Tionde gången gillt för Billy Butt


I dag utsågs de fem justitieråden som ska granska Billy Butts tionde resningsansökan. De är Dag Victor (ordförande), Stefan Lindskog (referent), Agneta Bäcklund, Johnny
Herre och Göran Lambertz. Den sistnämnde är förre JK, justitiekanslern, som satte igång ett stort rättssäkerhetsprojekt som bland annat utmynnade i boken Felaktigt dömda. Hans-Gunnar Axberger, docent i straffrätt och professor i medierätt, ledde projektet vars syfte var att ta reda på om rättssäkerheten är tillräckligt väl tillgodosedd i brottmålsprocessens olika delar: hos polis, åklagare och i domstol.

Gruppen konstaterade snart att det inte fanns någon statistik över resningsärenden. Läs den meningen en gång till: Gruppen konstaterade snart att det inte fanns någon statistik över resningsärenden.


Vi talar om Sverige, landet där det finns statistik på allt. Med några enkla knapptryckningar kan man få reda på vad medelsvensson tjänade förra året, hur många barn som går på dagis, hur många personer som anmäldes och dömdes för våldtäkt och hur många som flyttar in och ut ur landet. Men vi har ingen statistik över en så makalöst viktig sak som som hur ofta rättsväsendet fallerar och dömer oskyldiga till fängelse. Eller förlåt, det var slarvigt uttryckt, jag menar förstås hur ofta de som råkat ut för ett fallerat rättsväsende har lyckats med det omöjliga konststycket att bevisa sin oskuld och dessutom lyckats klämma sig igenom nålsögat och få resning beviljad.

Första gången jag upptäckte att det saknas statistik var på 1990-talet när jag ringde Högsta Domstolen och bad att få ut en lista över alla resningar de senaste 15-20 åren. Det finns inte, sa de. Haha, vad kul, försökte jag. Det finns inte, sa de.

Men vad menar ni? Det är väl fullständigt omöjligt att landets högsta domstol inte gör en anteckning någonstans när ett mål kommer så långt som till resning? Det är ju ändå det ultimata beviset på rättsväsendets haveri och borde ni inte till och med tillsätta en haverikommission varje gång det inträffat så att ni kan förstå vad som gick fel och så långt möjligt undvika liknande misstag i framtiden. Vi talar ju ändå om oskyldiga människor som av staten fråntas sin frihet och kastas i fängelse. Kan det bli värre? Vad är en flygolycka jämfört med det?!

Högsta Domstolen hade ingen lust alls att diskutera sådana spörsmål med mig. Tjänstemannen i luren lät bara meddela att om jag var intresserad av att gräva fram varenda resning fick jag själv komma dit och sätta mig och leta igenom deras arkiv. Jojo, det är ju också ett sätt att dölja sina misstag.

Nåväl, Axberger och hans gäng hade ju betalt för att leta fram resningarna så det var det första de satte igång med – ett tidsödande arbete där de manuellt fick söka igenom arkiv och register av olika slag. Till sist hade de hittat alla resningsärenden från 1950 och framåt och beslöt därefter att närmare granska de fall där en person dömts till tre års fängelse eller mer för att sedan beviljas resning och helt frikännas. Nästan alla dessa fall hade inträffat efter 1990 så granskningen begränsades till dessa ärenden. Gruppen upptäckte snart något intressant. Så här står det i rapporten Felaktigt dömda, sidan 99:

För tiden före nittiotalet har de beviljade resningsansökningarna avsett skilda brottskategorier utan att något mönster kan skönjas. Från och med nittiotalet har dock sexualbrotten kommit att dominera resningsstatistiken avseende de grövre brotten. Ca 60 % av de beviljade resningsansökningarna har under denna tid avsett sexualbrott. Det handlar då företrädesvis om incest och andra sexuella övergrepp mot barn.

En av alla dem som dömdes för sexualbrott på nittiotalet var Billy Butt. 1993 stod han på toppen av sin karriär som skivbolagsdirektör och hade producerat stora artister som Tommy Körberg och Lisa Nilsson. Som de flesta män med pengar och makt använde han dessa afrodisiaka för att locka unga, vackra flickor i säng. Han lovade dem roller i videor med stora rockstjärnor och liknande, löften han sällan hade några planer på att infria. Oschyst? Ja. Omoraliskt? Nja, de flesta tjejer vet nog att oddsen är små men tar frivilligt chansen. Brottsligt? Nej!

Sedan första dagen han greps har Billy Butt försökt förklara för rättvisans representanter att han aldrig våldtog någon av flickorna. Och han har kunnat rada upp mängder med bevis: Flickan som gick och tog ut tampongen för att ”våldtäkten” skulle kunna genomföras, flickan som rekommenderade sin bästa väninna till Billy för att han var så trevlig och schyst och det hårresande faktum att allt började med ett polisförhör där fyra flickor hördes samtidigt och satt och övertygade varandra om att det verkligen varit våldtäkt.

Billy hade dessutom oturem att inte bara vara man, utan äldre man. Så här skrev Svea Hovrätt i sin dom:

”… även om flickornas kontakter varit föranledda av hans yrkesverksamhet och av deras förhoppningar om att genom honom få arbete i musik- eller reklamsammanhang, så framstår tanken att en ung flicka frivilligt skulle vilja inlåta sig i ett tillfälligt förhållande med en så avsevärt äldre, i det närmaste obekant man inte som näraliggande”.

Vilken planet kom de domarna ifrån? Hade de aldrig sett Hugh Hefner på Playboy Mansion? Einar och Katarina von Bredow, han född 1931 och hon 1967? Jösses, världen är full av unga flickor som gör vad som helst för att få sitta i knäet på en äldre och inflytelserik karl. Ibland är det äkta kärlek, ibland är det pengar och kändisskap som lockar. Se här en alldeles vanlig svensk flicka som skriver till Amelia och frågar vad hon ska göra med sin 50-årige pojkvän.

Många har engagerat sig för Billy Butts sak genom åren: Jan Malmsjö och Bert Karlsson för att nämna några. Bert Karlsson skrev en bra debattartikel i DN för fyra år sedan som hade den talande rubriken: ”Hon var tyst under våldtäkten av hänsyn till Butts grannar”

I dag fick vi alltså veta vilka justitieråd som ska granska Billys tionde resningsansökan. Att en av dem är Göran Lambertz som under sin tid som JK visade stort rättspatos bådar gott. Resningsansökan har den här gången inte skrivits av Butt själv – eftersom han fick rättshjälp kunde han anlita skicklige Björn Hurtig för att få rätt på alla juridiska finesser. Billy Butt skickade för säkerhets skull över ett litet citat till justitieråden i dag, som han hittat på min blogg. Det kommer från förra sommarens två HD-domar som slog fast att man måste ha bevis för att fälla någon för våldtäkt. Citatet lyder:

För en fällande dom i ett mål om sexualbrott krävs liksom i brottmål i övrigt att domstolen genom den utredning som förebringats i målet finner det ha blivit ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last. Det är således inte tillräckligt att målsägandens berättelse är mer trovärdig än den tilltalades. Ett åtal är i mål om sexualbrott lika lite som i något annat sammanhang styrkt genom att målsägandens och den tilltalades utsagor vägs mot varandra och målsäganden därvid bedöms väga tyngre.

Så skrev justitieråden Johan Munck, Dag Victor, Ella Nyström, Kerstin Calissendorff och Lena Moore i båda domarna som ni kan läsa mer om här.

Måtte HD leva upp till sina egna ord. Ge nu för Guds, rättvisans och rättssäkerhetens skull Billy Butt resning. Städa undan ett av de värsta misstagen svenskt rättsväsende gjort sig skyldigt till och låt honom få upprättelse och kompensation för sitt förstörda liv.

24 svar till “Tionde gången gillt för Billy Butt

 1. Jean-Raoul

  Högsta domstole fortsätter att lämna avvisande beslut utan motivering . Fråga mig , Jag vet
  Mvh
  JR

 2. Hovrättens harang om att ”… tanken att en ung flicka frivilligt skulle vilja inlåta sig i ett tillfälligt förhållande med en så avsevärt äldre, i det närmaste obekant man inte som näraliggande” är i sanning naiv. Kanske något hovrättsråd som var lite sotis… F ö, ej som en dålig jämförelse i orättvist lidande; men låt oss även verka för att vårt land ställer upp på riktigt för frigivning av Dawit Isaak!!

 3. Om det är som Billy säger, bryter han då inte ett muntligt avtal? Hon uppfyller sin del av delen men han levererar inget sångkontrakt 😉

  Eller…Han köper sex men ska inte betala med pengar utan med en karriär. Är han inte då en sexköpare? 😉

  Bara en skämtsam parantes.

 4. Hmm – det kan man kanske säga. Och flickor var ett slags prostituerade. Sådana här kontrakt har alltid gjorts mellan kvinnor och män och kommer alltid att göra. Men den idiotiska sexköpslagen var förstås inte införd när Billy lockade unga flickor i säng.

 5. Lika fel som att en ”oskyldig” blir dömd är det att en som är skyldig men går fri för att det finns något kryphål.

  Med tanke på det som står här
  http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.673348
  ”Åtalad friades på grund av lång utredningstid
  Katrineholm En ung man åtalad för en misshandel i Strångsjö friades i förra veckan av Nyköpings tingsrätt i Katrineholm.
  RelateratRättens beslut grundades bland annat på att polisen förhörde de inblandade först ett och ett halvt år efter händelsen. Därmed bedömdes inte deras vittnesmål som tillförlitliga.

  – Det här målet har hamnat mellan stolarna. Mitt intryck är att det dyker upp några sådana fall per år. Det är ett bekymmer, säger åklagaren Fredrik Beijar.

  Den åtalade hävdade att han hade slagit en annan ung man i nödvärn, och det var också den berättelsen som lades till grund för tingsrättens bedömning. Detta eftersom det inte kunde ställas bortom rimligt tvivel att han var skyldig till misshandeln.

  Åklagaren kommer inte att överklaga domen.”

  Kan man undra hur många fall om påstådda händelser sedan lång tid kan anses trovärdiga.

 6. Kommer ihåg när denna ”affär” med Billy hamnade i pressen.
  Jag fattade inte då och gör det ej heller nu, hur ”lättlurade” tjejerna var.
  Och hur kunde en av dem, om hon nu blev våldtagen, ”rekomendera” en kompis ???
  Det var och är en märklig händelse som hanterats mycket dåligt av rättsväsendet.

  Får man verkligen förhöra 4st brottsoffer/vittnen/etc samtidigt i samma rum vid samma tillfälle ?

 7. Domstolen bedömde att den långa utredningstiden hade betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt.
  Samtidigt saknade det helt betydelse i Tito´s fall där vittnenas uppgifter låg 8 år tillbaka i tiden.
  Visst är det intressant att två olika domstolar kan bedöma rättssäkerheten så fatalt olika.
  Brottets natur och att medias bevakning var enormt stor i Titos´s fall samt att Tito ofta framstår som allt annat än sympatisk (enligt uppgifter jag fått får de som träffat honom) kan ha varit avgörande.
  Hur lagen ser ut kan ha haft en minimal betydelse för hur domstolen gjort sina bedömningar. Att han även hade f.d Justitieministern som kan ses som en representant från staten, på sin motståndarsida kan inte ha varit trevligt.

 8. Visst är det fel, En Pappa, när skyldiga går fria på grund av slarv eller annat, men det är inte på långa vägar lika hemskt som när staten skickar en oskyldig i fängelse. Vi lever trots allt i ett samhälle som anslutit oss till principen att hellre fria än fälla och vi brukar säga att vi ska hellre låta tio skyldiga gå fria än fälla en oskyldig.

  Om vi inte omfamnar den principen till hundra procent, kommer vi snart att börja rycka på axlarna åt oskyldigt dömda. Ungefär som att det går på ett ut – en skyldig går fri och en oskyldig döms, kvittar lika.

  Tyvärr tycker jag att många debattörer redan hamnat där. Men det kvittar INTE lika. Det är aldrig okej att staten skickar oskyldiga människor i fängelse och ibland får vi acceptera att några skyldiga går fria. Det är priset vi får betala för att leva i ett rättssamhälle. Fråga annars bara dig själv om du skulle vilja vara den som åker in utan att ha begått något brott, bara för att väga upp det faktum att alla skyldiga inte kan sättas dit …

 9. Inte en dag för tidigt enligt mig. Mycket i det fallet stinker som gårdagens kräftrens som stått i solen hela morgonen.

  Tyvärr så har jag under åren blivit mer och mer skeptiskt till vårt rådande rättssystem.
  Ständigt dyker det upp nya fall där man får ta sig för pannan när man läser om utredares val att inte ta med vittnen som ger en våldtäkts anklagad alibi, tekniskt bevisning som förfalskas, utredningspärmar som ”försvinner” etc etc.

  Än så länge har såvitt jag vet aldrig en åklagare eller annan utredare åtalats för tjänstefel när de begått sådana ”misstag”.

  Vi har enorma kontroll organisationer för att bevaka att vi medborgare inte kör för fort, onyktert, fuskar med skatten eller olika typer av bidrag. Organisationer som lägger ned ofantliga summor och arbetstid på att söka rätt på och få fast de som bryter mot samhällets regler.
  Vem kontrollerar att dessa tjänstemän inte bryter mot sina regler och lagar och vem jagar de som gör det??

  //Mr G

 10. 87.96.230.176

  Men Butt har avtjänat straffet. Så varför ska lägga skattepengar på hans privata vendetta efter såhär många år.
  Ingenting kommer att förändras, varken för honom eller någon annan. Han kommer alltid att med rätta ha ordet ”äckelgubbe” ingraverat i pannan.
  Om han skulle vara oskyldigt dömd så har han iaf lurat naiva och mediakåta brudar till sex utan hålla det som avtalats.

  Och beträffande den som friats för misshandel pga lång utredningtid så kan man också använda ditt argument som bagelliserar sex som handelsvara, Ingrid;
  Pojkar/män har alltid slagit varandra på käften och det kommer de alltid att göra.

 11. Hur många kliv på karrärsstegen blir det då en åklagare lyckas fälla någon med ett så känt namn som Butt?

  Det enda som saknas är väl hans huvud ovanför ytterdörren..

 12. @Ingrid…”Det är aldrig okej att staten skickar oskyldiga människor i fängelse och ibland får vi acceptera att några skyldiga går fria.”…

  Men det är i realiteten omöjligt att alltid göra rätt. Om vi ska garantera oss för att aldrig fälla en oskyldig, så måste vi avskaffa vårt rättsväsende helt och hållet. Med dagens debatter där man mer eller mindre kräver att vi ska vara till 100% säkra på att alla bevis är korrekta, så börjar jag mer och mer fundera på att bli anarkist. Då kan jag till 100% vara säker på vad som är rätt och jag kan själv utverka konsekvensen av vad som är rätt och fel i min bok, för ingen annan med dagens system och debatt är kapabla till det. Ser faktiskt ingen annan lösning i den här frågan.

 13. Ping: ”Tjejer vet att varje kille är en potentiell våldtäktsman” « Mr Galahad's Blog

 14. Du är ”författare” ”journalist” och ”rättskämpe”

  De två första fattade jag, men på vilket sätt är du rättskämpe? Mer konkret alltså?

  Hur fan blir man det?
  jag vill också bli det =)
  Eller utnämner man sig själv till en rättskämpe?

 15. Det jag minns om det här, om jag minns rätt, var att de flickorna som sagts sig bli våldtagna hade alla suttit i samma förhörsrum och pratat, vilket i mina öron låter som ett rättshaveri.

  Att Billy Butt, som många män/kvinnor före honom lockat med sångkontrakt eller andra dreams coming true för att få gratis sex, är inte våldtäkt.

 16. 87.96.230.176. Jag tror att de allra flesta människor som blivit oskyldigt dömda struntar i hur många år som går – de vill ha upprättelse. Det är naturligtvis upp till dig att tycka att Billy Butt är en äckelgubbe, men han är i vart fall inte äckligare än Tiger Woods och många andra män som utnyttjar sina tillgångar för att få ligga. Det gör för övrigt många kvinnor också – men i deras fall funkar stora bröst och ett vackert ansikte bättre än makt och pengar. Män och kvinnor tänder på olika saker.

  Hmm. Självklart kommer vi aldrig att uppnå ett rättsväsende som ALDRIG gör fel. Vad jag menar är att vi aldrig får acceptera dessa fel. Vi måste ge oskyldiga en chans till upprättelse och undersöka vad som gick fel så att vi om möjligt kan bli bättre på att skilja sant från falskt o s v.

  carstoned. I det här fallet är det jag själv som utnämnt mig till rättskämpe! Jag har inte hunnit fylla i de nya sidorna men det kommer så småningom. Jag har faktiskt gjort fler reportage om oskyldigt dömda än de flesta och fick faktiskt Sveriges Rättssäkerhetsförbunds pris 1998 som förutom äran bestod av 10 000 kronor. Det är ett av de stoltaste ögonblicken i mitt liv! 😉

 17. Aha okey då fattar jag =)

  Häftigt!

  Har du läst om ”rinkebymordet”? om de tre bröderna som sitter inne..

  de finns ju en bok om det..
  Du borde läsa den : http://www.bokus.com/b/9789172320512.html?pt=search_result&search_term=tre%20br%F6der

  Skit intressant!

  =)

 18. @Ingrid: Att undersöka vad som går fel och inte sopa under matta är jag helt med på.

 19. Hur ska man se på Billy Butt-fallet jämfört med den nu häktade polischefen? Likheten är att många unga kvinnor kommer i efterhand och anmäler att det varit utsatta för sexuella övergrepp. I polischefens fall är det uppenbart att det är fråga om prostituerade, åtminstone gäller det 29-åringen. I lagens mening är det förstås ett brott eftersom sexköp numera är kriminellt i Sverige, men är det våldtäkt om man tagit emot pengar för diverse tjänster, hur kränkande de än är?

 20. Läste en motion från 09 om att införa en granskningskommission angående våldtäktsärenden.
  Det jag förvånas över är hur man verkar ringakta rättssäkerheten och att oskyldiga döms idag.
  Inte ett ord om detta i denna propaganda liknande motion.
  Motionen hävdar att 5 400 anmälningar gjordes och utgår man från tillförlitlig statistik så innebär det att bakom 10% eller 500 av dessa anmälningar så finns en man som riskerar att få hela sitt liv förstört.
  Detta bryr man sig inte ett dugg om!!

  (I dagarna har debatten om granskningskommission dykt upp igen, ur ett enbart feministiskt vinklat perspektiv och inte ur ett rättssäkerhetsperspektiv!)

  Det är skamligt!

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=Ju283

 21. Maria, oavsett om du betalt för sex eller om du är gift och anser dig ha rätt att få sex i äktenskapet s har aldrig lov att skaffa dig sex med våld.
  Förstår du?
  Prostituerade har rätt till samma rättsskydd även om just du är tveksam till att de ska ha samma rättigheter som ”ärbara” kvinnor.

  JD, trist att män riskerar att få sina liv förstörda genom ”felaktiga” domar.
  Hur ställer du dig till risken för kvinnor att få sina liv förstörda genom att bli utsatta för våldtäkt?

 22. Naturligtvis ska man inte få skaffa sig sex med våld, det har jag aldrig förespråkat. Prostituerade ska naturligtvis ha samma rättsskydd som andra medborgare. Genom att sexköpskunden betalar för på förhand uppgjorda tjänster så behöver inget våld brukas, om nu inte detta ingår i avtalet. Frågan är varför tjänsteleverantören sedan ska ha rätt att anmäla kunden för ett brott, även i de fall då avtalen hållits?

 23. God middag! Utan att vara ordentligt insatt i alla turer kring Billy Butts ev. skuld och överklaganden, som nyligen resulterat i att han för tionde gången fått avslag på sin ansökan om resning i HD, kan jag sända honom ett tröstens ord genom att nämna att jag för egen del de facto ståtar med den tvivelaktiga bedriften att till dags dato ha erhållit avslag från polis, åklagare, domstolar etc. i ett antal som med råge överstiger ett tresiffrigt tal. Sic! Följaktligen har jag av en nitisk statlig tjänsteman också utnämnts till ”den galne rättshaveristen”! Jag kan instämma med den (f.d.?) s.k. stjärnadvokaten och tillika store kvinnotjusaren H. Sjöström när han påstår att ”Rättvisan är en tombola”, liksom med prof. Leif G W Persson, som i en artikel i Expr. insiktsfullt säger att ”Juridiken är ibland rättvisans fiende.” Så härda ut, bäste hr Butt, även om justitieråden börjar sina, men det utnämns ständigt nya, med el. utan sjaskiga sexuella bravader med unga manliga he-män i sina CV – och som i berört fall samtidigt råkar ha en mor som troget och förtjänstfullt tjänat vårt land som uppburen ”nedrustningsambassadör”! Tack för ordet!

 24. Frågan är hur huvudkuddarna känns för de flickor som blev ”våldtagna”?
  Sover de gott om nätterna eller är det dåliga samvetet knöligt?

  Någon undrade varför Billy Butt fortsätter begära resning trots att han avtjänat sitt straff. VEM skulle inte göra det som har fått sitt liv och karriär förstörda och som dessutom har stämplats som våldtäktsman! Den som är skyldig skulle nog hålla käften… Den som dömts oskyldigt skulle nog ägna resten av sitt liv åt att få upprättelse!

  Tjejer har i alla tider ”lagt upp sig” för makt och pengar. Numera kan de dock åberopa våldtäkt så snart de inte får vad och som de vill! Horribelt!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s