Ingen resning för Billy Butt


Jag har precis skummat igenom Högsta Domstolens avslag på Billy Butts tionde resningsansökan. Ska skriva mer senare, men eftersom jag inte ser att någon av tidningarna lagt ut nyheten än så vill jag bara dela med mig.

Det är inte klokt att denna stackars man, offer för ett av de värsta justitiemorden i svensk historia, aldrig ska få upprättelse. Det hade varit välgörande för svenskt rättsväsende om detta mål tagits om så att man kunnat lära sig av misstagen och införa nya rutiner. En ny dom i Butt-fallet hade gett domarna klartecken att återigen sätta på sig ögonbindeln och bli så rättvisa som ”blind justice” är tänkt. En ny dom hade kanske fått dem att sluta tro att allt som gråtande kvinnor säger är sant och i stället återgå till att kräva konkreta bevis innan de skickar folk i fängelse

26 svar till “Ingen resning för Billy Butt

 1. Mr Galahad

  Mycket tråkigt att höra måste jag säga. Som någon sade för något år sedan när JKs rapport kom. Ungefär så här skrev denna någon.

  ”Rättsväsendet vill inte ge dessa individer resning eftersom dessa då skulle visa den inkompetens eller de tjänstefel som tidigare åklagare mfl begått, vilket skulle kullkasta många juristers karriärer. Jurister som givetvis har många vänner bland sina kollegor.”

  Skrämmande men inte helt osannolikt faktiskt.

  //Mr G

 2. AlfonsAlfons

  I tingsrättens dom mot Billy Butt vill jag minans att man gjorde bedömningen att ingen frivilligt skulle ha sex med en man med en sådan näsa, alltså bör det anses vara våldtäkt.
  Kommer inte ihåg ordagrant vad det stod i domen, men man ställde sig frågande till om unga flickor verkligen frivilligt ville ha sex med en man med ett sådant ursprung och en sådan näsa. En mycket märklig dom.

  Man slog även fast att flickorna givit samstämmiga berättelser, vilket ansågs som ett bevis för att deras historier var sanna. Men faktum var ju att flickorna polisförhörts i grupp, och var väl medvetna om vad de övriga flickorna sagt.

  HD tar ju som tur är inte ställning till om Billy Butt är skyldig eller inte. Utan enbart om det finns skäl till en ny prövning i form av prejudikat eller ny bevisning.
  Tror dock att ledamöterna i HD är övertygade om att domen är fel, men att de inte har de instrument som krävs för en omprövning.

  Vi får hoppas ett förslaget på en särskild prövningsnämnd som gör det lättare att få sina ärenden prövade när tveksamheter begåtts, snart blir verklighet.

 3. Skrämmande. Man borde tvinga alla jurister i Sverige och andra länder att läsa John Rawls’ ”A Theory of Justice”.
  Men de har ersatt ”blind justice” med ”see no evil hear no evil speak no evil” tills ”evil” snart har tagit över hela rättssystemet.
  Universiteten är redan destruerade. I stället för att de skulle fortsätta utbilda bönder, har det blivit raka motsatsen: Obildade bönder har omvandlat de gedigna svenska universiteten till sina mötesplatser för att hammra in sina makabra socio-genetiska teorier om könen (á la 30-talets mätning av näsor, öron…).
  Skrämmande, skrämmande!
  En skamfläck för framtiden som blir bara större och djupare för framtiden att bära.

 4. Medici, jag håller fullständigt med dig. Man kan inte ha respekt för universitet som utnämner hokus pokus-tanter som Eva Lundgren till professorer. Genusteorierna håller på att dra ner allting i smutsen.

  Jag hoppas ingen har missat Tanja Bergqvists lysande blogg där hon visar upp tramset i all sin prydno. Läs gärna inlägget om genustrumpeten – någon fick en halv miljon kronor för att undersöka trumpeten som ”manlig markör”.

  Rubriken är klockren: Vetenskap eller galenskap?

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/01/vetenskap-eller-galenskap/

  Utan tvekan – galenskap.

 5. Vi har toppat med detta nu på förmiddagen, mer kommer under dagen.

 6. Fredrik, jag såg det sedan. Du glömde länken:

  http://www.dagensjuridik.se/Default.aspx

  Jag tänkte på de vanliga tidningarna.

 7. AlfonsAlfons

  Intressant artikel från Dagens juridik.

  Trodde att HD tog ställning till allt nytt material som framkommit sedan domen. Men tydligen får HD enbart ta hänsyn till de nya materialet som läggs fram i senaste överklagan, och inte till nytt material som återanvänts från tidigare överklaganden. Låter mycket märkligt.

  Justitierådet Göran Lambertz tycks dock redan ha uppmärksammat problematiken med detta förfarande.
  http://www.dagensjuridik.se/sv/Artiklar/2010/04/Lambertz-Svarare-fa-resning-efter-Mattinen/

 8. I väntan på att jag själv får tid att analysera detta märkliga avslag, lägger jag (med Billys benägna tillstånd) ut hans mejl till Göran Lambertz här. Lambertz har skrivit en synnerligen märklig motivering till sin skiljaktiga mening, där han tycker att Billy borde fått resning om han inte gjort nio resningsansökningar förut utan sparat allt han nu har till en enda ansökan …

  Justitierådet Göran Lambertz är skiljaktig i fråga om motiveringen på det sätt
  som framgår av följande yttrande.
  ”1. På grund av omständigheter och bevis som har förebragts i de olika
  resningsärendena kan tillförlitligheten ifrågasättas beträffande väsentliga
  uppgifter från flera av målsägandena. Om allt material hade lagts fram i ett
  sammanhang hade det enligt min mening funnits synnerliga skäl att på nytt
  pröva WBs skuld.
  2. De omständigheter och bevis som är nya i den nu aktuella resningsansökan
  är emellertid av så marginell betydelse att de inte hade kunnat inverka på
  bedömningen om de hade prövats tillsammans med det material som har
  förekommit tidigare. I enlighet med rättsfallet NJA 2009 s. 768 ska det då
  inte göras någon ny värdering av det samlade materialet. WBs
  resningsansökan ska därför avslås.”

  Billys mejl till Lambertz lyder:

  Hej Göran

  Nu har jag analyserat vad du skrev i din skiljeaktighet.

  Du har SYNNERLIGEN medverkat till att höja resningskraven, och detta strider EMOT allting du har tidigare, som JK anfört och gjort gällande.

  Du skrev i en artikel i tidningen Advokaten att ”resning bör beviljas i fall det är uppenbart att den dömde är oskyldig”. Jag vet att du vet att jag är oskyldig. Ingen idé att du förnekar den saken. Du vet att jag vet det! Det minsta du hade kunnat göra hade varit åtminstone att upprätthålla ditt eget rykte genom att förespråkar resning såsom Ann Christine Lindeblad och Torgny Håstad gjorde. Då hade alla dina tidigare handlingar bekräftats.

  Göran – du är en trevlig figur, och du har haft stor trovärdighet i rättssamhället, men du har just skjutit dig själv i foten, och för detta är jag mycket ledsen för din skull därför att du var den som alla oskyldigt dömda i Sverige litade på, och det hade kunnat bli ett startskott med att rätta till misstaget mot mig nu. Ditt agerande talar för att du förändrats och det verkar som om du numera stigit in i den institutionaliserad domarrollen och därmed kanske ”glömt” eller möjligen ”förträngt” allt som du lärde dig som JK.

  Jag skyller inte avslaget enbart på dig, men du hade kunna balansera beslutet. Men du vågade inte Göran. Jag – och många andra trodde att du hade mera ”guts”. Det är många som är besvikna. Jag står inte ensam må du tro.

  Detta är min ärliga uppfattning. Du hade kunnat vinna enormt på din skiljaktighet och du hade kunnat förstärker den enskildes rättssäkerhet. Istället har du medvetet eller omedvetet (vad vet jag?) medverkat till att skada den enskildes rättssäkerhet, genom att höja ribban för resning.

  Eftervärldens dom , inte bara mot dig utan mot de övriga justitieråden kommer att bli mycket hård, och eftervärlden står runt hörnet och kommer att kliva in i debatten ganska snart ska du får se. Om du kan ha ändrat dig med vindarna så snabbt efter ditt utnämning till justitieråd, då skulle det inte förvåna mig om du även vänder dig igen och blir en del av den eftervärlden som jag syftar på.

  Jag önskar dig en trevlig sommar – min sommar (och mitt liv) har du dessvärre medverkat till att förstöra. Jag är ganska likgiltig när det gäller avslaget därför att jag är vid detta läget ganska så luttrad av alla tidigare avslag. Jag är därför inte arg, men det finns en sak jag är väldigt besviken på i dag….jag är besviken på dig – ytterst besviken på dig – och det är detta som känns hårdaste i dag. Resningsavslaget är en “bagatell” – Jag är tuff och kan återkomma snabbt…. Men att känna sig sviken av dig – det kommer jag INTE att kunna lägga bakom mig lika lätt. Det kommer att sitta i länge.

  Med vänlig hälsning

  Billy Butt

 9. AlfonsAlfons

  Vad blev utslaget? Var det åter igen 3-2 emot en resning för Billy?

 10. Nej, det är väl egentligen 5-0. Lambertz skiljaktiga mening säger ju bara att om han INTE hade lagt fram sina bevis i tio olika ansökningar utan väntat till en enda, så skulle han fått resning. Men eftersom han inte gjort det så får han det inte.

 11. Vi har nu kompletterat vår artikel med kommentarer från Billy Butts ombud.

 12. Hade det hänt i Norge hade Butt troligen haft stor chans till ny prövning.

  Vad gör väl det… Han är ju bara en liten del… en del av en värld av många fler.

  Lycka till med den elfte resningen Billy!

 13. susanna svensson

  Jag tolkar Lambertz skiljaktiga skrivning som en markering för varför vi måste ändra lagstiftningen så att det blir enklare att bevilja resning. I dag krävs det så starka skäl att domstolarna i praktiken är tvingade att avslå ansökningar om resning för personer som är uppenbart oskyldiga.

 14. Tommy Jonsson

  Haller verkligen med om Billy Butts brev till GL. Det är tydligt att han skiftat fot till nackdel för alla oskyldigt dömda i Sverige.
  När skall denna mörka period i Sverige föras upp till ytan och ge de dömda och grundlöst anklagade en nödvändig upprättelse?

 15. Jag har funderat och funderat och dert jag kommer fram till är att det är något i detta fall som inte får komma fram till allmänheten.
  Jag vet inte vad, då jag inte är insatt, men något är det.
  Vad är det som inte får komma fram?
  Vad är de rädda för?
  Är Billy oskyldigt dömd och resningsansökan inte beviljas för att dölja spåren i dammet av ett spel där en människas liv är insatsen, då är rättsäkerheten i fara, riktigt ordentligt.
  Det luktar illa om hela detta fallet.

 16. Finns det någon som vet vad som hänt med den utredning som riksdagen skulle ha framfört i början på detta år angående resningsförfarandet?
  Har utredningen kastats i soptunnan?

  Vet någon något om detta?

 17. Ja vad ska man säga…

  Jag har upplevt och upplever det Billy gör..
  Om han och andra klarat av det så får jag väl räkna med att jag också gör det….
  dock känns livet inte så roligt…

  Dom som inte tror att det finns precis lika många galna och störda kvinnor som det finns män…. Ni kommer bli varse…

  Jag började sommar jobba när jag var 12, gjorde det ända tills jag gick ut gymnasiet och har jobbat direkt efter det i många år, gjort lumpen mm.. är en god medborgare Och god vän med alla tidigare flickvänner, har många tjej kompisar, uppvuxet med en ensam stående mor och har stor repsekt för kvinnor.

  Blev dömd Pga att 3 av hennes kompisar vittnat om att hon varit ledsen.. att hon led av panik ångest och var således var sjuk skriven, legat inlagd på psyket och den aktuella kvällen åt antidepressiv medicin i kombination med alkohol menar dom inte spelar någon roll. . ( och det är mycket mer än så som ger tvivel)

  Alla som försöker vända på diskutionen och som vanligt försöka lägga fokus på något som ingen säger emot ( att det är synd och fördjävligt för tjejer som verkligen blir utsatta)
  Ist för att se problemet med att Män blir dömda på allt för godtyckliga grunder, är precis lika goda kolsupar som dom som gör falska anmälningar! att ingen politiker har curage nog att se och ta tag i problemet är skamligt!

 18. Förstår att det känns jobbigt Fredrik. Här har ni förundersökningsprotokollet till det som Fredrik pratar om. http://iversv.files.wordpress.com/20…rik-ekdahl.pdf

 19. Veritas: Den förundersökningen handlar om någon annan Fredrik och ett annat typ av fall…

  mitt fall handlar om just en våldtäkt som aldrig ägt rum..

 20. Musse Pig

  Rubriken ”Billy Butt fick resning i rätten” skulle vara en höjdare…

 21. Vadå stackars man ? Han är ju skyldig till våldtäkter så jag kan inet tycka synd om honom. Fattar inte att någon kan det.

 22. Gurra. Jag tror inte ens Högsta Domstolens ledamöter tror att Billy Butt är skyldig till våldtäkter. Att han vägras resning beror troligast på att det skulle se mycket illa ut för svenskt rättsväsende om man erkände detta vidriga justitiemord. Och alla andra oskyldigt dömda våldtäktsmän som skulle kräva upprättelse …

 23. Vissa tror att 99% av kvinnorna talar sanning och vissa tror att 99% av kvinnorna ljuger, sanningen ligger någonstans mitt emellan.

  Mycket riktigt Fredrik det finns nog lika många störda kvinnor som det finns störda män. Kom ihåg att någon som verkligen lärt sig känna igen och avslöja dessa, Judge Judy, så jag kollade youtube.

  Här några avsnitt som rör vårdnadstvister av olika grad sas, samt sist min favorit bara för att Judge Judy äger när hon drar fram sitt ess ur rockärmen 🙂

  You lied to him

  An idiot x 2

  Laughing mom

  Stephmom

  Get therapy

  Get un shocked

  Smirking cretine

 24. Fredrik Ekdahl

  Hej, ser att du lagt upp mitt domprotokoll. Det är numera inte bara mitt ord om korrupt polis, poliser i målsägarens familj, 70sidor mörkade i fu, urkundsbrott, falskt åtal, manipulerande av dnr etc etc. Jag har nu fått ut det och mer därtill. Lägger upp dokument med bla internutredning lät den anmälde utreda sig själv i 4mån.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s