Marks kommun får skarp kritik


Jag är så glad. Beslutet från Socialstyrelsen innebär tydligen skarp kritik mot Marks kommun,vilket jag hela tiden trott skulle bli fallet. Här är beslutet:

http://www.bt.se/nyheter/mark/mark-far-skarp-kritik(1830342).gm

150 svar till “Marks kommun får skarp kritik

 1. Återigen ett av alla bevis på att myndigheter inte tänker på barn bästa.

  En olämplig mammas rätt till barn överstiger barn rätt till en bra uppväxt.

  Hur många barn/ungdomar blir varje dag behandlade på motsvarande sätt?

  Hörsägen blir inte sällan till fakta i socialtjänstens utredningar och med alla de tjänstefel som de gör, ja det händer det inget med, för INGEN behöver ta sitt ansvar.

 2. Detta visar återigen att socialtjänstens kunskapsbas är outvecklad som det skrivs i SOU 2008:19 evidencbaserad utredning inom socialtjhänsten.

  anders

 3. Lite oklart i tidningsartikeln. Är det också soc-s avsikt över tid med barnens ”återslussning” till biomamman eller enbart den abrupta inledningsåtgärden som får skarp kritik av Socialstyrelsen?

 4. Alexis:
  Jag uppfattar denna delen av artikeln som att man även fått kritik mot beslutet att slussa tillbaka barnen utan utredning:

  ”Kommunen gjorde också fel som påbörjade återföreningen med den biologiska modern utan utredning. Det finns ingen dokumentation som visar att hon är lämplig att återfå barnen.
  – Här finns stora brister i handläggningen. Det är illa att rycka upp barnen på det här viset och vi riktar allvarlig kritik mot Marks kommun, säger Carina Forsberg, enhetschef på Socialstyrelsen.”

 5. Hoppas socialstyrelsen gör lika bra utredning ang soc luleås agerande med barnen Stenberg (Frida).

 6. Horribelt!
  Mark´s kommun har utsatt barnen för detta uppbrott utan att barnen har farit illa hos fosterfamiljen och ingen INGEN utredning har gjorts om biomamman är lämplig eller inte!

  Varför får Marks kommun behålla ärendet då man har uppvisat en sån TOTAL inkompetens?
  Agerandet från Marks kommun borde betecknas som kriminellt!

 7. Kia W; Ja, men fortfarande lite oklart om det är AVSIKTEN att försöka få till stånd en återförening med mamman som får kritik, det är väl hanteringen – brister i handläggningen – av ärendet som får det. T ex att det inte först gjorts en utredning. Men denna utredning kanske var tänkt att göras under tiden barnen stadigvarande bodde kvar i familjehem men fick gradvis utökade kontakter med biomamman? Då kunde det ju finnas underlag för en utredning baserad i nuet och inte i något gammalt. Typ ”vi får se hur det här går” innan slutgiltigt beslut tas? Sedan kom det här med ”samarbetssvårigheter”, men den ursprungliga avsikten hos soc tycks finnas kvar och konceptet tycks finnas kvar, fast nu med nytt familjehem inblandat. Så det blir väl en utredning på de premisserna, kan man anta.

 8. Jag förstår inte det här med att barnen fick skyddad identitet då dom från början flyttades till fosterfamiljen.
  Om dom hade skyddad identitet så verkar det konstigt att dom ändå hade ett visst umgänge med biologiska mamman under tiden.
  Är inte avsikten med skyddad identitet motsatsen?
  Gäller den skyddade identiteten fortfarande?

  Kan någon förklara?

 9. JD, jag vet inte om de fortfarande har skyddad identitet, antagligen inte. Men syftet var att biomamman inte skulle få reda på var barnen bodde, eftersom hon ansågs utgöra ett hot mot deras säkerhet. De träffades ett par gånger om året, men på neutral plats och under övervakning.

 10. Anders hoppas inte på det socialstyrelseutrednignar är inte till för att skydda den biologiska släkten utanför att skydda fosterhemsindustrin

 11. De har fortfaraden skyddad identiet.
  Alexis. du försvarar fortfaraden varför? mark fick kritkt 9 sidor för i princip allt det gjort i detta ärndet. Främst för att de inte beaktat barnperspektivet. Sedan påbörjar man inte något och utreder hur det går efteråt. Det är just det som är det stora felat. Inte om det handlar om barn och det finns så mycket i bakguden som redan bevisat att det inte kommer att fungera.
  http://svt.se/2.34007/1.1931601/hard_kritik_mot_flytt_av_fosterbarn?lid=senasteNytt_1765014&lpos=rubrik_1931601 Här försvarar de siog i ett pressmedelande och säger att om de inte misskött dokumentationen så hade det sett riktigt ut, de hade inte åkt dit. BArnen verkar inte spela så stor roll fortfarande. Att de skadat två små barn i hanteringen är inget de ens ber om ursäkt för.

 12. Marks kommuns pressrelease:

  ”Socialnämnden har brustit i dokumentationen av det aktuella ärendet. Därför har nämndens skäl för de åtgärder som vidtagits inte kunnat påvisas på ett tillfredsställande sätt. Socialnämnden vill bemöta den kritik som gäller att nämnden inte beaktat barnens bästa vid genomförandet av omplaceringen. Nämnden har givetvis haft barnens bästa för ögonen, men detta har inteframkommit i dokumentationen. Detta gör att handläggning och agerande framstår som felaktigt. Hade dokumentationen varit mera fullständig hade agerandet sannolikt framstått som riktigt.

  Den aktuella typen av ärenden är mycket sällan förekommande varför rutinerna brustit. Socialnämnden har tagit till sig av kritiken och har redan påbörjat en översyn av arbetsmetoder och rutiner. Dessa kommer att omarbetas och utformas på ett sådant sätt att en liknande situation inte skall behöva uppstå igen.”

  Jag känner mig lite fundersam på hur man utan dokumentation kan påvisa vad som är undersökt, och utrett? Hela idéen med att akut omhänderta småbarn för att fosterföräldrar inte samarbetar har inte något med dokumentationen att göra.

  Så visst de ska se till att det inte händer igen – men vad är stegen för upprättelse för barnen? Är de helt säker på att ärendet med dokumentation hade ”framstått” som riktigt? Jag är mycket tveksam.

 13. Man har tagit till sig av kritiken och kommer att se över sina rutiner så att det inte upprepas…

  Nästa gång en liknande sak händer kommer man att säga.

  Man har tagit till sig av kritiken och kommer att se över sina rutiner så att det inte upprepas…

  Och nästa gång…

  Man har tagit till sig av kritiken och kommer att se över sina rutiner så att det inte upprepas…

  osv, osv, osv

  Men barnen då???

 14. Fd fostermamma:
  Jag försvarar väl ingenting för att jag ställer frågor och gör några förmodanden?

 15. Bara i ditt senaste inlägg :”Men denna utredning kanske var tänkt att göras under tiden barnen stadigvarande bodde kvar i familjehem men fick gradvis utökade kontakter med biomamman? ” Du letar ursäkter och förklaringar till deras beteende.
  ”Sedan kom det här med ”samarbetssvårigheter”, men den ursprungliga avsikten hos soc tycks finnas kvar och konceptet tycks finnas kvar, fast nu med nytt familjehem inblandat. Så det blir väl en utredning på de premisserna, kan man anta” socialen har ju hållit fast vid sin åsikt alltså måste det vara familjehemmet som har fel eller har gjort fel.

 16. Fd fostermamma;
  Vad då letar ”ursäkter och förklaringar”? Nå, söka plausibla förklaringar är väl inget fel?
  Ett försök av en soc till återförening med en biomamma behöver väl inte absolut betyda att en familjemamma ”gjort fel”? Märklig slutsats som dras där, något i stil med att barnen skulle tvingas byta språk och att jag och Susanna skulle ha haft en förskräcklig barndom…
  Enligt dig fanns det inga samarbetssvårigheter, enligt Marks kommun fanns det. För en utomstående kan det te sig lite förvirrande, och det är väl inget konstigt med det? Om du inte hade samarbetssvårigheter p g a soc idé om att försöka en återförening via ett utökat umgänge med biomamman kan du väl inte ha något emot försöket i sig nu?

 17. Att det ljugs friskt hos myndigheter är väl i vår upplysta tid tämligen klart, samt det om att ta till sig av kritiken säger man nästan alltid sen får var o en tycka om det konkret sker något.

  Susanna socialstyrelseutredningar ska vara till för att tillse att utredningar följer lagar, riktlinjer och konventioner mm.

  Alexis. arbetar du möjligen inom soc eller på annat vis har nära relation till dessa? dina frågor mm verkar sådana tycker jag.

 18. Alexis;
  Nå, söka plausibla förklaringar är väl inget fel?

  Visst, om man nu kan se dem som plausibla det råder det väl delade meningar om.

  Jag en fråga till dig.
  Hur tror du att en 5-åring och en 4-åring som tas från det enda hem de känner till upplever det hela? Oavsett om det var soc som inte ville samarbeta eller familjehemmet, hur tror du barnen upplever det?

 19. den fd fostermamman sa: ”Här försvarar de siog i ett pressmedelande och säger att om de inte misskött dokumentationen så hade det sett riktigt ut, de hade inte åkt dit.”

  För mig är detta uttalande inte alls märkligt, utan väntat. Jag kan dock utläsa mer i uttalandet. Det är det som inte sägs som är det viktiga. Det är uppenbart att det handlar om en organisationspsykos. Sammanhållningen inom socialtjänsten har nu blivit det viktigaste eftersom man ser sig som förföljda som i sin tur gör att ni fosterföräldrar blir fiender istället för samarbetspartner. Inom myndigheter och särskilt socialtjänsten råder en så kallad abstrakt socialitet. Socialsekreteraren inom socialtjänsten ser klienterna som objekt som man vill ha en formaliserad kontakt med. Det utformas en kategorisering av problemet där en färdig mall finns för att lösa det. Det handlar alltså primärt att regelverket och därtill handlingsplan ska följas. I så måtto har socialsekreteraren gjort sitt. Därmed riskerar socialarbetaren att bli likgiltig för det primära behov som klienterna har, i detta fall barnen.

  Nu har Marks socialtjänst fått kritik men istället för att se till barnens bästa så fortsätter man på den redan inslagna vägen att endast följa formalia. Detta är huvudorsaken till att socialtjänsten generellt antingen ingriper för mycket eller för lite. Då man endast följer formalia så kontrollerar man inte uppgifterna. Som i sin tur leder till subjektiva omdömen. Det man strävar efter är alltså att bekräfta en redan fastslagen ståndpunkt. I ert fall är det uppenbart att socialtjänsten sysslar med propaganda mot er och de upprepar därmed samma uppgifter. Det är ur det perspektivet vi ska se Marks kommuns uttalanden.

 20. Anders;
  Nej, jag arbetar inte inom soc och har ej heller några relationer till de inblandade. Vad är motiven till din fråga om det? Har du?

  Trollan:
  1. Att man p g a bristande information söker efter plausibla förklaringar behöver inte betyda att den spekulation man nödvändigtvis måste hamna i skall te sig plausibel för andra. Har du en mer plausibel förklaring till scenariot?
  2,Hur barnen upplever det vet jag inte, och förmodligen inte du heller.

 21. Alexis sa: ”Hur barnen upplever det vet jag inte, och förmodligen inte du heller.”

  Jo jag vet exakt hur de upplever det. Man behöver träffa barnen för att inse att de mår dåligt av det här.

 22. Alexis, du skriver:

  ”Hur barnen upplever det vet jag inte”

  Nähä.. men bristande information om den saken bör väl inte förhindra dig från att resonera *plausibelt* kring hur en 5-åring och en 4-åring, som plötsligt tas från det enda hem de känner till, sannolikt upplever det hela…?

 23. Pär B;
  Då du ”vet exakt”, har du alltså träffat barnen i det nya familjehemmet?
  (Dessutom var min kommentar riktad till Trollan).

  Anders;
  Dina ”sannolikheter” är inga fakta. Är du en 4-5-åring? Vad du anser som plausibelt behöver inte ha mer bärighet än det jag tolkat tidigare som plausibelt beträffande andra inslag i fallet.

 24. Alexis ”Då du ”vet exakt”, har du alltså träffat barnen i det nya familjehemmet?”

  Nej, jag har inte träffat dem och behöver inte det för att inse hur de upplever saken. Jag behöver inte heller träffa en person som fått en spik genom handen för att veta att det gör ont.

 25. Pär B; tack för svar; du har alltså inte träffat barnen i nya familjehemmet.
  Du skriver att du inte behöver träffa dem för att inse hur de upplever saken.
  Kl 18.07 skrev du att ”man behöver träffa barnen för att inse att de mår dåligt av det här.”
  Hur skall du ha det?

 26. Alexis,

  ge upp. Det är inte på något sätt bra för barnen att ryckas iväg – de facto kidnappas från sin familj. Barn mår faktiskt inte bra av sånt, vilket jag hoppas du begriper.

 27. Alexsis nu menade jag inte relation till detta fall utan relation till soc på något vis och nej jag har inte det.

  Håller med Per B att det kan handla om organisationspsykos som då kan utveklas till förföljande strategier om soc tycker sig ha en fiende i någon person/personer.

 28. Michael; jag har inte sagt att det var bra för barnen att ryckas iväg så där. Det begriper väl alla att det inte kan ha varit! Fast om man läser fd fostermammans redogörelse på sin blogg för den isolerade händelsen är det kanske lite överdrift att kalla den kidnapping, förstås.
  Det är en del andra märkliga argument och uppgifter i totalbilden, som torde vara viktigare än en isolerad händelse, jag har ställt frågor om för att söka lite klarhet i.

 29. Alexis, du och Susanne hänvisar hela tiden till samarbetssvårigheter? var har du fått det ifrån? Ett försök av en soc …. Märklig slutsats säger du men det är ju du som drar den.
  Att Susanna själv råkat illa ut vet jag och undrade bara om det var det samma för dig eftersom du så ivrigt försvarar en hemflytt av barnen även om de far illa i hanteringen. Alltså inget påstående då det gällde dig utan en fråga. Men inget svar. Vad har du för bakgrund? Varför berör det dig på ett sätt så att du försvarar den behandling barnen utsatts för? ?

  Enligt dig fanns det inga samarbetssvårigheter, enligt Marks kommun fanns det. Hur vet du det? Varifrån har du fått det? Jag har bemött det påstående gång på gång och talat om att vi gjort allt vi ombads om, vi samarbetade alltså men vi höll inte med. Tror inte att någon annan än du blir förvirrad av det. Sedan var det Mark som menade att de inte kunde samarbeta med oss så varför anklagas jag gång på gång? Var har du fått det ifrån?

  Sedan :Om du inte hade samarbetssvårigheter p g a soc idé om att försöka en återförening via ett utökat umgänge med biomamman kan du väl inte ha något emot försöket i sig nu? Vi gjorde det vi ålades även om barnen for illa i det vi höll inte med och vi håller fortfarande inte med. Mamman har inte ändrat sig. Hon har flyttat för 5:te gången sedan i somras. Har vandaliserat lägenheten mordhotat hyresvärden. Och du undrar varför vi protesterar? Skulle du vilja att dina eventuella barn ens skulle vara i, umgås med, bo i en sådan familj?

 30. Ett fal av PAS kanske inte första gången jag sett det från en fosterfamiljs sida i så fall. http://www.dn.se/nyheter/sverige/kommun-forsvarar-flytt-av-fosterbarn-1.1063995

 31. ”Utredningen har till stor del funnits i handläggarnas huvuden, förklarar socialchefen för Borås Tidning.”

  Ja, det känns ju effektivt. Har de på något sätt tagit del av materialet från den andra kommunen? Det hade kanske också varit en idé att försöka fylla huvudena med det. Men allvarligt, hur tror man att man kan göra en bra utredning utan minsta dokumentation. Hur många har varit involverade, hur mycket information har de intresserat sig för?

 32. ””Kommunen gjorde också fel som påbörjade återföreningen med den biologiska modern utan utredning. Det finns ingen dokumentation som visar att hon är lämplig att återfå barnen.”

  Borde inte det här vara brottsligt? Det borde i och försig vara brottsligt åt båda hållen alltså:

  1, Man väljer att ta hand om ett barn -> det krävs en utredning
  2, Man väljer att flytta tillbaka ett barn -> det krävs en utredning.

  Det är ju bra att de får kritik, men innebär det att någon kommer att få ta smällen för detta fall?

  När besluts tas som uppenbarligen är felaktiga så måste väl ändå ett ansvar utkrävas?

 33. Robjoh; det finns väl heller ingen vederhäftig dokumentation om att biomamman i nuläget skulle vara olämplig att återfå barnen? Det finns bara intensiv partsinlaga/or på nätet från familjehemmet och dess supportrar, t ex Lisbeth Pipping som på nätet skrutit med att hon har kontakter ”högt upp” i både Socialstyrelsen och riksdagen…

 34. @Alexis
  Jag skrev lite fel ovan, vad jag menade var:
  Om man inte följer rådande regler så borde väl ansvar utkrävas? Särskilt om det gäller människor?

  Det måste du väl hålla med om?

 35. Vilka regler syftar du på, Robjoh? FNs barnkonvention (tror jag det är) som slår fast att barn har vissa rättigheter beträffande sina biologiska föräldrar, ursprungskultur, språk osv?
  Kan inte mycket om regler men att Marks soc har brustit där när det gäller dokumentation har de erkänt. Att en utredning inte dokumenterats betyder inte alltid att en sådan inte ägt rum. Som exempel är ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt. Har svårt att föreställa mig att Marks soc har agerat rakt ut i det blå. De kan också mycket väl dokumentera en del i efterhand. Visst kan man utkräva ansvar! Men om soc begått ett brott skall det fastslås i domstol, inte på nätet.
  Marks soc har i alla fall nu klart motiverat sin åtgärd med den snabba familjehemsomplaceringen. Fd familjehemmet bestrider detta motiv.
  Barnen finns sedan okt/nov 2009 i ett annat familjehem.
  Vad anser man skall göras nu? Flytt igen?

 36. Regeringen har i regleringsbrev gett Länsstyrelserna i uppdrag att under 2006 och 2007 granska olika delar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Bland annat ska kommunernas handläggning av familjehemsärenden ses över.

  • Är barnets förhållanden väl utredda, d.v.s. håller utredningen
  god kvalitet?
  • Har barnet kommit till tals och dess åsikter beaktats?
  • Har nämnden gjort en egen bedömning av barnets behov
  och hur detta kan tillgodoses?
  • Står det klart på vilka grunder nämnden fattat beslut om insatsen?

  Här fick inte Marks kommun goda betyg, vilket Malmö och Göteborg däremot fick.

  Länsstyrelserna gav 2008 ut en rapport med namnet ”Socialtjänsten och barnen. Länsstyrelsernas granskning av den sociala barn- och ungdomsvården 2006 – 2007.” Där sägs att det finns en stor skillnad mellan olika kommuner. Se här:

  ”Trots en uttalad viljeinriktning planeras oftast inte verksamheten på ett strukturerat sätt och det saknas en tydlig koppling mellan mål, resurser och resultat. Det finns som regel politiskt antagna mål för socialtjänstens arbete med barn, men de är ofta allmänt hållna. De är inte så konkreta och tydliga att de kan vara en utgångspunkt för en systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling.”

  ”Det förekommer att socialtjänsten trots signaler om alarmerande förhållanden avstår från att utreda om ett barn behöver skydd och stöd.”

  Klicka för att komma åt Socialtjansten_och_barnen.pdf

  Detta passar väl med Marks kommun. Nu har denna kommun ertappats med byxorna nere igen då socialstyrelsen blivit uppmärksammad av vårt fall. Marks kommun struntar alltså gång på gång i de riktlinjer som de ska ha. Det är därför som enhetschefen på Socialstyrelsen, Carina forsberg säger – vi släpper inte det här.

  Men vi kan konstatera att Marks kommun ger sig inte. Den självklara frågan är givetvis varför en myndighet öppet för en strid mot privatpersoner? Marks kommun ljuger när de säger att det handlar om samarbetssvårigheter och familjehemsföräldrarnas negativa bild av den biologiska mamman. Vad det hela bottnar i går inte att peka på, men vi kan konstatera att socialtjänsten inte har utrett saken, i sin iver att beakta barnperspektivet så gick socialtjänsten direkt på mammans linje, vilket visar att man inte tagit del av den kritik man tidigare hade fått. Barnperspektivet ska beaktas, men varje fall är unikt och kan inte behandlas lika vilket de direktiv man har fått handlar om.

 37. @Alexis
  Vad jag anses ska göras?

  1, Den som har utfört utredningen som inte finns dokumenterad ska prickas och på något sätt vis straffas. Detta pga att det är mycket viktigt att när staten använder sitt våldsmonopol så ska det kunna granskas. Alltså måste de enskilda tjänstemän ställas tills svar när de inte gör sitt jobb.

  2, Den som utförde undersökningen ska dokumentera det hon har i huvudet så att hennes beslut underlag kommer fram.

  3, En oberoende socialtjänst ska kallas in för att undersöka hur barnen har det samt genomföra en konfimerande undersökning så att vi är säkra på att inga fel har gjorts.

  4, Den oberoende socialtjänsten ska också utreda varför det ska sig mellan det gamla familjehemmet och den nya socialtjänsten.

  Jag är alltså inte på någons sida mer än att jag anser att man har rätt att kräva att tjänstemän ska utföra sitt arbeta korrekt. Hade dokumentationen funnits hade vi inte behövt gissa vad som har hänt, nu måste vi gissa och det är extremt farligt för en demokrati när medborgare måste gissa varför socialtjänsten tar ett beslut. Journalister och vanligt folk måste kunna granska makten annars faller demokratin.

 38. @Pär.B
  Har ögnat igenom den publikation du hänvisat till men inte funnit att Marks kommun skulle vara specifikt utpekad där. Det är vissa län som får viss kritik i olika hänseenden, inte kommuner.
  Vad menar du med ”vårt fall”?
  Att påstå att Marks kommun för öppen strid mot privatperson är väl ändå att ta i. De flesta anser nog att det är privatpersonen, f d fostermamman, som med hjälp av bloggar, Facebook, namninsamling etc satt igång en intensiv öppen strid mot soc i Marks kommun vilken p g a sekretesshänsyn kanske inte kan försvara sig fullt ut men erkänner brister i själva hanteringen/dokumentationen.
  Att påstå att Marks kommun ljuger när de talar om samarbetssvårigheter p g a familjehemmets negativa bild av den biologiska mamman är en allvarlig beskyllning. Om man har följt fd fostermammans lindrigt sagt negativa kommentarer om biomamman och hennes släkt på bloggar är det lite svårt att tro att sådana synpunkter skulle ha luftats först efter den snabba omplaceringen.

  @Robjoh
  1. OK.
  2. Går knappast. Skulle väl innebära att sekretess bryts.
  3. Tror inte en ”oberoende” socialtjänst vill eller ens har befogenhet att genomföra en sådan undersökning.
  4. Se svar på punkt 3 plus mitt svar ovan till Pär.B. I övrigt finns här 2 versioner, fd fostermammans och soc i Marks. Så länge båda parter vidhåller sin respektive version kan säkerligen ingen utredning fastställa vilken som är den rätta. Det blir en fråga om vad och på vilken man tror. Se mitt svar till Pär.B ovan.

  Övrigt: Även om dokumentation hade funnits hade varken du eller jag kunnat få tillgång till den direkt från soc p g a sekretess. Möjligen i andra hand från någon part som haft tillgång till den. Men jag tror inte f d fostermamman skulle ha haft tillgång till allt som rörde biomamman och vice versa.

 39. Alexis du har så rätt i det du skriver. för det första visst har det varit fel att så abdrupt flytta barnen det bästa för barnen hade givetvis varit att succesivt fått utökat umgänge med sina biomamma, men med tanke på det man sett fostermamman skriva om biomodern på olika bloggar och debattinlägg så är det inte förvånande att Marks kommun har handlat som de gjort i detta fall. Men jag förstår fosterfamiljen också. De har uppenbart fått löfte om att barnen ska stanna hos dem under hela uppväxten av Vara kommun som var ansvariga för det första omhändertagandet och har därför anpassat sitt uppdrag till att knyta an till barnen som om de vore deras egna. Av de artiklar jag har läst i olika tidningar och på nätet om detta fall verkar det som att Vara gripit in med fog under en allvarlig kris i familjen och sedan gjort samma missbedömning som är vanlig i liknande fall dvs bedömt problem i samband med en tillfällig kris som permanenta och oreparabla. Eftersom Marks kommun börjat att planera för hemslussning av barnen verkar det som att dessa missförhållanden har blivit bättre när mamman inte längre är i akut kris.

  Huvud frågan är enligt mig alltså ska en tillfällig kris i en familj innebära att man för alltid döms ut som förälder och om man får sina barn omhändertagna och senare riskera att bli utsatt för förföljelse på nätet och i media av fosterfamiljen om soc anser att det är dags att sluss hem barnen.
  Jag tycker inte det, men detta verkar vara ett fall som skötts dåligt av Vara kommun och Marks kommun de som kommit i kläm är barnen, bioföräldrarna (pappan verkar ju ha mist kontakten helt sedan ansvaret gick över till Mark) och fosterföräldrarna. Dvs bara förlorare.

 40. Alexis o susanna.

  Vad är en nomaliseringsprocess och varför skall det vara ok att ev. låta den rätten gå för barns rätt?

  I stället för at vilja, lämplighet och fårmågaskyndsamt får bli utredd och förhoppningsvis konstaterad.

  Ansvarsfrågan blir fastställd.

  Leroy

 41. Men snälla alla som debatterar nu! Biomamman är utvecklingsstörd, detta faktum är det viktigaste och det ni inte får glömma. Alldeles oavsett så kan hon inte ta hand om mer än max ett barn.
  Ni far ut i teknikaliteter om utredningen men glömmer det allra viktigaste – barnen har rätt till en harmonisk uppväxt som uppenbarligen deras mamma med sin utvecklingsstörning och de vräkningar och den kriminalitet detta leder till, inte har förmåga att ge dem.

 42. Varför skulle ”amatörerna” Ingrid och Leroy p g a andrahandsuppgifter vara mera skickade att bedöma biomamman i olika hänseenden än socialnämnden i Marks kommun? Befolkas soc i Mark av rena idioter?
  Har inte barn rätt att slippa bli negativt påverkade gentemot en biologisk förälder? Detta var soc deklarerade motiv för den snabba omplaceringen. Men visst – de är en samling idioter drabbade av organisationspsykos…

 43. Alexsis o Susanna, ni verkar tro att soc är kunniga i det dom ska göra så är knappast fallet allt för ofta varför skulle det annars konstateras i en Sou att kunskapsbasen är outvecklad inom sosialtjänsten( SOU = utredning om något i riksdag)???
  Soc kan visst förfölja enskilda individer precis som ev andra organisationer kan det och sk organisationspsykoser kan bidra till sådana förföljande strategier. Samarbetsproblem kan vem som helst åberopa om man inte förklarar vari de består, poppis nuförtiden tror jag.
  I en utredning vid soc ska finnas anteckningar som journalförs och numera ska även anteckningarna sparas tycker jag mig minnas att jag läst i fråga om handläggning av utredningar, dvs inte i huvudet på någon socionom. Ser ut som en efterkonstruktion.
  I övrigt baserar sig soc utredningar på förhandsuppfattningar ofta där man sedan endast söker sådant som bekräftar den förutbestämda uppfattningen.
  Har man tex utrett biomammans mentala status i dagsläget i detta fall som tidigare konstaterades vara mentalt efterblivet?
  Att hotbilder även kan förekomma som myndigheter har svårighet att hantera förekommer även i vissa fall.
  Dåliga utredningar gagnar väl inga barn och om någon kunde visa på en utredning av soc rörande barn som bevisligen fått ett bra resultat vore det bra.

 44. Ja Alexis soc befolkas på för många ställen i kommuner av tjänstemän med bristande kunnande.

 45. Ok, Anders, men även om hela soc i Mark skulle lida av totalt bristfälligt kunnande i dokumentation och övriga ”teknikaliteter ” i hanteringen så måste de väl ändå ha mer kännedom i fallet, t ex om biomammans diagnos ”lindrig mental retardation” och varför de vidhåller att f d fostermamman skapat negativ inställning hos barnen mot biomamman, än vad du och jag och andra utomstående har?
  Om det skulle visa sig att återslussningen till biomamman inte fungerar helt kommer väl inte soc att stå handfallna för det får man väl hoppas. Det finns ju ett nytt familjehem i så fall i bakgrunden.
  Men visst, jag har inte överdrivet höga tankar generellt om soc och de skall visst kritiseras när det är befogat. Utbildningen av socionomer kanske borde vässas. Fast det viktiga är att det är den enda legitima instans vi har på basplanet i föreliggande fall, alternativet skulle vara att deras jobb sköttes av nätopinioner, tidningsartiklar, namninsamlingar eller diskussioner som vi för här.

 46. @Ingrid
  Nej det är inte det viktigaste, det viktigaste är att soc har gjort det omöjligt att granska uppgifterna. Det innebär att en journalist får det mycket svårt att granska fallet, vilket gör det mycket svårt för oss som sitter på sidlinjen att veta vad som händer.

  Det kan mycket väl vara så att Soc bryter emot barnens bästa, dock borde det viktiga i den här frågan vara hur de kunde genomföra detta.

  Anledning till ingreppet stavas att vi inte kräver något ansvar, att de som tar beslut utan ett ordentligt förarbete kan gå fria. När man leker med människoliv kan vi INTE tillåta ett sådant system.

  @Alexis
  om 2 inte fungerar så skulle jag vilja veta hur det är tänkt att de ska dokumentera sina fall. Borde de inte ha ett system för dokumentation? Borde inte det fyllas i även om det nu är efter en utredning?

  Om en annan socialtjänst inte har sådana befogenheter så får man skapa dem. Vad du säger är att man inte ska utreda om saker har gått rätt till när det finns uppenbara oklarheter. För min del är det värre än något som kan hända de här barnen, ber om ursäkt till er som är oroliga för barnen, för det innebär att vi har en organisation som har makten att förändra familjers liv men som inte har något ansvar. Det mina vänner är fascism.

 47. Robjoh;
  Det jag försökte förklara var att även om det finns dokumentation är den ändå nästan alltid sekretessbelagd för andra än direkt berörda parter, alltså sekretessbelagd för dig, mig och journalister. Detta kan också ligga en anklagad soc.nämnd i fatet, de kan inte försvara sig mot angrepp från ”vanligt folk” genom att bryta sekretess.

 48. Alexsis ofta anser sig tjänste män vara fullkomliga nog att klara av alla bedömningar vilket de inte är, socialstyrelsen gav ut en bok i slutet av 2006 som talar om det vid handläggning av barn o unga inom soc bla nämndes särskilt att kunniga anlitas utifrån.

  Har man då anlitat kunnig för att få bedömt om biomammas mentala status eller om fosterhemmet talat illa om biomamma till barnen????
  Socionom utb vid sex av sveriges lärosäten där den bedrivs fick kritik av högskoleverket i senaste granskning.
  Mer kunskap behövs givetvis, tex saklighet, kontroller, evidens saknas ofta mm.

  Ofta förekommer upplever, känner, tror osv i utredningar vid soc vilket då inte motsvarar innebörden av ordet utredning/utreda.

  En kännbar straffskala vid brister o andra felaktigheter borde införas för tjänstemänn det kan ev vara bra.

  Hur illa det kan gå till i utredningar i sverige visar troligen rättsfallet med T Qvik.

 49. I vissa fall kan man fråga sig vem sekretessen är bra för i bland den enskilde eller tjänstemännen.

 50. Alexis din lilla slipsfilur…

  Man byter inte nick utan att berätta det så att alla hänger med.

  Ibis99 har tagit ny skepnad gott folk. Samma visa men med nytt nick för att i vanlig ordning skapa oreda, som troll oftast gör.

  Ibbelibbe lille slipstroll. Nu får du allt ge dig. Du har ju florerat på Jockes och Ingrids bloggar tillräckligt för att man skall kunna se igenom dina tomma försvar av socialentjänstemännen runtom i landet.

  Var det inte i pappabarns första omodererade forum (som du lyckades trasa sönder) du först härjade och skröt vitt och brett om hur ”god” kontakt du hade med tjänstemännen i grannkommun, som rekommenderade dig ombud o dyl.

  Ack ack.. du är dig då lik minsann.
  Att jämt simma emot strömmen som en ful liten fisk, är ditt eviga kännetecken.
  Dock så utmärker du dig på ett sätt till. Ju oftare vanligt folk säger åt dig att sluta bete dig som en liten bäbis, desto vildare hugger du runt dig.

  Kom med lite förnekelse nu tills alla har klätt av dig.
  Sen skrattar du alla i ansiktet i vanlig ordning och flamsar runt.
  Å så går du ”under jorden” för ett tag tills vi andra ”amatörer” tror att vi äntligen lyckats göra oss av med dig.
  Så dyker du upp med nytt nick men med samma ”anti-alla-andra”.
  Du har nog själv insett för länge sedan att du har problem med dig själv, och låter det gå ut över andra som råkat illa ut.

  Men börja nu för all del med förnekelsen.

  Ni har det inte lätt på FöräldraJouren just nu va?
  Är det därför du travar med dina klövar hitåt för att trampa på ett par ”lägre stående” imbeciller?

 51. Anders jag är mycket väl medveten om att soc ofta begår stora misstag när de gör sina utredningar.
  Ett vanligt misstag soc gör som jag har sett i många fall är att de griper in med fog i en familj i tillfällig kris av något slag, men inte inser att missförållandena beror just på en tillfällig kris, men som de i sin planering fastslår är av permanent art och därmed lovar fosterfamiljerna en uppväxtplacering trots att det inte finns minsta söd i lagen för sådana löften.
  I Det här fallet verkar det vara så att den första kommunen fattat ett sådant förhastat beslut och att Marks kommun försöker rätta till det.

 52. Susanna placeringsbeslut ska omprövas var sjätte månad tror jag intervallen är. Ytters få nämnder utför troligen dessa omprövningar med ordentlig kunnighet.

  Kommunikation mellan olika nämnders tjänstemän och bedömningar är av olika kvalite vilket medför ytterligare negativa konsekvenser.
  Dvs tex lyfter man inte telefonluren för att prata med varandra ofta.
  I dagsläget är med anledning av SOU 2008:19 evidensbaserad socialtjänst ett pågående arbete under behandling hos kommuner o landsting om att skapa en gemensam platform för socialtjänsten. Givetvis är tidsperspektivet svårdefinierat.

 53. Lisbeth Pipping har skrivit en debattartikel om oss på Newsmill. http://www.newsmill.se/debatter en bit ner på sidan hittar ni den. rubrik
  När socialtjänsten misshandlar barn Vem finns där som skydd för utsatta barn?
  Hon beskriver hur det varit och hon har fått läsa allt vi fått ut så hon vet vad som står. Hon är med andra ord insatt. Läs gärna, puffa, länka till och kommentera gärna.

  Hon beskriver hur det varit och hon har fått läsa allt vi fått ut så hon vet vad som står. Hon är med andra ord insatt. Läs gärna, puffa, länka till och kommentera gärna.

  Föresten gå även gärna in på http://www.bt.se borås tidning där finns flera artiklar runt detta och från början kunde man kommentera artikeln men det togs bort. maila dem gärna och ifrågasätt varför det togs bort. Där kom det nämligen fram fler som haft problem med Mark och som nu anmäler. Plötsligt upptäcker andra att de inte var ensamma. Kolla även http://www.hn.se Hallands nyheter som skriver från olika vinklar. På måndag kommer det fram att inte alla in nämnden håller med om att det var rätt att barnen skulle ifrån oss. Att det inte fasn fog för omplaceringen och som krävt och fått en egen utredning av hela ärendet. Båda tidningarna skriver för fullt och kommer att fortsätta med det ett tag.

 54. Alexis jag har fortfarande inte fått svar. Och du fortsätter att försvarar. Vad är det du försvarar? Varför? Vad har du för bakgrund? Du hänvisar till FN´s barnkonvention. Att barn har rätt till sina föräldrar men vilka är föräldrar? De som fött dem eller de som barnen själva ser som sina föräldrar? Gäller dina åsikt alla barn? Hur är det isåfall med adopterade barn? Eller är de undantagna? Du hänvisar till muntliga avtal men det är inte alls samma sak som utredning. Du kan inte ha en bindande muntlig utredning. De har inte dokumenterat för att det inte ägt rum men du letar fortfarande försvar för vad de gjort. Du har svårt att tänka dig att de gjort fel, Varför?
  Håller med om att brott skall fastslås i domstol men det finns inte en instans som tar upp våra frågor hur gör man då? Det är ju ett av problemen. Vi kan anklagas för vad som helst och har ingen chans till upprättelse. Nu har vi fått det i och med socialstyrelsens beslut. Och du ifrågasätter ändå. Du menar att Marks kommun nu klart motiverat sin åtgärd. Hur då? Förutom en massa påståenden som du inte ens vet om de är sanna och jag vet att de inte är det. De har brutit mot sekretess, de har spräckt vårt skydd gentemot mamman. De är polisanmälda för det, jag har åtskilliga sidor med fel och lagbrott de begått och du menar att de motiverat sin åtgärd. De försvarar sig bara och vill inte erkänna. Läs Hallands nyheter på måndag där får du se att alla inte alls inom socialtjänsten i Mark står bakom detta.
  Håller helt med Robjon och tänker göra allt för att de skall ställas till svars. Har redan polisanmält. Min anmälan till JK blev nobbad men jag tänker försöka igen. Men vem som helst kan anmäla så varsågod. Man anmäler sedan är det de som utreder och bedömer. Du anklagar mig för att ha spridit negativt skvallrar om bio mamman. Att jag skriver ner henne i olika bloggar? Det är förtal. Jag är inte negativ till bio mamman utan till Marks hantering av barnen. Du låter som Bennie Åkerfeldt får jag säga. Du hänvisar igen till samarbetssvårigheter som du inte har minsta belägg för. Du menar att det finns två versioner och man inte kan avgöra vilken som är rätt. Det är ju det socialstyrelsen har gjort. Jag har tillgång till då jag begärt ut och fått ut efter domstols beslut. Vad vet du?
  Du anklagar Ingrid för att vara amatör. Hon har fått läsa det jag har. Vad har du läst? Hur insatt är du? Du har bara åsikter inte fakta. Och igen anklagelser om att vi påverkat barnen negativt. Var har du fått det från? Vilka belägg har du för det förutom andra hands info som ingår i kommunens försvar? Vad hade du förväntat dig? Att de skulle erkänna rätt av. Et är klart de måste försvara sig. De kan ju bli av med jobbet, få både böter och fängelse för det de gjort. De har mycket att förlora. Vad förlorar jag, ingenting jag har inte gjort något jag kan åtalas för. Inget straffbart.
  Du ifrågasätter om hela kommunen är bristfällig. Stora delar av den ja men de som ifrågasätter stoppas. De nekas insyn. De har begärt en utredning och ärendet utreds av socialnämnden just nu för att inte alla håller med. För att inte alla har samma åsikt. Kolla som sagt Hallands nyheter på måndag.

 55. Susanna du börjar svänga i åsikt, du håller med om att det inte är skött som det skall men skriver att bio mammans förhållanden ”verkar” ha förbättrats. Visst det var det de påstod. Men det var ju precis det de inte hade gjort. 5 flyttar sedan i somras, vräkning, vandalisering, mordhot. Låter det som en bra miljö för barn? Tösen har varit ända uppe i regeringsrätten ett av 5 fall i Sverige och det är inte mer än ca 3 år sedan. De kom också fram till att bio mamman inte klarade av eller hade ändrat sig. Man skall inte som du skriver vara utdömd för evigt för att man gör bort sig men en diagnos blir inte bättre. Och hur många försök skall föräldrar få på barnens bekostnad? Hur många uppbrott skall barn stå ut med eller utsättas för då föräldrar skall få ännu en chans och ännu en chans? Du talar som om enda chansen till en bra relation mellan ett barn och en förälder är att barnet bor där. Men man kan ha en bra relation med mycket umgänge. Övernattningar på helger, lov, Ur barnens synvinkel hur länge skall man tvinga barnen att ryckas upp igen? Byta familj, bostad, kompisar? Risk för ett nytt misslyckande?
  Men håller fullständigt med dig avslutningsvis. Det finns bara förlorare. Och frågan är hur man nu räddar det som räddas kan. Barnen. Dt skall ske av och hos några som kan ge gen lugn trygghet och som de litar på och har deras förtroende. Tror du att mamman klarar det? eller jourhemet? Ett nytt familjehem eller vi? Vem har bäst förutsättningar för att lyckas tror du, ur barnens perspektiv?

 56. Anders och Robjon äntligen några som håller sig till fakta. Enligt lag skall det finnas vårdplan och genomförande plan. Hur skall man annars veta vad vården skall leda till, hur den skall genomföras och vem som askall ansvara för vad. Ingen av dess fanns. Vi skulle ha godkänt och skrivits på. Alla nya beslut skall först föregås av en utredning. Inga har gjorts. Det är lagbrott. Eras försvar är att de hade allt i huvudet så det är bara dokumentationen de gjort fel. Men det var inte bara det de fick kritik för. Kritiken är för i princip allt de gjort i detta ärende.

  Samarbetssvårigheter kan vem som helst anklagas för, för att det fattas lagar runt detta och det är anledningen till att jag blev uppbjuden till riksdagen och de är nu på gång. Inget av det behöver dokumenteras och man kan alltså slänga ur sig dylika anklagelser utan grund utan dokumentation, utan risk att ställas tills svars. Precis som Anders skriver är det största felet i de utredningar som missköts att man har en förutfattad mening som man sedan gör allt för att bekräfta. Jag har hur många exempel på det från Mark som helst och jag skickade dem till socialstyrelsen och det var därför de fick kritik. ) sidor det handlade inte bara om att de glömt dokumentera det de hade i huvudet. Jag har den framför mig. Hur många av er som försvarar har läst den?
  Kunnig personal 3 utredningshem har konstaterar brister i bio mammans föräldra- förmåga. Men påståendena om mig är inte ens dokumenterade och saknar grund ifrån de som påstås stå bakom. De förnekar att de sagt eller påstått de som sägs.
  Vem som gjort vad och vem som är ansvarig skall borde fröas av domstol men dessa diskussioner fyller en funktion. De gör att det förhoppningsvis kommer att bli möjligt för det har det inte varit hitintills. Skapa debatt, skapa protester. Ni har väl skrivit på listan på hemsidan. Protest listan som skickar protest mail till socialnämnden i mark. Mail som säger att vi inte accepterar deras behandling av barn. Att vi kräver ett stopp och ett slut frö sådan hantering.

 57. Alexis, om du läser mitt inlägg så ser du att jag sa att Marks kommun fick kritik i den undersökning länsstyrelserna gjorde. Inte i den rapport som kom ut 2008 och som jag länkade till. Här kunde man ha valt att exemplifiera med Marks kommun, men man valde andra kommuner istället. Men rapporten exemplifierar med vad man menar med svåra brister hos ”vissa” kommuner och här passar Marks kommun in, vilket vi ser genom hur kommunen skött ärendet som vi diskuterar här. Det är därför jag kallar det för ”vårt fall”, vi diskuterar ju inte vilket som helst.

  Angående att de för en öppen strid mot privatpersoner så är det uppenbart. Detta genom att påpeka att orsaken till barnens flytt från fosterfamiljen berodde på att de inte ville samarbeta. Men vi vet ju att socialtjänsten inte har en utredning, vilket de måste ha. Alltså har man agerat på lösa grunder varvid anklagelserna mot fosterfamiljen bygger felaktigheter. Myndigheter får inte bedriva en vendetta mot enskilda personer, det omvända går dock bra.

 58. Fd fostermamman vad som är bäst för barnen nu kan ingen veta om jag fattat det rätt har inte du fått träffa barnen på länge. därför kan du ju faktiskt inte veta hur läget är i dag. Det kan faktiskt vara så att de funnitt sig till rätta i jourhemmet och att hemskolningen går bra. I så fall kan det bästa för barnen vara att den processen får fortsätta. Hur har du tänkt dig att biomamman ska kunna ha förtrodende för att du ska kunna ta hand om hennes barn utan att splitra relationen mellan henne och barnen efter det som hänt?
  Var det inte i oktober barnen flyttades hur stämmer det med fem flyttningar sedan i sommras jag förstår dig inte.

 59. F d fostermamma, du kan gott lugna ner dig. Som jag sagt tidigare ställer jag bara frågor och luftar olika förmodanden vilket inte är det samma som att försvara något. Dina spekulationer/frågor om min bakgrund verkar egendomliga.
  Att jag skrivit att du framfört en del negativa saker (vilka jag antar är i huvudsak sanna) om mamman är inte förtal, bara ett konstaterande. Läs själv vad du skrivit på bloggar och debattsidor.
  Jag har aldrig påstått att Marks kommun klart motiverat sitt ställningstagande. Tvärtom, då hade man ju inte behövt fråga och söka klarhet! Och jag är böjd att hålla med om en hel del av Anders kritik betr. kunskapsbrist hos soc. t ex.
  Men du tycks inte uppskatta frågeställningar utan begär att man skall förutsättningslöst hålla med om allt du framför.

 60. Susanna! Än en gång – biomamman är utvecklingsstörd, hon har blivit vräkt fyra gånger under det senaste halvåret, hon är polisanmäld för mordhot och är dömd för att ha misshandlat en av de socialtjänstemän som kom för att hämta hennes barn för fyra år sedan. Varför påstår du att det handlar om en tillfällig kris i biohemmet? Detta är en mamma som INTE KAN TA HAND OM BARN! Alldeles oavsett hur mycket hjälp hon får så är hon inte kapabel att ta hand om sex barn, se bara hur vanskötta Fanny och Rasmus var när de kom till fosterhemmet. Varför kan du inte ta det till dig?

  Efter att ha läst alla handlingar i målet, alla LVU-domar är jag övertygad om att Fanny och Rasmus borde ha fått stanna i sitt fosterhem. Vara kommun följde familjen i flera år medan Marks kommun lät sig övertygas på en eftermiddag om att biomamman var utsatt för diskriminering och sedan struntade de i barnens väl och ve. Påhejade av en viss Bennie Åkerfeldt som tydligen har goda kontakter i Marks kommun. Om du satte dig in i vilken misär mamman och hennes nye man lever i skulle du inte önska några barn till det hemmet.

 61. Susanna:
  Det verkar som du återigen hoppar i galen tunna, och även denna gång pga att du antar saker du inte har fakta på.

  Du vet inte hur det är ställt med bio-familjen, men det vet ju inte soc heller då de inte gjort någon utredning. Marks kommun påstår att utredning finns men är inte dokumenterad, men det betyder att det enda de i såfall gjort är hembesök och gjort personlig bedömning under den tid de träffat bio-mamman. Skulle man gjort en ordentlig utredning så hade det funnits dokumentation från andra, och just avsaknaden betyder att det handlar om personliga uppfattningar, inget annat.

  Ställ då det mot den dokumentation som finns, tex antal flyttar under senaste halvåret och antal polisanmälningar.

  Återigen visar du total avsaknad av empati för drabbade barn, du ser bara till föräldrars rätt till barnen och deras rätt att få göra som de vill.

  För er som är intresserade kommer Uppdrag granskning 20.00 på onsdag i ettan att ta upp ett fall om hur ett ungt våldtäktsoffer drabbats av förtal och mobbing där de drivande är vuxna. Susanna tillhör en av de vuxna som ställer sig bakom detta för hon anser att mamman till den dömde har all rätt i världen att hämnas på en 14-årig tjej.

  Parrallellerna är inte uppenbara i själva fallen, men Susannas agerande är tydligt lika: Föräldrar har rätt till sina barn och det är föräldrarnas rättighet att få göra precis vad de vill med barnen. Om det sen gäller att utsätta barnen för fara genom att bedriva kriminell verksamhet som innebär risk för våld eller om det gäller att hänga ut sina barn med namn och personnummer tillsammans med våldtäktsdomar och förtal av våldtäktsoffer gör det samma…..det är föräldrars fulla rätt och inget samhället har med att göra – enligt Susanna.

  Jag ber om ursäkt om jag kapar ämnet, men det står mej upp i halsen att det finns människor som är så inskränkta, enkelspåriga i sitt tänkande, och så totalt avskurna från några empatiska känslor gällande barnen.

 62. Susanna Visst vi har inte träffat dem nu på 5 långa månader men vadd är fem månader mot 4 år. Och som jag påpekade 5 flyttar sedan i somras, vräkning, vandalisering, mordhot. Du får inte ihop det.
  1. dit hon flyttade förra våren, där jag var med, därifrån blev hon vräkt. Sedan in till
  2. J gatan, sedan till
  3. den lägenhet hon flyttade 1 jan. och blev vräkt ifrån till en
  4. 2:a tills hon nu igen
  5. flyttat in i en större lägenhet för att barnen skall få plats.
  Tycker du att man skall fortsätta kämpa för att barnen skall hem dit? Otaliga uppryckningar och två vräkningar det är mer än de flesta blir vräkta i hela sitt liv.

  Sedan är det inte jag som har orsakat splittringen utan socialen i Mark. I våras de sista umgängena då den tidigare kommunen var involverad var jag med på umgängena och jag och mamman samarbetade bra. Umgängena fungerade rätt bra. Det var det första Mark tog bort och ökade trots att barnen mådde dåligt. Men den fösta frågan är. Skall barnen hem eller inte. Och det finns inget som bevisar att hon ändrat sig enligt beslutet från socialstyrelsen.
  Var skall då barnen bo och vad är bäst för dem utifrån dem? Ett jourhem får bara ha dem egentligen 3-4 månader så alternativen blir mamman, (Enligt socialstyrelsen är det mycket tveksamt).Eett annat familjehem eller tillbaka till oss. Vad tror du blir bäst för barnen?

  Alexis upplysningsvis, jag är kolugn. Till och med socialstyrelsen ger mig rätt. Citera mig då vad är det jag skrivit som du reagerar över. Jag citerade dig rätt av och du säger att du inte påstått något sådant? Du har fortfarande inte svarat på mina frågor. Sedan begär jag inte att du skall hålla med men tar illa vid mig då du försvarar Marks som orsakat barnen så mycket lidande. Hade du hört dem då jag fick tala med dem i telefon 2 dagar innan jul, de gråter så vi knappt hör vem som är vem, det enda de kippar fram är älskar er, hämta mig (båda sa) vill inte vara här, vill inte hem till mamma X tråkigt här, älskar dig , hämta mig, vill hem. Och inget kunna göra. Påstå inte att det skulle vara för barnens bästa.

 63. Kolugna f d fostermamma anklagar mig för förtal. Rekommenderar henne att hon frågar sin (enligt hennes uppgift har hon en sådan) advokat om vad som står i Brottsbalken kap. 5 om förtal, bl a publicerande av uppgifter som är ägnade väcka missakting osv – i detta fall t ex om biomamman och hennes släkt. Förtal kan enligt Brottsbalken i vissa fall även vara uppgifter som är riktiga/sanna, eller spridande av offentliga domar etc.
  Mycket beror på syftet, i detta fall uppfattar jag det som att f d fostermammans syfte är att till varje pris få tillbaka barnen, kosta vad det kosta vill, och hur det eventuellt skulle bedömas vet jag inte. Hallands Nyheter tänker sig nog för.
  Som personlig synpunkt kan jag bara tillägga att barn när de växer/växt upp oftast har en drift att söka efter och ta kontakt med sina biologiska föräldrar. Det är också så att inget på nätet kan raderas och försvinna, folk tar t ex skärmdumpar. Kan knappast vara trevligt för biomammans barn att om några år läsa vad som skrivits på nätet om deras mamma och deras släkt. Detta med anledning om nutida snyftkommentarer om baaarnen och spekulationer om deras upplevelser.

  Har fortfarande lite obsvarade frågor om bl a flytt 5 gånger sedan sommaren, tvingat byte av språk,vandalisering av lägenhet och polisanmälan om hot men återkommer senare.

 64. Soc-styr kritiserar marks kommun och tänker följa den vidare utveklingen i detta.

  Någon utredning av något vid soc i mark finns inte dokumenterad eller arbetsanteckningar utan endast i efterhand angivet att utredningen finns i huvudet på någon vid soc i marks kommun??????????????????

  Om det ändå vore ett skämt! Men mörkertalet av soc brister är stort, troligen så stort att ingen ens med tång vill ta i det.

 65. Ja, några frågor till fd fostermammas påståenden om biomammans 5 flyttar sedan i somras. Hon svarade Susanne att

  1. Biomamman blev vräkt förra våren.
  Fråga: Är ”förra våren” sedan i somras?

  2.Före 1 januari bott på J-gatan .
  Fråga: Är före 1 januari sedan i somras?

  3. Flytt 1 januari till ny lägenhet.
  Fråga: Är 1 januari sedan i somras?

  4. Flytt till en tvåa.
  Fråga: före, under eller efter sommaren?

  5. Flytt till större bostad.

  OK, får det bara till belagt 2 flyttningar (ev. 4 och 5) sedan sommaren. Fd fostermammas uppgifter skall nog tas med en nypa salt.
  Återkommer.

 66. Alexsis! En kvinna som fött barn en eller flera anser du kvinnan ha sådana biologiska/naturliga band till barnet/nen att hon då kan få göra vad hon vill med barnen även sådant som kan vara ett lagbrott?

 67. Anders; Du ställer en helt tokig fråga om en oidentifierbar kvinna vem som helst där svaret ligger redan i frågan.
  Tala i stället ur skägget!
  Vill du med frågan försåtligt antyda/påstå att biomamman i detta fall har gjort/gör med barn vad hon vill, även sådant som kan vara ett lagbrott?!!

 68. Några frågor till:
  Biomamman polisanmäld för mordhot, skrivs det här. Skulle ha varit att hon skrikit något i bakgrunden när hennes man pratade i telefon med hyresvärden. Verkligt skrämmande, får man säga – jag skulle nog inte ha besvärat polisen med sådant. De har tillräckligt med anmälningar från folk som sett UFOS.

  1. Är det belagt att hyresvärde anmälde detta till polisen? Bör i så fall vara diariefört som en regelrätt anmälan. Något för en journalist att kolla?

  2. Om en sådan anmälan verkligen förelåg, hur behandlades den av polisen? Som ett gapigt gräl utan allvarlig innebörd? Som något vilket var värt att fästa avseende vid? Blev det straffpåföljd?

 69. Sign. Hurre här ovan verkar ha supit till tidigt på morgonen. Jag har alltid varit Alexis, min kompis är Ordningsvakt nr 43.
  Fråga Daddy. Han kan säkert skilja mellan Ibis99 och mig!

 70. Alexsis! Om du läser igen och noterar, anser du kvinnan, med det menar jag vad du anser om det.

  Dvs inte relaterat till annat än vad du anser om det frågan rör.

 71. Alexis:
  Dina frågor är väl ganska oväsentliga i sammanhanget då det är konstaterat att Marks kommun inlett en återslussning av barnen utan att ha utrett om det var lämpligt först. Hde de de utrett vad polisanmälningarna bestod av hade det också funnits dokumentation bestående av polisens dokumentation……och avsaknaden betyder ju att det inte är utrett.

  Jag funderar lite över vad det egentligen är du diskuterar här. Är det ett försvar av Marks kommun eller ett försvar av bio-mamman. Du säger att du ställer frågor och luftar olika förmodanden och att det inte är detsamma som att försvara någon. Dina frågor tar dock en tydlig riktning till att försvara antingen Marks kommun eller bio-mamman.

  Du nöjer dej inte med att ifrågasätta påståenden, du drar slutsatser som tydligt visar din ståndpunkt, det kan du väl inte förneka. Samtidigt så talar du inte ur skägget och talar för din sak, du nöjer dej med att ifrågasätta och antyda, och därför frågar jag dej:
  Anser du på fullaste allvar att Marks kommun gör rätt som påbörjar en tillbakaslussning av barnen utan att först ha utrett om det var lämpligt, och anser du mot bakgrund av fällande dommar, polisanmälningar och flyttningar att det verkar som om en förändring till det bättre skett sen barnen omhändertogs, dvs så stor förändring att det är säkert för barnen att vistas under bio-mammans omsorg?

 72. Kia W! bra tankar och frågor .

 73. Håller med Kia Alexis försvarar och svarar inte på frågor själv men kräver andra på svar. Jag har bemött dig i allt du ställt mot mig. Vad har du för bakgrund, för intresse i detta? Inte barnens, så jag vill veta. Är du själv rom, resande kanske? Har du själv förlorat barn eller din släkt? Har sett dig på alla sidor jag sett i ämnet. Du låter som Bennie Å är ni kompisar eller är det Bennie med ett annat nick? Han anklagar alla andra för att inte våga stå för sina åsikter men skriver själv under nick då han anklagar. Det har varit mycket tyst från honom det sista men har svårt att tro att han är tyst.

  Fortfarande inga svar. Spelar du dum eller är du dum på riktigt, hur tydlig skall jag behöva vara?. Kan du inte räkna? Hon bodde i ett hus våren 2009. Vräktes därifrån och flyttade sedan sommaren 2009 till en adress som jag inte vill skriva ut men vi kallar J gatan. Sedan till ett nytt hus d 1jan 2010 det som Ingrid skriver om. Vräkning därifrån med vandalisering och mordhot och obetald hyra och hamnar då i 2:a tills nu igen fått tag i något lite större. Sommaren för mig är juni tills nu Mars är det 9 månader och fem flyttar.

  Mordhotet kom från henne inte ifrån bakgrunden. Dina påståenden tyder på att du talat med henne hört hennes version hennes försvar. Samtalet var med henne.
  Både jag och Ingrid har talat med hyresvärden, jag har även talat med polisen då anmälan är lagd till min polisanmälan så nog är det belagt. Och då hon dömdes 2008 för samma brott och har en dom som fortfarande är aktuell till 2011 ser de allvarligt på det och åklagaren trodde att hon åker in den här gången. Återigen varför letar du försvar?

  Sedan bara upplysningsvis, jag har kollat med advokat vad jag får och inte får skriva så det oroar jag mig inte för. Men du fortsätter som sagt med dina anklagelser och ger inga svar.

 74. KiaW;
  Flyttningar, domar och polisanmälningar är inget sekretesskyddat material. Vill du påstå att soc i Mark inte tittade på sådant och vägde in det i sin bedömning?

 75. KiaW;
  Flyttningar, domar och polisanmälningar är inget sekretesskyddad material. Påstår du att soc i Mark inte tittade på sådant och vägde in det i sin bedömning?

 76. Ping: Fundering över en debattör « Trollan's Tankar om stort och smått

 77. Alexis:
  Du svarar inte på mina frågor utan ställer nya frågor, varför ska jag svara dej när du inte visar mej eller någon annan respekt och svarar på de frågor du får?

  Nå, du ska få svar på dina frågor, men önskvärt är att du svarar på mina ställda tidigare:
  Marks kommun har ingen dokumentation i utredningen, domar och polisanmälningar är i sig dokumentation och avsaknaden av dem talar för att man inte tagit del av dem.

 78. Ja det är inte meningsfull att kommunicera om inte motparten uppvisar likvärdigt bemötande.

 79. Kia W lägg av med att lägga orden i min mun, det gör dig´absolut inte trovärdig i det andra fallet är det enda jag hävdat att de omständigheter som innebär att man kan ifrågasätta en målsägandes trovärdinghet måste få komma fram i en rättegång därför att undvika den cirkus som uppkommit i detta fall. Visa mig ett enda uttalande där jag tycker det är rätt att ex lägga ut personnummer

 80. Alexis:
  Det räcker alltså inte för dej att det dels saknas dokumentation, att det som inte är sekretessbelagt som visar instabila förhållanden hos bio-mamman samt ett abrubt omhändertagande av barnen från det enda hem de känner till trots att ingen fara för deras hälsa eller utveckling förelåg? I min värld är det fullt tillräckligt att vara ytterst kritisk enbart av deras handlande vad gäller omhändertagandet av barnen på det sätt som skedde, inga barn ska behandlas på det sättet. Att man det dessutom framkommer att man inte dokumenterat grunderna till det ursprungliga beslutet att slussa tillbaka barnen från början spär på den kritiken.

  Kom ihåg att Marks kommun i detta fallet agerat tvärt emot de kommuner som har dokumentation, som har utrett bio-mamman och som inte ansåg att en återslussning var lämplig.

 81. Susanna:
  Du var admin i gruppen där både personnummer och förtal genom tredjehansuppgifter och skvaller låg på informationssidan, dessa låg där som en hämnd mot en 14-årig tjej som inte gjort något annat än att ha fallit offer för ett sexuellt övergrepp och anmält gärningsmannen och som admin är du ansvarig för det.
  Det var också dessa delar som gjorde att Facebook släckte gruppen trots att ni fick en varning innan och en chans att rätta till det. Ni valde aktivt att behålla dem och resultatet blev en nersläckning.

  Som sagt förut, hela fallet kommer att tas upp i uppdrag granskning på onsdag.

 82. Om Anders vill ha ”liknande bemötande” kan jag också ställa en hypotetisk fråga till honom, men sådant lär knappast föra en diskussion framåt.

  Kia W;
  Mark tog väl inte barnen från FM för att fara för deras hälsa förelåg och de har aldrig påstått det. Vad de sagt var att omplaceringen till annat FM skedde p g a att fd fostermamman skapade negativa attityder hos barnen gentemot biomamman och inte samarbetade i återslussningsprojektet. Om du vill argumentera mot det bör du nog hellre vända dig till Marks kommun än till mig. Jag vet naturligtvis inte vem som har rätt i det fallet.

  Socialchefen Mark sa väl någonting om att ”saker och ting kan ändra sig” beträffande biomammans förflutna. Det är just framställningen på nätet av biomammans förflutna jag ställt frågor om. t ex:
  ”Fem flyttningar sedan i somras”. Var det fem sedan i somras?
  ”Vandalisering”. Var finns dokumentation om det? Dokumentation tycks ju vara viktig!
  ”Mordhot”. Enligt beskrivning något som affekterad biomamma skrikit i bakgrunden när hennes man talade med hyresvärd i telefon. Finns det diariefört hos polisen och av dem bedömt som mordhot? Blev det någon påföljd?
  ”Barnen skulle tvingas byta språk”. Ursprungligen uppgift från f d fostermamman på Maukonens blogg. Vid frågor framkom att biomamman talar svenska men hade velat att barnen också skulle lära sig romani. Detta språk erbjuds som modersmålsspråk i de kommuner som kan hitta lärare. Något fel med det? Man är väl överens om att tvåspråkighet är bra för barns utveckling, frånsett aspekten att barn också har rätt till sina biologiska föräldrar och deras ursprungskultur?

 83. Alexis! soc i marks icke dokumentation. nej tvåspråkighet är inte alltid bra. Fråga du vad du vill och svara du med om du blir frågad.

  Kia W!
  Vad är det för grupp du talar om som sprider sådant på nätet där Susanna är admin???

 84. Anders, du fick svar att svaret redan låg i din fråga när du undrade om jag ansåg att en kvinna p g a biologiskt band fick lov att även göra något olagligt med sitt barn Behövs detta förtydligas menade jag naturligtvis att ingen får göra något olagligt, biologiska band eller ej. Självklart.
  Vad menar du att tvåspråkighet inte alltid är bra? Gäller även om andraspråket är engelska? Romani är ett av Sveriges, enligt FN/EUs direktiv, fem godkända minoritetsspråk. Något fel med att lära sig det?

 85. Alexis, jag har inte möjlighet att sitta vid datorn hela dagarna eftersom jag är utomlands, så jag får be dig hålla dig i skinnet en smula. Du skriver så uppjagade inlägg att jag misstänker att du står biomamman nära. Är det så?

  Jag har själv kollat alla uppgifter som du ifrågasätter. Mamman eller den hon lever med har förstört möbler och inredning på två av de tre ställen jag kontrollerat. Mamman skrek ett mordhot via telefonen till den hyresvärd som hade mage att vilja ha betalt. De hade då inte betalat någon hyra alls för de två månader de hyrt och var i hotögonblicket på väg att flytta. Och ja, mordhotet är polisanmält. Personen i fråga uttryckte då också stor oro för barnen som vistades i denna familj.

  Tycker du att detta är ett bra liv för barn? En mamma som hotar och skriker, som förstör lägenheterna hon bor i, som struntar i att betala hyra och därmed blir vräkt. Det kan du inte mena.

  Saken är mycket enkel. Biomamman är utvecklingsstörd och kriminell och kan inte ta hand om sina barn. Punkt slut. Det hjälper inte vilka argument du anför så länge dessa två ting fortfarande gäller.

 86. Alexis:
  Marks kommun omhändertog barnen abrupt från det enda hem de kände till trots att det inte förelåg fara för deras hälsa eller utveckling vilket borde vara enda skälet att omhänderta barn på det abrupta sätt. Jag är därmed kritisk mot Marks kommun, men behöver inte vända mej till dem eftersom de redan fått kritik från rätt instans. Frågan är hur du ställer dej till Marks agerande, tycker du att det är berättigat att rycka upp barn på ett sådant traumatiskt sätt utan att överhängande fara för deras hälsa eller utveckling föreligger? Detta är alltså en fråga ställd till dej, och frågan är medvetet ställd utan att blanda in samarbetsfrågan då det är bevisat att fosterfamiljen gjorde det som krävdes av dem då barnen omhändertogs vid ett sådant tillfälle.

  Anders:
  Gruppen jag talar om blev nersläckt av Facebook här om dagen, men en ny grupp finns under uppbyggande. Jag vägrar nämna namnet då en ung pojkes namn ingår, däremot kan du läsa på Cattas blogg:
  http://cattasbubbla.wordpress.com/category/stollar-pa-natet/page/2/
  Scrolla ner till inlägget ”Galen mamma terrar unga våldtäktsoffer” som är det första inlägget om detta, därefter följer ytterligare 25 inlägg. Bry dej inte om datumet, det är tydligen en teknisk sak för att kunna samla dem på ett ställe i bloggen.
  Jag tror dock att en sammanfattning är på G.

 87. Ingrid;
  Att mina inlägg skulle vara ”uppjagade” får stå för dig. Jag har heller inte anfört några argument, bara dristat mig att ibland göra något förmodande men framförallt ställa frågor. De frågor jag fått i retur är oftast personliga t ex om jag har en relation till Marks soc, biomamman eller vem det nu kan vara, lite ad hoc-stil på sådant luskande… Tydligen har någon/några blivit väldigt ”uppjagade” av mina frågeställningar.
  Men Ok, dina svar var mer rättframma än de jag fått tidigare och jag nöjer mig med dem eftersom du säger att du kontrollerat.
  Får väl läsa mer i tidning/ar i morgon.

 88. Ingrid

  Jag uppfattar inte alls att Alexis är uppjagad. Frågorna är relevanta, utifrån vad FM mfl anser vara sanningen.

  Uppriktigt sagt är jag glad över att inte människor som du har någon vidare makt.

  Du anser att du sitter med ”hela sanningen”. Bara det får mig att rysa.

  Vad för form av utvecklingsstörning har mamman som du har bedömt som olämplig?
  Hur har du kommit över de 2 utredningar du påstår är gjorda på mamman?

  Vad är fakta och vad fiktion i detta mål?

  Jag tycker det är förfärligt att Marks kommun tagit ifrån barnen deras trygghet. Så gör man bara inte.

  Lika förfärligt tycker jag ditt ständiga diagnostiserande på människor du inte känner är. Med vilken rätt? Och vad har du för utbildning för att kunna ta så stora ord i din mun?

  Kriminella som har hand om sina barn finns det massor av. Att vara kriminell är inte detsamma som att vara olämplig förälder. Hur gör vi med rattfyllerister tex? Ska vi ta deras barn för de kan ju inte vara lämpliga föräldrar.. Eller?

  Anders: När är inte tvåspråkighet bra? Var kan jag läsa om barn som lever i tvåspråkiga miljöer som far illa. Då mina barn lever i 2-språkig miljö så anser jag mig ha en hel del kunskap i ämnet. Aldrig har jag läst att 2 språkighet skulle kunna vara skadligt för något barn. Var hittar jag kunskap i ämnet?

  Som jag tidigare nämnt så finner jag många likheter i hur Daddy vill göra med sin dotter. Där tycker flertalet av er precis tvärt emot vad ni anför här. Tycker ni det är konstigt att ni blir ifrågasatta med era kappor vända mot vinden?

  Malla

 89. Malla, mitt ”ständiga diagnostiserande” som du ser det har ett specifikt syfte. Jag tror att det är mycket viktigt att vi förstår vad det är som driver människor och i de flesta fall är det inte ondska utan psykisk ohälsa. Ett problem som jag menar är ofantligt mycket större än vi vågar se.

  Jag har inte läst själva utredningarna om mamman, men de många domar där man refererar till dem. En utredning gjordes t o m på mammans eget initiativ. Där står ”lindrig mental retardation”. Räcker det för dig? Allt detta står redan i mina artiklar.

  Om du är Malla som brukar skriva hos MA så kanske du utgår från att sanningen är oviktig. Det är den aldrig för mig. Jag har hittills aldrig skrivit ett enda osant ord medvetet och jag skulle aldrig göra det för ”den goda sakens skull” eller liknande. Jag skriver det jag vet och har fått bekräftat.

  Det är sant att många kriminella har barn, men så vitt jag vet tycker ingen socialtjänsteman att det är okej att låta barn flytta varannan månad för att föräldrarna låter bli att betala hyra och därmed ständigt blir vräkta. Det kan ALDRIG vara en miljö dit man vill flytta tillbaka barn!

 90. Oops! I frasen ”lite ad hoc-stil på sådant luskande” skall det naturligtvis vara ”lite Ad hominem-stil på osv”.
  Fick inte läsa latin som andraspråk, vilket torde räcka som personlig info om mig.

 91. En liten kommentar till Malla som skrev:

  ”Som jag tidigare nämnt så finner jag många likheter i hur Daddy vill göra med sin dotter. Där tycker flertalet av er precis tvärt emot vad ni anför här. Tycker ni det är konstigt att ni blir ifrågasatta med era kappor vända mot vinden?”

  Man måste skilja på olika individer och olika mål, vilket andra tidigare varit inne på (på denna tråd eller den tidigare) varför jämför du detta fall med Daddys?

 92. Ingrid

  Jag är densamma som ibland skriver hos MA.

  Vad det gäller mig själv och den värld jag lever i så är psykisk ohälsa varken osynligt, svårt att prata om eller ens speciellt ovanlig. Jag lever medelmedelklass. Säkert ett genomsnitt i det mesta. Så jag känner inte alls igen mig i att det skulle vara något speciellt svårt att se eller tala om. Vi kanske lever i olika världar, helt enkelt?

  Det jag lärt mig är iaf att ingen förutom läkare inom psykiatrin ska ställa diagnoser. Allt annat är humbugg. Därför kan jag inte se dig som en speciellt trovärdig person när du pratar om andra människors psykiska hälsa.

  Sanningen är viktig. Hur du kan tolka mig annorlunda får stå för dig.

  Hur din sanning ser ut kan bara du svara för. Bara för att du skrivit något så är det ju inte sant. Det är din högst subjektiva åsikt i många fall. Därför tolkar jag inte din text som varken sann eller osann. Däremot så läser jag in mycket eget tyckande/tolkande och erfarenheter i din text. Som jag iaf inte kan se som speciellt trovärdig.

  Tex att du diagnosticerar för dig okända personer. Det ser illa ut.

  Jag finner det också ytterst märkligt att du som inte har egna barn uttalar dig om hur andra människor ska agera. Du har ju ingen aning om vad det innebär att vara förälder. Du har ingen aning om vilka känslor som sätts i omlopp när ens barn far illa. Att du jämför moderskänslor med sinnessjukdom är bara till nackdel för dig själv. Biologin har ingenting med det att göra. Instinkten är det som styr. Varje frisk mor skyddar sina barn för faror. Hur du som orimligt kan ha några erfarenheter av det öht uttalar dig säger mer om dig än om mammorna.

  Redan där har du missat en viktig punkt i GP-fallet.

  Mamman i detta fall tycks sakna mycket av dessa känslor. Därför blev också barnen tagna från hemmet. Och det är rent för färligt hur detta hanterats. Frågan i detta fall är egentligen, Vill mamman ha tbx sina barn? Eller är det kommunerna som härjar runt och försöker styra utifrån ekonomi mm? Jag tycker syftet verkar lite oklart. Någon som kan svara på det?

  Malla

 93. AnnaPanna

  Jag drar paralleller pga av skribenternas, tidigare åsikter.

  Jag blir uppriktigt förvånad över att de tycker att det ena barnet ska tvångsförflyttas, trots att det inte levt med sin pappa på åratal. Medans de här barnen inte ska tvångsförflyttas.

  Vad är ”barnets bästa – perspektivet” egentligen?

  Malla

 94. Malla:
  Precis som jag tidigare här har sagt så är ett ingripande och omhändertagande av barn ett trauma för alla inblandade och bör inte göras med lätthet. Faran för barnens hälsa och utveckling ska vara så stor att man riskerar att de får större trauma av att stanna kvar än att bli omhändertagna.
  Det betyder att man kan vara för ett omhändertagande i ett fall och emot ett omhändertagande i ett annat fall beroende på omständigheterna för barnens del.

  Vad jag förstår är omständigheterna i de fall du tar upp inte lika varandra och kan väl knappast jämföras?

 95. Kia W

  Njae… Ur barnets perspektiv blir ju resultatet detsamma. De vuxna/trygga försvinner bara.

  Barn ser ingen skillnad. Vad bakgrunden än är.

  Så visst finns likheten. Och den är tydlig att se utifrån hur både IC & Daddy agerar.

  Malla

 96. Malla: Det är ju det jag säger, det blir ett trauma av ett ingripande, därför måste risken för ett större trauma gällande barnets hälsa och utveckling om man inte ingriper vara överhängande för att det ska vara försvarligt att ingripa.
  Eller du menar att det aldrig är försvarligt att omhänderta barn, oavsett hur deras situation ser ut?

 97. Malla,
  Daddy är mycket tydlig att hans intresse är att hans dotter ska ha kontakt både med sin mamma och pappa och han är inte på något sätt intresserad av att tvångsförflytta henne – bara ha umgänge alltså ser jag inte alls någon som helst likhet.

  Sen kan det ju vara intressant att höra hur du ekar orden som Monica kör om diagnostisteringen av okända människor. Du kanske kan be att Ingrid kan maila dig papperen så blir det ok.

  Jag tycker också det är intressant hur du kan sätta dig in i denna mammas situation eftersom du då har barn. Jag förmodar att du också själv har varit barn. Kan du sätta dig in i situationen att bli bortryckt från det hem som du är uppväxt i under 4 år och plötsligt fösas ihop med en massa för dig okända människor? Dessutom ska du plötsligt lära dig ett språk du inte känner till, utan det ingår i det nya paketet.

  Men jag antar att du har rätt i att det inte kommer vara något problem. Barnen kommer vara med sin mamma (och 4 syskon) och en styvfar. Dessutom har de säkert möjlighet att förutom att få förmånen att lära sig ett nytt språk kanske de kommer få lära sig att flytta effektivt. Och hur man skriker på människor som är ofina nog att vilja ha betalt. Så det kommer nog gå bra för dessa barn i fortsättningen om sådana som du får vara med och tycka. För det viktigaste är ju mamman.

 98. Kia W! tack för infon.

  Alexis o Mallan ja rent logiskt sett finns det språk som inte riktigt fungerar samman med varandra av olika orsaker som tex att de hör till skilda språkgrupper men även relaterat till person. Har själv sett det, ofta är det troligen vuxna som tycker tvåspråkighet är såå bra för barnen.

  Mallan med instinkt rörande barn vad menar du?
  Menar du då någon djurisk instinkt eller vad?
  Är det endast mammor som har dessa instinkter eller kan andra personer ha dessa?

 99. Malla sa:

  ”Det jag lärt mig är iaf att ingen förutom läkare inom psykiatrin ska ställa diagnoser. Allt annat är humbugg.”

  ”Tex att du diagnosticerar för dig okända personer. Det ser illa ut.”

  I ett domsbeslut får det endast stå mental retardation om det finns en fastställd diagnos av en läkare. Då det står i domsbeslutet, som Ingrid har läst, att mamman har den diagnosen så är det alltså så. Därmed är det inget som Ingrid hittat på.

  Och man får inte diagnosen mental retardation bara för att man har inlärningssvårigheter eller svårt att klara vardagen. Det krävs rätt så omfattande problematik med sig själv och med sitt möte med omgivningen för att man ska få den diagnosen. Att ta ansvar för en annan människa går inte utan extremt mycket stöd och hjälp, i praktiken blir det att andra för sköta den biten. Har personen i fråga ännu fler människor att ansvara för … ja det säger sig självt.

  Den mamma vi talar om här har en grov brottslig bana och lever på ständig flytt eftersom hon vräks hela tiden. Därtill vanvårdade hon sina barn på det mest grymma sätt som tänkas kan och barnens liv var i akut fara. Det finns dokument och nyhetsartiklar som bevisar detta. Om man bortser från dessa fakta och att hon har en dokumenterad utveckling som förvärrar det hela så är man inte intresserad av barnens väl och ve utan är emot av princip.

  Personer med utvecklingsstörning och deras intresseorganisationer, bl.a. FUB, ser det inte som kränkande att andra påpekar att utvecklingsstörningen innebär problem vid t.ex. barnskaffande. Det är istället en viss form av syn som är kränkande, t.ex. att de fråntas möjligheter att leva som andra. Men det är inte något som Ingrid har ifrågasatt.

 100. Härtill nödd och tvungen måste jag påpeka för Pär.B att den här tidigare relaterade diagnosen löd ”Lindrig mental retardation”.
  Lindrig! Varför utelämnar du medvetet det ordet? Nå, kanske inte förvånande… du är kanske uppjagad?
  Ha det bra

 101. Ska bli intressant att få Mallans svar på mina frågor men även på det Per B skriver.

 102. Alexis, jag utelämnade ordet ”lindrigt” medvetet. Detta för att vissa ser det som ett slags bevis för att mamman är normal. Saken är den att diagnosen utvecklingsstörning, oavsett om den är lindrig, får man bara om man har mycket svåra problem med att klara vardagen. Varje förändring kräver enormt mycket träning av inlärning. Livet måste vara stenhårt strukturerat för att det ska fungera. Det är av den orsaken som många av dessa personer väljer att bo på gruppbostad eftersom att sköta det hela själv blir allt för överväldigande. Nu talar jag om de med lindrig utvecklingsstörning. Är diagnosen svårare så klarar man sig överhuvudtaget inte utan personlig assistent eller omsorgspersonal.

 103. Pär.B;
  Tack för upplysningen. Skall kolla med min granne som är leg.psykiater. Vad för utbildning har du?

 104. Pär. B;
  om man i väntan på grannen läser om Lindrig mental retardation på Vårdguiden får man dels en uppfattning om ganska distinkta skillnader mellan lindrig, måttlig och grav mental retardation och man bör nog inte klumpa ihop dessa tre grader som du gör rakt av eller påstå alltför mycket om vad det innebär utöver t ex (lindriga, måttliga eller grava) problem med inlärning,minne, läsning/skrivning, problemlösning och annat som ingår i den teoretiska begåvningen, t ex svårigheter att hantera ekonomi – vilket senare kan leda till obetalda hyror och vräkningar. I fallet med ekonomi borde det finnas hjälp och stöd så att räkningar kan skötas tycker jag.
  Står inget om predestination för ”grov brottslig bana” i Vårdguiden dock. Vari skulle denna bana bestå?

 105. Suck, suck, suck. Varför i herrans namn är det bara när det gäller psykisk ohälsa eller utvecklingsstörning som man måste vara leg läkare för att se att det finns problem som man bör åtgärda.? Varför anser inte Alexis och Malla att vi alla bör avstå från att hjälpa människor som ligger på gatan och skriker med benet i konstig vinkel eller tar sig för bröstet och verkar ha drabbats av hjärtinfarkt?

  I stället för att se att här finns två barn som farit väldigt illa, en var nära och dö och en var så understimulerad att han inte kunde sitta vid ett års ålder, så vecklar ni in er i virriga resonemang om mammans rättigheter. När två barns liv var i fara, de räddades och fick ett kärleksfullt hem från vilket de sedan ryckts på ett grymt och omänskligt sätt, så tycker ni att vi ska bekymra oss om mammans känslor???

  Malla, det är sant att jag inte har några egna biologiska barn, men vet du vad? Jag har själv varit barn, jag har haft en mamma och en pappa och jag är en tänkande människa som sätter de svagaste främst. Det betyder att jag inte alltid ställer upp på mammorna, utan på barnen. Alla mammor är inte goda och försöker skydda sina barn från faror. Det finns mammor som skiter fullständigt i sina barn och helt medvetet gör dem illa. Och så finns det mammor med psykisk ohälsa som kanske menar väl men gör fel, fel, fel.

  Även pappor kan vara onda och sjuka. Men i vår del av världen är detta inget nytt, vi matas dagligen med ”hemska pappor”. Dock är det hög tid att vi öppnar ögonen för alla olämpliga mammor. En del kvinnor borde inte ha fått barn, så är det faktiskt. Deras barn måste vi hjälpa.

 106. Alexis:
  Detta börjar urarta till löjligheter och sandlåde nivå.
  -”Jag har rätt för min pappa är…”
  -”Nähä, det är jag som har rätt för min pappa är bättre än din för han är…”
  – ”Nähä, det är jag som har rätt för min granne är leg.psykiater”.

  Hur diskuterar man med någon som vill ha rätt men som inte definierar vad rätt består av. Exakt vad är det du diskuterar, vilken grundfråga? Vad är din ståndpunkt?

  Ordet lindrig tar inte bort diagnosen mental retardation, det bestämmer graden. Dock måste du vara medveten om, vilket jag nog egentligen tror att du är, att det handlar inte om enbart inlärningssvårigheter, det krävs betydligt mer för att få diagnosen mental retardation, därefter görs bedömning om vilken grad det rör sig om.

  De teoretiska svårigheterna du beskriver ingår i flera andra diagnoser utan för den skull vara i närheten av svårighetsgraden av problematik som lindrig mental retardation innebär.

  Kom ihåg att det är ingen här som ”satt” diagnosen, och man behöver långt ifrån vara leg psykiater för att ha insikt i vad olika diagnoser innebär i vardagen.

 107. Suck, suck, suck… Åter en massa prat om sidolinjer 0ch tänkta kopplingar som inte har någon exakt relevans till det jag tog upp i min kommentar till Pär B. Min ståndpunkt där: Man bör inte i visst syfte återge en diagnos som enbart ”Mental retardation” när diagnosen i fråga lyder ”Lindrig mental retardation”. Detta för att folk t ex skall kunna söka kvalificerad medicinsk upplysning på nätet vad exakta diagnosen ”Lindrig mental retardation” innebär (till skillnad från måttlig och grav sådan) i stället för att vara hänvisad till lekmäns åsikter.
  Enkelt. Kunskap och exakta uppgifter är väl alltid bra – eller är jag uppjagad nu igen? F ö har jag också skrivit att någon med sådana lindriga problem kan behöva hjälp med t ex ekonomin.

  Ps. Att man kunde polisanmäla obetalda hyror var en nyhet för mig.

 108. Glömde att upplysa KiaW att det inte är jag som har beskrivit några ”teoretiska” svårigheter, det står beskrivet i t ex Vårdguiden. Annars smickrande.

 109. Lägg av nu, Alexis. Antingen diskuterar du barnens rätt till en god uppväxt eller så kan du gå och leka i någon annans sandlåda.

  Du gör dig bara löjlig nu. Du måste ha begripit att det är mordhotet som är polisanmält.

 110. Alexis. Är du dum eller spelar du? Mamman bodde i ett hus i juni 2009 som hon vräktes ifrån. Hon flyttade till J gatan sensommaren 2009. Flyttade till huset som Ingrid skrev om d 1 jan. 2010 för att vräkas därifrån feb. 2010. Då till en två och nu igen till ett radhus. Det blir 5 flyttar sedan juni. Alltså 5 flyttar på mindre än 9 månader. Mer än många flyttar under hela sin livstid. 2 av flyttningarna berodde på vräkning. Naturligtvis finns belägg för mordhot och vandalisering precis som Ingrid skriver. Det var inte mamman in bakgrunden utan mamman som pratade med. Det är polisanmält. Hyresvärd bekräftar både till mig och Ingrid. Jag har talat med polisen och fått bekräftat. Sedan har jag domen då hon dömdes för mordhot 2008 till skyddstillsyn vilket gör att de enligt en åklagare jag talat med ser extra allvarligt på det och han gissade på att det blir fängelse denna gången.

  Vad är det du försvarar? Inte barnen i alla fall. Tycker du att det verkar vara en bra miljö att ha barn i? Du halkar hela tiden in på sido-spår precis det du anklagar andra frö. Det handlar inte om lindrig eller inte det handlar inte om Hur många flyttar det handlar inte om vilket språk finska eller romai eller vilket de talar om de kommer ifrån ena eller andra stället dt handlar om att två små redan utsatta barn far illa i socialtjänstens behandling.
  Du försvarar en mamma som lämnar BB mot läkarens inrådan ena gången 5 andra gången 6 timmar efter förlossningen. Utan att nödvändiga prover hinns med som ifall barnet klarar att hålla värmen eller har antikroppar tillräckligt och får åka tillbaka då pojken fick gulsot. En mamma som inte ens var hemma då polisen kom och skulle genomföra placeringen. En mamma som lämnade sin 11 månaders baby i en garderob och som inte stimulerat honom så han varken kunde rulla krypa eller försökte prata. Som nästan lät sin nyfödda dotter dö av uttorkning. Precis som Malla skriver varje frisk mamma försvarar sina små varför gjorde denna mamman inte dt? Hon är inte frisk hon har en skada. Hon älskar inte mindre men är inte kapabel och det skall inte barnen lida men av. Det är barnens perspektiv som skall gälla inte föräldrarnas eller i detta fallet mammans.
  Mamman klarar med den diagnosen kanske en med stöd. Hon har haft stöd med den hon har sedan han föddes. Socialtjänsten i Mark sätter henne alltså i en ännu sämre situation än tidigare då det är svårt nog att ta hand om 6 varav 4 är under 5 år. De gör det i princip omöjligt för henne att klara av det och risken är stor att de på sikt även får ta den hon hade.
  Barnen har flyttas för att vi var obekväma, talade om att barnen for illa i detta, så vi tas bort så att ingen kan protestera, ingen kan tala om hur dåligt de mår. Varför och vad i detta försvarar ni Alexis, Susanna och nu Malla?

  Sedan upplysningsvis, jag anser inte att det är fel att vara två-språkig det är jag själv då jag inte har helt svenskt påbrå men det blir lite mycket förändringar på väldigt kort tid vilket är farligt för ett litet barn som är beroende av fasta rutiner, lugn och ro och en förutsägbar tillvaro utan för mycket ändringar. Fram för allt inte snabba sådana.
  Du gömmer dig bakom att du bara ställer frågor och anklagar hela tiden andra för att inte svara. Jag har inte fått ett enda svar ifrån dig. Vad är det som gör att du försvarar detta? Vad har du för bakgrund? Varför får du sådant behov av att försvara? Varför berör detta dig så att du intar försvarsställning?

  Malla Det är inte Ingrid som bedömt mamman som utvecklingsstörd och med grava problem i föräldraförmågan utan tre utredningshem samt en utredning bara på henne. Hon har själv låtit göra en som även den kom fram till att hon hade problem. Tre tidigare kommuner har kommit fram till samma sak. Precis som Per skriver hon är diagnostiserad av behörig personal och det står med i varenda dom från varenda rättegång från 4 år. Och är med ända upp i regeringsrätten. Ingrid har bara skrivit om det och hon har fått läsa det mesta jag har. (resten har vi tagit muntligt bara för att det är dyrt att skicka) Så hon har fakta och allt hon skrivit bygger på fakta. Om det stör dig varför besöker du överhuvudet taget hennes sida och bemödar dig med att attackera henne?

  Du menar att moders känslor misstas för sinnessjukdom varifrån har du fått det? Vem har påstått något sådant?
  Du menar att bara för man inte har barn kan man inte känna moder instinkt, veta hur det är. Släng det i ansiktet på mammor med adopterade barn får du se vad som händer. Skulle de vara sämre. Hur kan du döma andra så.

 111. Kan vi inte sluta svara Malla o Alexis så kanske de ger upp och försvinner härifrån.

  Deras enda nöje är att protestera mot allt som handlar om att mammor är onda och pappor goda.
  De förstår tydligen inte att alla är människor och att det inte är könet som bestämmer om man är en bra förälder eller inte.

 112. Alexis:
  Förstår du inte vad min text innebar?
  Jag är fullt medveten om att du hämtade den från vårdguiden, därav mitt svar till dej.

 113. Ingrid, det står i ditt inlägg att mordhot och obetalda hyror är polisanmält. Obetalda hyror.
  Nå, det finns lite för stora inslag av andra obekräftade och märkliga uppgifter i hela kampanjen som det inte går att få någon genomlysning av så jag ger upp försöken att få sådant objektivt verifierat. Jag tycker inte att en störtsjö av obekräftade uppgifter stärker barns rätt till en god uppväxt, det var allt.
  Skall be psykiatern om en diagnos ikväll. Har med stort intresse just läst den som Trollan behjärtansvärt gett mig på sin blogg.

  Åter till sandlådan…

 114. Kia W

  Det är naivt av dig att tro att ett barn som blir uppslitet ur sin invanda miljö inte far illa.Barn har sällan några andra referenspunkter än just det, de är vana vid. Ska man göra stora förändringar för ett barn så är det ”silkeshandskar” på. Utom när jouringripanden pga våld mm sker. Om barnen heter Rania, Felicia eller Kalle Karlson är orelevant. Det är där er insikt brister. Därför ifrågasätter jag också.

  Trollan, du har läst mina inlägg helt fel. Jag står självklart på barnens sida. Det är för jävligt! Hur de blivit behandlade och skulle inte behövt lämna sin trygghet så som Marks Kommun nu utsatt dem för. Det värsta av allt är att Marks Kommun inte får betala något pris för vad de utsatt barnen för. Barnen är de som betalar det högsta priset. Och det kan ta lång tid innan de repareras pga Marks Kommun. Jag tvivlar på att kommunfolket ens funderar på barnen utan fokuserar på kritiken ist.

  Anders: Blablablablaa… Sluta snacka massa skit. Det är noga utrett om hur det fungerar med barn och språk. Det finns inga belägg för att en långvarig 2 språkighet skulle vara till nackdel för barnet. Och jag har aldrig stött på någon vuxen som är 2 språkig som anser det varit ett ok. Tvärt om så är kunskap bland de lättaste ”bagagen” att bära. Bland det tramsigaste jag läst om 2 språkighet, det du vräker ur dig.

  Diagnostisering ja.. Vad vet vi om vad som gömmer sig bakom retardationsutlåtandet?

  Återigen vill jag knyta an till Daddys ADHD. Inom båda begreppen så är spannen så stora att det är omöjligt för oss alla, som ej läst hela dokumentationen att uttala oss om vad skadligt för andra i deras vardagsliv. Att tro att man vet något om en person utifrån vad som nämns i ett domslut är ju bara obegåvat.

  Ja.. Vad kan jag mena med instinkt? Kanske självklarheten i att veta hur man ska göra för att föda barn. Kanske självklarheten när man får ett barn att föra det till bröstet. Kanske boandet som är så självklart när det börjar bli dags för födseln. Kanske barnets instinkt att utvecklas trots mediokra starter i livet. Trots att barn föds i hela världen med olika förutsättningar så utvecklas de ändå snarlika. Mammorna och papporna beter sig också snarlikt. Det kallas för instinkt.

  Det är inget som ska ligga till grund för hämndaktioner i boende/vårdnadstvister. Men man ska ändå ha i det åtanke, som tex i GPs fall. Jag kan mycket väl förstå den mamman utan att tycka hon har rätt att handla så som hon gjorde. Utan att beskylla henne för psykisk sjukdom, barnmisshandel eller dylikt. Vad är cloun med att uttala sig nedsättande om andra istf att argumentera om det som är problematiken?

  Ingrid: Jo… Jag förstår att du varit barn. Likaså har jag varit det. Finns det någon anledning att betvivla vare sig ditt eller mitt påstående i det fallet? Jag har ff mamma & Pappa. Och jag har aldrig öht ansett att någon förälder är bättre beskaffad än den andra. Dessutom har jag, sedan mina föräldrar skildes bara bott hos min pappa. Och det har verkligen inte varit något fel på min mamma bara för det. Tvärt om.

  Det finns verkligen människor som är kapabla till vad som helst. Kalla dem mammor eller pappor eller vad du vill. Alla ska inte ha barn. Men nästan alla får det. Och det är rent för jävligt när det går till som i detta fall. Något annat har jag aldrig tyckt.

  Självklart ska vi hjälpa dessa barn. Men jag kan inte förstå hur du anser att du hjälpt GP´s barn genom din bok och genom skitsnackandet om mamman? Samma här, Hur anser du att du hjälpt F & ?, genom att skriva ofördelaktiga saker om deras mamma här i bloggen? Till vilken nytta och till vilket pris? F & ? har äldre syskon som kan läsa. GP´s barn kan läsa. Är det för barnens bästa? Knappast! Inget barn vill ha sina föräldrars fel och brister serverat på nätet.

  Jag förstår inte ditt barnsliga resonemang. Jag har aldrig gjort någon åtskillnad bland människor som har fysiska eller psykiska skador. Jag hjälper dem alla. Men jag diagnostiserar dem inte på gatan. Jag kan tro att de brutit benet. Men jag är ingen doktor. Det kan lika gärna vara en stukad fot. Spannet på benbrott är också enormt stort. Så även på hjärtflimmer/hjärtinfakter. Proffsen får ta hand om diagnoser och behandling. Och aldrig skulle jag springa hem och blogga om ev diagnos. Det är inte okej! Det är snaskigt. Och jag vet inte vad det tillför inblandade.

  Jag har svårt att se att män svartmålas i någon större utsträckning än kvinnor. Men så ser jag sällan på problem som något som är genusuppdelat. Jag anser att både män och kvinnor har ansvar för sig själva och sitt handlande. Män är överrepresenterade i de flesta våldsundersökningar mm. Men det betyder ju inte att kvinnor inte begår liknande brott. Men vem tror det?

  Du kan väl inte på fullt allvar tro att någon av oss som ifrågasätter inte anser att alla barn har rätt till en bra uppväxt? Det är vi nog alla ganska eniga om. Vad vi än i övrigt tycker.

  Lilla My: Varför tål inte dessa frågor att diskuteras på nätet? Att det blir ”skottlossning”, visar väl att det är ett ämne, värt att diskutera?

  Malla

 115. Malla: Har du överhuvudtaget läst vad jag skrev? Eller du kanske inte förstod trots att jag var tydlig och skev det två gånger?
  Om jag spaltar upp det åt dej, blir det mer lättförståligt?

  – Ett ingripande och omhändertagande är traumatiskt för alla inblandade.

  – Därför ska det aldrig göras med lätthet.

  – För att berättiga ett ingripande och omhändertagande ska det föreligga risk för större trauma gällande barnens hälsa och utveckling om de får stanna kvar än det trauma man utsätter dem för med ingripandet och omhändertagandet för att försätta dem i säker miljö.

  Hur i all världen läser du in det du påstår:
  ”Det är naivt av dig att tro att ett barn som blir uppslitet ur sin invanda miljö inte far illa.”

  Läs om, läs rätt!

 116. Kia W

  Jag tror nog vi är ganska överens, i sak.

  Du frågade mig och jag svarade. Tyckte inte jag hade någon annan åsikt än dig, men jag fattade nog inte din fråga utifrån vad jag skrivit.

  Nog om det. Vi är överens i sak. Bra så!

  Malla

 117. Läs pippings artikel på newsmill en person som tydligen känner till alla turerna har börjat att kommentera där. Dvs en person som har tillgång till uppgifter som inte fostermamman har

 118. Malla ang tvåspråkighet var finns det du menar är noga utrett ang tvåspråkighet? Är du själv tvåspråkig och om så är vilka språk rör det sig om?
  Menar du att det du säger om snarlik instinkt hos mammor och pappor rör sig om omhändertagande av sina barn?

  Läs dagspress, nyheter tv,radio kan du verkligen mena att män inte svartmålas? Hur ofta jämförelsevis ser/hör du sådana negativa saker om kvinnor? eller ?

 119. Susanna..

  Det har jag också!

  Jag har till och med tillgång till uppgifter om Dig som du inte ens själv har.
  Vad säger du om den då?
  Dessutom är jag leg. psykiater!
  Men.. jag hämtar mina kunskaper ur Vårdguiden och vet allt om allt.

  Jag ger aldrig upp och bara svarar utan att ha något vettigt att skriva.
  Jag bara svarar för att jag är förbannad och inte kan ge mig.

  Min diagnos på Alexis är, psykiskt demens med en touch av grav retardation.
  Det står i vårdguiden, det vet jag, för jag är leg. psykiater.
  Det spelar ingen roll vad ni skriver, för jag svarar ändå.
  Självklart försöker jag hänga med och googlar mellan alla era inlägg.
  Ibland hittar jag bra info på hitta.se också.
  Jag är arg och måste hävda mig.

  Jag är jääääääätte duktig. Varför är ni så puckade och inte inser det när jag svarar så frenetiskt.

  Okej då, jag får väl erkänna. Min diagnos på Alexis var menad för mig själv. Jag är ju Alexis.
  Bor det inte en liten alex i oss alla?
  En alex som vill vara stor och duktig?

  Det vill jag också vara.. stor och duktig. Varför fattar ni inte det.
  Å ni puckon och idioter.
  Jag Alexander den store säger ju allt ni borde fatta.
  (Undra sa flundran om inte det finns en gnutta Aspbergers i lille alexis)
  (Han kanske kan fråga grannen om sin diagnos, eller varför inte leta på vårdguiden?)

 120. Malla sa: ”Diagnostisering ja.. Vad vet vi om vad som gömmer sig bakom retardationsutlåtandet?”

  Som jag tidigare har påpekat så måste det finnas en läkardiagnos för man i domsbeslutet ska skriva mental retardation, dvs. utvecklingsstörning. Och den diagnosen kan man bara få om man har mycket stora inlärningsproblem och svårigheter att klara vardagen. Sådana personer måste ha hjälp oavsett om utvecklingsstörningen är lindrig. Mamman erkänner själv att hon behöver hjälp.

  Sant är att diagnosen utvecklingsstörning inte säger något om vilken person man är. Mammans beteende måste inte bero på att hon har det funktionshindret. Däremot kan vi utgå från att saker och ting förvärras. Den utvecklingsstörde har svårt att förstå konsekvenser och att beteendeproblematiken stigmatiseras rejält.

 121. Anders:

  Du snacka rent skit. Finns hur mycket litteratur som helst att läsa om flerspråkighet för barn, hur man underlättar för barnet genom hemspråksundervisning mm.

  Dessutom är det så att dessa 2 barn har ett ursprung där deras ena språk är svenska. Det andra romani. Ska de tillbaka till sin ursprungsfamilj är väl hemspråksundervisning ett måste. Vad du än tror om 2 språkighet för barn. Så vad bråkar du om?

  Det är väl inte troligt att män just har de moderliga instinkterna när de nu inte blir mammor. Förmodligen har de manliga instinkter som styr dem och deras handlande, när de blir pappor.

  Men någót så dumt som du skriver om svartmålningen av män, var det länge sedan jag hörde.

  Är du på riktigt när du säger att män svartmålas? Män har väl lika lite som kvinnor en kollektiv skuld?

  Män begår fler och grövre brott än vad kvinnor gör. Därför är rapporteringen också väldigt manshänvisad. Eller menar du att vi ska könsneutralisera för att ni mer känsliga män inte ska bryta ihop och känna er anklagade?

  Det kanske kan vara en tröst för dig att jag iaf inte anklagar dig för brott som andra män begår. Och det skulle aldrig falla mig in att ge min son skulden för allt skit vissa män hittar på. Lika lite som jag ger mina döttrar skulden för vad vissa kvinnor gör. *suckar* Så varför känner du dig utpekad?

  Jag anser att individen är ansvarig för sitt handlande oavsett kön.

  Pär B:

  Du ger dig inte. Jag har fullt klart för mig att mamman har en ”lindrig mental retardation”.

  Jag ifrågasätter inte det. Finns det läkarintyg så är väl det, det jag efterfrågade. Svaret har jag förstått. Tack!

  Okej.. Pär..

  – Hur fungerar en lindrigt retarderad person?

  – Fungerar alla ”lindrigt retarderade” personer likadant?

  – Är vi 100 % säkra på att den ”lindriga retardationen” inte beror på språksvårigheter? Mammans modersmål, är så vitt jag förstår romani?

  – Har mamman fullständig skolgång i bagaget?

  – Hur långt är ett snöre?

  För att förstå vad man läser, så måste man ha kunskap och insikt i vilka spann man rör sig i. Det har ingen av er än så länge uppvisat någon större kunskap i. Det är därför det är svårt att ta er seriöst.

  Ingrid:

  Jag skulle gärna få svar på hur du anser att du står på barnens sida när du diagnostiserar och häcklar halva deras ursprung. Dvs säga mammorna. För aldrig har jag sett ett uns av barnen bästa i det du gör. När du förklarar så blir det bara än värre. Tror du namnbyte av barnen i GP boken gör någon som helst nytta för barnen som figurerar på framsidan?

  Och just det du/GP sysslar med gällande förtal av deras mor, är just sånt som kan vända barnen mot GP i framtiden. Det förstår jag som har varit barn, jag som aldrig säger ett ont ord om mina barns pappa. Just för att mina barn ska ha friheten att älska båda sina föräldrar förbehållslöst. Även om det är knasigheter med i bakgrunden. ´

  Det gäller GP´s barn, mina barn, F & R och även Rania. Det gäller kort och gott alla barn. Och det du skriver som ”sanningar” är inte barnets sanning. Det är din subjektiva åsikt.

  Det du påstår vara barnperspektiv har jag väldigt svårt att förstå. Kanske har min erfarenhet som mamma givit mig den insikten?

  Malla

 122. Malla. Jag är på semester i Marocko och skriver klart en bok. Jag tittar bara in på bloggen för att se att det inte spårar ur. Eftersom du och jag tydligen befinner oss på olika planeter när det gäller synen på psykisk ohälsa ger jag mig inte in i den diskussionen nu. Hinner inte utveckla resonemanget.

  Jag vill bara säga att jag tycker det är outsägligt sorgligt att du, MA och ett gäng till menar att det är förtal att konstatera att någon lider av psykisk ohälsa. Men den inställningen kommer vi aldrig någon vart i vår förståelse av mänskligheten.

  Maria skrev i en kommentar till ett annat inlägg om ett belgiskt tv-program där vuxna barn berättade om grymheter deras föräldrar utsatt dem för. De barn som förstått att föräldrarna var sjuka och därmed inte utsatt dem för hemskheter av ondska, hade inga problem att förlåta dem. Och heller inga problem att gå vidare i livet.

  I min värld är det till gagn för George Pesors barn att få veta att deras mamma är sjuk, att allt elände hon utsatt dem för INTE beror på att hon är ond och skiter i deras känslor utan kommer sig av att hon FAKTISKT INTE RÅR FÖR VAD HON GÖR. Som sagt, det gör mig ont att du inte förstår det.

 123. Så sant Ingrid.

 124. Malla sa: ”Finns det läkarintyg så är väl det, det jag efterfrågade. Svaret har jag förstått. Tack!
  – Hur fungerar en lindrigt retarderad person?
  – Fungerar alla ”lindrigt retarderade” personer likadant?
  – Är vi 100 % säkra på att den ”lindriga retardationen” inte beror på språksvårigheter? Mammans modersmål, är så vitt jag förstår romani?
  – Har mamman fullständig skolgång i bagaget?”

  Du säger att du har det klart för om mammans utvecklingsstörning, men undrar ändå gång på gång om det finns ett psykologutlåtande. Jag svarar på samma sätt som förut: ja det finns ett psykologutlåtande. Mamman har själv sagt det, och i domsbeslutet står det att hon har en ”mental retardation”, ett utlåtande som bara kan göras om det grundar sig på en dokumenterad diagnos från en psykolog. Därtill envisas du med att vägra ta till dig att en diagnos för utvecklingsstörning omöjligen kan grundas på t.ex. svårigheter med språk annat än sitt modersmål eller hur ens skolgång har varit. Det är inte så en diagnos fastställs. En diagnos måste fastställas kliniskt, dvs. det ska vara neurologiskt, psykologiskt eller metaboliskt betingat. Idag kan detta göras med ett dna-test.

  Sveriges sjukvård ansluter sig officiellt till WHO:s klassifikationssystem av sjukdomar och diagnoser. Detta system kallas ICD (International classification of diseases) med ICD-koder . ICD benämner diagnosen “mild mental retardation” lindrig utvecklingsstörning att IQ ligger mellan 50-69 IQ poäng, för vuxna betyder detta en utvecklingsnivå på mellan 9-11 år.

  Visst, det är skillnad på lindrig och grav utvecklingsstörning. Det som skiljer är i regel hur mycket hjälp man behöver i sin dagliga livsföring. Men hjälp behöver man, och det är långtifrån normalt.

  För dem med lindrig utvecklingsstörning är det oerhört viktigt att få den diagnosen eftersom den visar att man har rätt till stöd och hjälp. Något du verkar ha svårt att förstå. Mamman har ju också åberopat sin diagnos som försvar för varför pojken utvecklats dåligt, men även sitt icke acceptabla beteende. Om en mamma utan diagnos hade vanvårdat sina barn till livsfara så hade hon hamnat i fängelse.

  Malla sa: ”För att förstå vad man läser, så måste man ha kunskap och insikt i vilka spann man rör sig i. Det har ingen av er än så länge uppvisat någon större kunskap i. Det är därför det är svårt att ta er seriöst.”

  Ditt resonemang här är inte sant eller logiskt bara för att det formuleras grammatiskt riktigt. Upplysningsvis måste du belägga dina uttalanden med fakta och inte minst att dessa fakta är relevant för det vi talar om. Vi kan konstatera att de som försvarar mammans vilja, kritiserar Lisbeth Pipping och Ingrid Carlqvist eller fosterhemsmammans kamp för barnen helt bortser från detta. De har som metod att förväxla allting. Och när de överbevisas, ja då är det inte seriöst. Jomenvisst, tjena blixten.

 125. Det kallas insikt.

  Väldigt bra förklarat av Ingrid och Pär. I två olika fall.

  Det visar på att vi alla måste ta konsekvens för vårt handlande eller uteblivet handlande.

  Det handlar inte bara om vilja och påstående utan om att vi verkligen visar och bevisar vår lämplighet o förmåga om chansen ges.

  Ingen människa är oersättlig.

  Men barnen skall kunna få växa upp under trygga förhållanden och brister det i leverans eller att man agerar fel då måste man inse att man kan behöva utomstående som hjälper till.

  Inte bara ta och hävda egen rätt.

  Jag håller med dig Ingrid att om det inte är friskt så bör man uppmärksamma det och ta tag i problemen tidigt.

  E Hermon skrev ett inlägg där hon tar upp den skadliga symbiosen som ibland uppstår :

  http://elisabethhermon.blogspot.com/2010/03/mother-love-deadly-love.html

  Problemet är vems ansvar det är att bryta beteenden och hur man minimerar att det fortsätter generation efter generation.

  Är det någon som kan prata om möjligheter till lösning i stället för att fastna i konflikt så tycker jag man bör beakta Lisbeth P´s tankar så långt man nu kan i dessa fall. Hon har lång erfarenhet inom området.

  Leroy

 126. Malla.
  Det var väl inget förslag på lösning!

  Du bara visar din oförmåga till resonemang eller insikt.

  Väljer att hoppa på i stället för att föra dialog eller utveckla.

  Jag förstår om allt fler ser brister i ditt resonemang efter ditt senaste inlägg.

  För vems skull skriver du?

  Har du egna barn ?

  Leroy

 127. Alexis!

  Du o jag har delat många åsikter och tankar. Förstår om du av släktskap och ursprung gärna ser att mamman får möjlighet.

  Du vet att jag hävdar att vilja lämplighet och förmåga skall få en möjlighet att bli bevisad.

  Brister jag eller någon annan då behöver man hjälp.

  Vi behöver utomstående som agerar. Jag hoppas och tror att du ser skillnader och att det verkligen får handla om barnens rätt inte vad vi vuxna påstår eller vill. Vi har förmågan att dela med oss och inte hindra de två sociala baser barn egentligen har. Väljer man att jobba på det tillsammans så kan det bli bra i framtiden även med foster och styvföräldrar.

  Leroy

 128. Malla,

  Ta din galla någon annanstans.

 129. Snacka om att göra bort sig offentligt Malla!

  Leroy

 130. Håller med Leroy, Malla visar tydligt i sitt senaste inlägg att det inte finns ngn som helst anledning att läsa det hon skriver. Vilken sanslös människa.

 131. Malla, är du på riktigt?
  Fy sjutton vad lågt.
  Uselt.

  Dessutom, du har hävt ur dig liknande förrut som jag med bestämdhet VET är både lögn och förtal.

  Du är så långt nere som det bara går att komma med denna kommentar.

  Antingen vet du om det och helt enkelt är en elak och ond person (jag förrutom i vissa människors värld som givetvis applåderar över du är så tuff och VÅGADE – typ) eller så tillhör du de som förnekas så hårt.

  Egentligen skulle du inte få ett endaste svar av mig eller någon annan, men detta är ett sådant lågt beteende så det inte går att förbises.

  Visst, det finns de som om kommer att hylla dig, skönt för dig Malla.

  Då kan ni ta en flarra vin och fira stort nu, skicka några mail där ni stöttar och tycker att nu jäklar fick hon den där Ingrid.

  Men glöm aldrig att Ingrid har mer kurage än du någonsin kommer att kunna uppbringa ur dig.

  Jag håller utan tvekan med Leroy, snacka om att göra bort sig offentligt.

  Varför inte krypa tillbaka under stenen?

 132. Utan vekan verkar det som att Malla liksom Liza M och Mia inte ser allvaret i det man säger eller skriver, påstår. Förstår eller inser de konsekvenser det kan få för tredje part, man tänker bara på sig själv och sin egen framgång, själhävdelse. Det visar just på det som som jag intitialt hävdade och sa, en brist på egen insikt och empatisk förmåga samt att man inte lyssnar till eler rättar sig efter det som majoriteten uppfattar som rätt eller fel. Friskt eller sjukt.

  Men sanningen avslöjar sig oftast genom agerandet, vilket bevisas genom enklast genom dokumenterad handling. Att ifrågasätta är enkelt men att bevisa och leverera en annan sak.

  Leroy

 133. Fröken Fräken

  Ingrid

  Jag beundrar ditt tålamod med att låta dessa nonsensspridare ( troll?) få komma till tals på din blogg.
  Men är det inte snart dags att be en del att tacka för sig och dra vidare?

  Det är så sjukt tröttsamt att höra Alexis dra sina ordvitsigheter helt utan innehåll som fastnat i ett mönster alla numera kan utantill.
  Knappast någon kan väl längre finna något av det det minsta roande. Ja, förutom han själv då förstås!

  Är inte hans beteende väldigt likt vad ett internettroll brukar beskrivas som?
  Han verkar ju också ha ohälsosamt mycket tid att slå ihjäl och det är ju tyvärr väldigt sorgesamt för alla andra.

  Malla behöver man inte säga något om överhuvudtaget efter hennes senaste utspel.
  Där visade hon tydligt hur man bör förhålla sig till det hon säger och det är väl att försöka glömma det innan man ens hörde det.

 134. Det är med sorg i hjärtat jag meddelar att jag tvingas ändra kommentarsfunktionen så att jag måste godkänna varje kommentar innan den visas. Men efter Mallas senaste spya som faktiskt chockade mig in i märgen, är jag tvungen. Jag vill påpeka att det är första gången jag gör detta. Jag har alltid haft öppna kommentarer, men när människor ljuger helt hejdlöst så kan jag inte njuta av min semester och inte skriva färdigt min bok.

  Det är sjukt tråkigt, men fullständigt nödvändigt. Hoppas ni fattar.

 135. Funderade så vem som tog bort kommentaren. Det vore nog bra om kommentaren Malla skrev får stå kvar där Ingrid för den visar faktiskt på brist i sakfråga efter rediga svar från Pär B och dig. Man väljer att bryta att diskutera sak och väljer att påstå något annat o förminska eller förudmjuka eller försöka förlöjliga.

  Känna sig viktig och skratta åt kaos på annat håll. Visa att man inte alls bryr sig om tredje part.

  Leroy

 136. Annapanna

  Förstår dig Ingrid.

  Det har givetvis inte med mig att göra men jag undrar lite smått om du sparade Mallas senaste kommentar? Det var inte direkt någon kul läsning men den sa väldigt mycket om Malla. Kan kanske vara bra att ha i framtiden..

 137. Tycker att du gör helt rätt Ingrid.

  Det finns ingen anledning att tillåta dessa personers framfart där de spyr galla på allt och alla som kommer i deras väg.

  Säger som en tidigare talare att du har mer kurage än dessa någonsin kan uppbringa.

 138. Ja Ingrid verkar tyvärr i dagsläget nödvändigt.
  Jag kommenterade tidigare i MAs blogg en kommentar av Malla då det i mitt tycke hade stora likheter med de allt för många dåliga sk utredningar inom soc.

 139. Fröken Fräken

  Jag tycker också du gör helt rätt som tar bort Mallas kommentar, Ingrid!

  Sånt skräp tillför ingenting!

 140. Marti Andersson

  Ingrid!
  Mitt hjärta blöder!
  Får känslan att Monica Antonssons agerande handlar om något annat eller beror på något anat?

  Saxade ur hennes kommentarer blogg i går och tack Leroy:

  Monica Antonsson sa…
  Alexis
  Jag har följt dig och Malla på en annan blogg och kan bara säga: Jösses!
  Skönt att ni finns!

  lenas viktigheter och oviktigheter sa…
  Monica.
  Nu gjorde du mej nyfiken, så jag kikade in på den bloggen. Inte gjort det på ett tag.
  Och det måste man ju säga, att det var väldigt uppfriskande att ta del av Alexis och Mallas kommentarer. Ett färgspektra i detta svartvita gjytter av en enögd debatt.
  23 mars, 2010 18:42

  Leroy sa…
  Jag hoppas verkligen att Liza M en dag ber alla som drabbats av de ”sanna” berättelserna om ursäkt men framförallt i första hand Elisabeth H, Mikael, Sarah och Osama.
  Att använda sig av media och soc. på det sätt dom gjorde är inte hederligt.
  Så tråkigt om man bygger sin framtid på lösa grunder. Det rasarerar förr eller senare det man byggt.
  Barn skall väl få en möjlighet att bilda sig egen uppfattning så långt som möjligt. Att lämplighet och förmåga blir skyndsamt utrett och om oförmåga eller agerande mot förnuft och överenskommelser blir granskat likaså.
  E Hermon lyfter en tanke kring detta. : http://elisabethhermon.blogspot.com/2010/03/mother-love-deadly-love.html
  Leroy
  23 mars, 2010 19:00

  Monica Antonsson sa…
  ”Lindrigt mentalt retarderad” kan för övrigt inte jämställas med utvecklingsstörd – en benämning som inte längre används. Den försvann med civilisationen.
  Det räcker med att inte klara hela grundskolan med godkända betyg för att räknas dit.
  Jag känner personligen en alldeles utmärkt flerbarnsmamma som bara kom till åk 6. Hennes barn är kanonfina. Hon har körkort också. Det har inte jag.
  Jag tycker det är närmast kriminellt att slänga sig med benämningar och diagnoser man inte behärskar. Särskilt när man illasinnat klistrar dem på andra försvarslösa människor.
  Så tack Alexis och Malla!
  Det finns kanske hopp i alla fall…
  23 mars, 2010 19:18

  Monica Antonsson sa…
  Leroy
  Jag pratade med Elisabeth Hermon så sent som i dag. Hon har verkligen farit illa. Och Marklund lyfter inte fingret för att ge henne upprättelse. Hon är fullt upptagen med sig själv och att samla på hög.
  23 mars, 2010 19:23

  Leroy sa…
  Jag har försått att hon likt fler inte orkar kämpa för rättvisa och upprättelse.
  Jag vet vad PSTD innebär.
  Min bästa vän och kollega har trotts sin ringa ålder 50% pension och träffar så gott som dagligen de som vill men inte orkar.
  Det är ofattbart att sånt här skall behöva knäcka andra, man kliver på folk. Att rättvisan inte hinner ikapp eller så medans folk lever.
  Det påminner om ex vis konstnärer som först efter sin död drar in pengar eller blir förstådda tolkade på rätt sätt.
  Ha det bäst och hoppas så klart E H får ett förlåt och att pengarna till Änglagård ökar i kvadrat.
  Kanske Bodströmsamhället och andra kan se till så att sanningar hinner ikapp och att stängda arkiv och dörrar öppnas.
  Leroy
  23 mars, 2010 19:38

  Anonym sa…
  GulleMonica!
  Du vet ju hur jag är.. Uppkäftig som tusan emellanåt! Är så´n av födsel och ohejdad vana!
  😉
  Min dotter, 12 år läste Islandsrepportaget med stort intresse. Sen gick hon till skolan, översatte det hela till engelska och redovisade för klassen. Lite spontant så där.
  Dina läsare blir bara yngre och yngre! 🙂
  Pok
  Mallavetsnartintevadmananklagasförbralla
  23 mars, 2010 21:58

  Anonym sa…
  Beträffande kommentarer på den andra bloggen det pratats om så gör det mig minst lika ledsen och arg som Liza affären eftersom det handlar om tredje part som hamnar i kläm.
  Leroy
  23 mars, 2010 22:07

  Monica Antonsson sa…
  Malla
  Jag har i alla fall inga problem att förstå vad du menar. Men det är som att slåss mot väderkvarnar, det lönar sig inte. Jag är glad och lättad att jag har backat till en bättre värld. Den där världen är det sjukaste jag varit med om. Alla som inte håller med är utvecklingsstörda och psykiskt sjuka!
  Jag undrar just vad lagen säger om frilansande amatörer i diagnoser. Det måste vara mycket allvarligare än ”förtal”.
  Diagnosen utvecklingsstörd förekommer inte.
  Psykologiska diagnoser sätts knappast heller av psykologer, som någon påstår, utan av psykiatriker som vid sidan av psykologin är medicinska läkare.
  Det är mycket allvarligt detta.
  Leroy
  Jag förstår att du blir ledsen när tredje person kommer i kläm. Det är sunt och friskt.
  Människor måste få ha olika åsikter. Det är basic. Det ska man respektera.
  Och du som är en så snäll människa kan naturligtvis inte gå med på att oskyldiga människor kallas utvecklingsstörda och psykiskt sjuka. Det är ju ett fruktansvärt övergrepp som säger mer om den som sa det än den som var det.
  23 mars, 2010 22:39

  Monica Antonsson sa…
  Malla
  Hälsa dottern förresten. Kul att hon blev intresserad av Island.
  Jag tycker det är skönt att du sätter ner foten och säger ifrån. Det är sunt och friskt. Men man blir illa åtgången. Jag vet.
  23 mars, 2010 22:42

  Leroy sa…
  Monica!
  Det värsta jag vet är när någon klankar ner och säger att man är mindre begåvad eller så då de försöker försvara sig och sin ställning. Kallar andra för Idi.. eller så.
  Det är en kräkning mot både mig och dom som faktiskt har begränsningar.
  Det handlar inte längre om en möjlighet att få en chans att visa sin kärlek eller inte. Bevisa sin lämplighet och förmåga. Ofta baserat på vad andra tagit stälning till. Kan man inte ens få möjligheten att bli opåverkat granskad eller lyssnad till, så står man där med tomt hjärta, oavsett förstånd eller själ. Man glömmer oftast tredje part och deras önskan,framtid, insikt, förstånd och själ och ev.det som i framtiden blir nästa generations möjlighet.
  Förhoppningsvis så har de fått kontakt med bägge sina föräldrars sociala bas får möjlighet att bilda sig egna uppfattningar.
  Bygga vidare på så bred bas som möjligt.
  Ha det gott så länge, vi hörs säkert igen. Hoppas E Hermon och de direkt inblandade får en rejäl ursäkt. Du sätts in rejält med pengar till de utsatta vid Änglagård.
  Leroy
  23 mars, 2010 23:13

  Leroy sa…
  Skall så klart vara det sätts in rejält med pengar till deutsatta vid Änglagård.
  (Det vore så klart trevligt om Helena B fick rollen som A Bengtsson…)
  Men det är som saggt var upp till var och en att se eller inte se.
  Leroy
  23 mars, 2010 23:25

  Monica Antonsson sa…
  Leroy
  Du har helt rätt.
  Idiot kallades de förr. Det är inte länge sedan. 100 år eller så. Idioter bodde på idiothem. Det kunde vara folk med Downs syndrom eller epilepsi till exempel.
  Idiot togs bort som stämpel och ersattes av utvecklingsstörd…..

 141. Du som kallar dig Malla.
  Vad är du för slags människa egentligen? Har du ingen skam i kroppen? Att inte hålla med Ingrid om hennes åsikter och argumentera mot dessa, har alltid stått var och en fritt på denna blogg. Men dina argument tröt uppenbarligen, eftersom du såg dig nödgad att gå till personangrepp.
  Om Ingrids privatliv vet du ingenting, och för övrigt, vad i jösse namn har det med saken att göra?!
  Själv sitter du bekvämt och gömmer dig bakom ditt nick, medan du slungar skit och insinuationer omkring dig mot en människa som, till skillnad från dig, öppet redovisar vem den är och vad den baserar sina åsikter på. Jag mår illa.
  Slingra iväg och trolla någon annanstans nu är du hygglig. Du kan ju alltid starta en egen blogg där folk kan ta del av dina förvirrade, dåligt underbyggda argument och ditt torftiga, inkorrekta språkbruk? Det blir säkert succé.

 142. Maria W

  Bra skrivet!

 143. Ingrid

  Tycker att du är fantastisk som engagerar dig i och delar med dig av ämnen som många inte vågar röra. Gillar även att du -vad jag vet- inte har skrivit ett ont ord om MA, trots att hon ägnat mycket tid och energi att skriva avståndstagande inlägg och kommentarer om dig -och gör det fortfarande. Tycker inte att det är snyggt det hon gör. Då det gäller er konflikt eller vad man ska kalla det för så anser jag att du kan hålla huvudet högt.

 144. Det känns tråkigt att behöva skriva detta, men utvecklingen har gått i en sådan riktning att det skulle kännas orätt att låta bli.

  Som jag förstår det är den största stötestenen detta med diagnosticering av andra. Då vill jag påminna om jag själv gjort mig skyldig till detta. Monica tog upp ämnet till diskussion i sin gamla blogg, vilket fick många att gå i taket. Jag tyckte att hon fick oförtjänt mycket skit för detta, särskilt som hon inte själv uttryckte några bestämda åsikter. Dock var det ganska enkelt att utifrån informationen dra vissa slutsatser om Liza och Mia, vilket jag också gjorde i ett mejl till Monica, som hon bad att få publicera. Det gällde här personlighetsstörningar. Mitt främsta syfte var att peka på att alla önskningar om ursäkter från Lizas och Mias sida kommer att klinga ohörda och framför allt aldrig leda till något resultat, eftersom det skulle strida mot deras personligheter. Nåväl, själv har jag sedan dess varit lite ambivalent till att jag medverkade till dessa diagnoser, även om jag mycket väl skulle ha kunnit motivera dem. Jag är alltså en frilansande amatör i diagnoser men den som publicerat mina diagnoser offentligt är Monica.

  För övrigt tycker jag att vi borde vara mycket öppnare med att diskutera psykisk ohälsa, så därför välkomnar jag Ingrids insatser på området. Hur många berättar för omgivningen och för ev. arbetsgivare att man en period t.ex. varit inlagd på psykiatrisk klinik eller i perioder lidit av psykisk ohälsa? När detta inte längre betraktas som något avvikande utan som något som kan drabba vem som helst och när som helst i livet så har vi kommit långt.

  Vilken tur att jag slapp läsa Mallas kommentar med personangreppen på Ingrid. Man kan undra var hon fick informationen från. Alexis är också en tröttsam papegoja som visserligen gjort sig lite möda med att ta reda på mer om begreppet ”lindrig mental retardation”, men hur hjälper det barnen? Och varför har han tagit sig nicket Marx på Lisbeth Pippings artikel på Newsmill? Hittills har han gjort en del insatser som ordningsvakt, men när han bara söker blottor i Ingrids text därför att hon har haft fräckheten att tillrättavisa husgudinnan då tryter även mitt tålamod. Men han fick ju klappar som tack för den duktiga vakthund han är, uppmuntrad av en annan hund(ägare), som nu tillhör den alltmer krympande skaran av tillskyndare.

  Själv så var jag mycket förtjust i att Liza Marklund blev avklädd och att lögnerna uppdagades på ett så effektivt sätt, särskilt som jag stört mig på LM:s stöddighet ända sedan hon skrev kolumner i Metro på 90-talet. Hon avslutade t.ex. en krönika med att att fråga vem som hade vunnit ett deckarpris och svarade själv: Jo, det gjorde jag. Som om jag inte redan visste det, det hade framgått på annan plats. Även i andra krönikor har det framgått att hon som den nyrika person hon är kräver service och blir mycket irriterad när den inte är tillfyllest. Det måste ha tagit hårt på henne att det som hon varit mest stolt över, att folk har lyssnat på Mia, nu har vänts till hennes nackdel. Eller så skiter hon i det helt och hållet. Hon har ju råd till det. Dock så börjar Gömdasoppan kännas lite tunn och överspelad nu. De sista slevarna har slurpats upp och tyvärr löstes inte alla frågor. Mia kan fortsätta ungefär som tidigare med asylen beviljad och bidrag på kontot varje månad. Lizas rykte är visserligen skamfilat men nu blir böckerna filmade och nya böcker är på gång, så det går ingen större nöd på henne.

  Det är dags att intressera sig för andra ämnen och då följer jag gärna bloggar som riktar in sig på framtidsfrågor. Ingrid har visserligen tagit på sig ett gigantiskt ämne, familjepolitik och rättssäkerhet, vilket har fördelen att alla kan relatera till ämnet, men nackdelen att de som inte är inne på Ingrids linje tar till ganska oschyssta metoder. Som att skriva mejl till hennes arbetsgivares annonsörer och förtala henne eller att kalla det förtal när hon påtalar att någon lider av psykisk ohälsa. Dock vill jag framhålla att de ämnen som Ingrid tar upp har internationell bäring. Senaste veckan såg jag t.ex. ett program i fransk tv som handlade om minnen, och det var mycket lätt att relatera till allt som sades om falska minnen med Ingrids texter i bakhuvudet. Bl.a. intervjuades två framgångsrika yrkesmänniskor som låtit sig luras av terapeuter att skapa falska minnen av barndomen. Ett annat program handlade om vad Frankrike gör för kidnappade barn i utlandet. Det finns en stab på utrikesministeriet som handhar dessa ärenden. Så Ingrids ämnen ligger i tiden och är allmängiltiga.

  Lägg därtill till att hon är en av få journalister som skriver om vårdnadstvister och olämpliga mammor. Den heliga modern får ju inte angripas men det vågar Ingrid göra. Och så länge ingen skriver om detta så kan lidandet för de drabbade fortgå. För barnens och jämställdhetens skull så är det dock viktigt att någon vågar skriva om problemet. Med risk för att man får verbala smockor av de som inte insett vikten av att frågorna dryftas. Men, men, droppen urholkar stenen, och så småningom börjar väl allmänheten också vakna. Så kör på, Ingrid, jag ser fram emot att läsa mer av dig!

 145. Maria,
  Så fantastiskt bra skrivet! Tack. En av kärnfrågorna här är ju just det du påtalar – att man måste kunna tala om psykisk ohälsa utan stigma!

  MA och hennes kamrater tycks helt ha missat poängen, nämligen att det inte är en anklagelse att påtala detta problem när det är uppenbart för alla normalbegåvade individer att så är fallet.

  Ja, man KAN använda epitetet ”psyksjuk” som en anklagelse på lösa boliner och för att skada och misstänkliggöra. Men när en person har gjort och sagt tillräckligt mycket som måste anses avvika från normalt beteende så är det, anser jag, åtminstone befogat att utreda frågan om mental status. Många, många människor i vårt samhälle far illa på grund av att de inte får någon hjälp med sin psykiska ohälsa. Vi skulle aldrig drömma om att behandla folk med brutna ben eller diabetes så illa som vi gör psykiskt sjuka. Varför?

  Jo, därför att psykiska sjukdomar i många kretsar fortfarande inte anses vara några ”riktiga” sjukdomar, snarare något man kan ”skärpa sig” ur eller ren inbillningssjuka.

  Vi kommer inte att komma tillrätta med detta förrän vi kan erkänna att a) psykiska sjukdomar är vanligare än gemene man vill tro, och b) det är ingens FEL att någon blir psykiskt sjuk, varken den sjuke eller anhöriga har någon skuld i detta. Vidare kan varken den sjuke eller dennes anhöriga bota vederbörande med pur viljekraft, det kräver professionella resurser, oftast i form av medicinering och olika former av terapi, ibland sjukhusvistelse.

  Varför är detta så svårt att svälja? Varför är det mer aptitligt för många att låtsas som om det inte finns psykiskt sjuka, ignorera dem och lämna dem åt sitt öde?

  Eftersom både Ingrid och jag har/har haft nära familjemedlemmar som lider av allvarliga psykiska sjukdomar är detta en fråga som ligger oss varmt om hjärtat. Inte för att vi vill ”peka ut” någon. Så okunnigt och oempatiskt att påstå något sådant. Nej, vi vill att dessa personer ska bli sedda, få hjälp och kanske slippa de tragiska öden som drabbat våra anhöriga.

 146. När jag läste Mallas kommentar blev jag alldeles bestört.
  När jag sedan läste Monicas kommentar där hon blev alldeles förtjust över Malla och Alexis kommentarer blev jag kall och tänkte att detta är farligt.
  Farligt just för att några få personer försöker tysta Ingrid.

  Varför undrar jag?
  Rädsla och i så fall, varför då?

  Genom att på detta sätt som Malla (framför allt Malla) gå på Ingrid med en massa lögner, förtal osv visar att Malla med kompisar inte på något sätt har ryggen fri.

  Så här beter sig inte människor som har ärligt uppsåt.

  Så fort jag läste det Malla skrev visste jag med bestämdhet att detta var lögner så det stinker.

  Maria: hatten av för dig, vad bra skrivet, så insiktfullt.

 147. Fröken Fräken

  Du har rätt, Maria att Gömda affären känns överspelad och urvattnad och det är trist att resultatet inte blev bättre än så här.

  Allt kan inte lastas MA men ibland undrar jag om inte hon har en större del än hon tror i att hon inte fått den uppmärksamheten från ”gammelmedia” hon borde fått.
  Jag kan ha fel men när man ser hur lätt hon hamnar i konflikt med än den ena än den andra så undrar man ju lite.

  Absolut tråkigast av allt tycker jag det är att Elisabeth Hermon inte fått upprättelse. Det är en stor skandal och henne lider jag otroligt med

 148. Ping: Revision : Mark « Ann-Mari's Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s