanske kommer ihåg saker som andra har glömt 🙂

 48. Att läsa kommentarerna på Engans blogg under PAS är verkligen humor på hög nivå! Där blandas Engans snusförnuftiga icke sakliga argument med hennes helt hysteriska dito för att till sist avslutas med att hon storsint erbjuder Mr att ändå få kommentera hos henne. (Det är han som länkar till befintliga barn på nätet). Oj, så storsint hon är! Vad lycklig han ska bli!Eller? Han kanske har roligare saker för sig än att försöka förklara saker för någon som blir förolämpad av för mycket bevis som styrker det han säger! Lidandet är nog Marinas drivkraft i livet och må gud hjälpa att hon en endaste dag kunde lämna offerrollen bakom sig och koncentrera sig på nåt annat. Men nej, det är ju det enda hon har! Arma Människa!

 49. Jag misstänker mer och mer – tar i alla fall med det som tänkbart i utredningen – att Marina Engan liksom Liza Marklund etc är en annan Literary Fraud. H*n har visat på Majas underklasskrog att h*n inte ens behärskar den norska (eller danska!) motsvarigheten till det svenska ordet "dålig". Sökningar i register pågår…Robert2

 50. Jo jag har faktiskt roligare saker för mig :)//Mr G

 51. Och så var den kollektivistiska mobbingallkemin igång igen… Moget, mycket moget.

 52. Moget och moget kan diskuteras, det håller jag med om. Men Engans ofantliga lidande och svårigheter att gå vidare i livet (hon kallar ju sig på allvar för överlevare, jag trodde först det var ett skämt!) är svårt att låta bli att göra sig lite lustig över. Inte så snällt men Engan tål väl det! Hon är ju en tuffing! Överlevare och allt som hon är!

 53. Anonym:Vad är så jäkla konstigt med att någon som anser sig vara utsatt för en orättvisa engarera sig mot denna orättvisa och har svårt att glömma?

 54. Anonym sa… Och så var den kollektivistiska mobbingallkemin igång igen… Moget, mycket moget.den 13 augusti 2009 20:38 Jag antar att du är synonym medAnonym sa… Om du ska angripa vidskepelse kan du ju börja med de som tror på mediet Benny..den 13 augusti 2009 16:50Läs gärna mitt inlägg Anonym (missade att skriva under)den 13 augusti 2009 11:59 Det är märkligt att inte kunna avhålla sig från kränkningar när man sitter och grinar i var och vartannat inlägg hur svårt man själv/andra har det och hur utsatt man själv/andra är. Är det själva utsattheten som ger er rätt att kränka andra eller hur kommer det sig?Anette Jacobsson

 55. Inget konstigt alls att engagera sig men Engans sätt att göra det är så lustigt tycker jag. Hon gör det så dramatiskt och med stora ord och med hennes eget lidande alltid så väldigt närvarande! Åtminstone jag har svårt att se att hon inte gör det mer för sig själv än för de utsatta barnen hon alltid säger sig värna om!

 56. Freyd har vi redan tuggat igenom för länge sen. Hon har liksom inget stöd av sina kollegor eller övrig forskning.

 57. MichaelJennifer Freyd har stöd av inte så få kolleger, vilket man lätt kan se om man googlar lite.

 58. Men det är just det man ser om man googlar, att hon inte har stöd av "inte så få forskare". Första tre sidorna är länkar till hennes studier, annonser för att köpa hennes bok och så lite annat – men inte länkar till andra forskares referenser. Längre än så iddes jag inte kolla, det är dödfött. Däremot finns på sida tre en länk till Erik Rodenborgs blog.

 59. MichaelEtt exempel. Hennes text "Recovered memories" är skriven tillammans med KOLLEGORNA Heidi Sivers och Jonathan Schooler från universiteten i Stanford respektive Pittsburgh. Sök på nätet så finner du den.

 60. Oj. Två kollegor. Det var en ny mening av "inte så få".

 61. Jag kanske skall förtydliga mig:Hon har inte nämvärt stöd av vare sig det som är vedertaget, går att kontrollera eller simulera eller av särskilt stor del av forskarkollegiet.

 62. Där antog du fel Anette Jacobsson. Jag undrar vad du grundade ditt antagande på? Hur många anonyma tror du att det finns på nätet – en till en miljon bara i Sverige?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s