Sverige – de oskyldigt dömdas helvete


Det är extremt svårt, för att inte säga omöjligt, att få resning i ett rättsfall i Sverige. Fråga bara Billy Butt, som trots mängder med bevis på sin oskuld, inte lyckats få Högsta Domstolen att bevilja honom en ny rättegång. Fråga de styckmordsutpekade läkarna som fick sina liv förstörda av en vansinnig dom som friade dem för mord men slog fast att de styckat kroppen – ett brott som var preskriberat och som de inte kunde dömas för. Och följaktligen inte kunde överklaga heller … Diaboliskt.

Det är ytterst sällsynt att en dömd får rättshjälp för att kunna anlita en advokat som kan hjälpa till med en resningsansökan. Så gott som alla i den lilla skaran som fått resning har fått det efter att en journalist, jurist, präst eller någon annan engagerat sig och i flera år arbetat ideellt för att bevisa den dömdes oskuld.

Det otäcka är att svenskt rättsväsende till varje pris vill undvika resningar. Man ser uppenbarligen varje beviljad resning som en bakläxa, som bevis på att man inte är ofelbar. Men vilket rättsväsende är ofelbart? Är inte kriteriet för en rättsstat att man är ödmjuk inför sina egna tillkortakommanden och generös när det visar sig att man gjort fel? Ett rättsväsende som påstår sig aldrig göra fel är väl själva sinnebilden för ett land helt utan rättssäkerhet.

Tyvärr pågår det ingen debatt alls om rättssäkerheten i Sverige. Förre JK Göran Lambertz satte igång ett stort arbete som resulterade i boken Felaktigt dömda, men sedan hamnade Lambertz i Högsta Domstolen och verkade glömma allt han tidigare sagt om vikten av rättssäkerhet. Dessutom efterträddes han av Anna Skarhed som är med i det feministiska nätverket Hilda och nyligen levererade en beställningsrapport om sexköpslagen åt regeringen. Vad kan man förvänta sig av en jurist som ”utvärderar” sexköpslagen på villkor att hon inte får ifrågasätta själva lagen eller intentionerna bakom den? En vetenskaplig skandal kallade prostitutionsforskaren Susanne Dodillet rapporten på Newsmill. Ja, inte kommer Skarhed att kämpa för rättssäkerhet i alla fall, det kan vi vara övertygade om.

Kristdemokraterna Peter Althin och Maria Wilhelmson krävde redan 2006 införandet av en fristående justitiekommission som kan granska rättsfall, göra egna undersökningar och begära resning. Ännu har inget hänt i frågan trots att erfarenheterna från Storbritannien, Danmark, Norge och Skottland är goda.

Medan debatten om svensk rättssäkerhet helt saknas, så är svenska medier ofta pigga på att diskutera andra länders rättsväsenden. Minns hur mycket stöd Annika Östberg fick när hon satt i amerikanskt fängelse, dömd för mord fast det var hennes pojkvän som hållit i vapnet. Minns vilken massiv kampanj som fortfarande pågår för att fria Dawit Isaak, som utan rättegång sitter fängslad i Eritrea.

Och just nu har Aftonbladet satt igång en kampanj för att skapa opinion mot den fruktansvärda domen mot iranska Sakineh Mohammadi Ashtiani – kvinnan som ska stenas till döds för en anklagelse om otrohet. En av de saker man reagerar på är den iranska domstolens rätt att, när bevis saknas, döma någon på ”judges knowledge”, vilket tydligen innebär att domaren känner på sig om någon är skyldig.

Ruggigt? Absolut. Typiskt iranskt? Inte alls.

Hundratals, kanske tusentals svenska män har dömts i mål helt utan bevisning. Ord har stått mot ord och det som övertygat domarna om den misstänktes skuld är att målsägandens berättelse ”bar det självupplevdas prägel”. På vilket vis det skiljer sig från ”judges knowledge” är åtminstone inte jag människa att förklara. Dessa män riskerar visserligen inte att dö av att stenar kastas på dem, men den mentala stening domen utgör förföljer de flesta så länge de lever.

En av de viktigaste granskarna av svenska domar är docent Max Scharnberg. Hans senaste kommentar på mitt inlägg om Filip som blivit felaktigt dömd för våldtäkt, ligger som nummer 212 och riskerar att inte läsas av särskilt många. Därför får den avsluta det här inlägget. Tack för dina kloka synpunkter, Max!

Jag är rädd att min beskrivning av juristmötet i april har blivit lite för idyllisk. Det fanns visserligen stor enighet om att det måste bli lättare att ansöka om och få resning. (Enligt nu gällande lag kan den dömde inte ens få betalt för en advokat som kunde utarbeta en resningsansökan.)
– – Men det fanns också enighet om att även i fortsättningen borde det (med ett fåtal specificerade undantag) endast finnas ett enda skäl för resning, nämligen att ny bevisning hade framkommit.

Jag skulle inte nämna något namn. Men en hög jurist uttalade sig starkt emot att resning skulle kunna beviljas på den grund att domstolarna hade gjort en felaktig bedömning av bevisningen. DENNA JURIST ANSÅG DET VARA OMÖJLIGT ATT KOMMA ÖVERENS OM VAD SOM ÄR EN RIKTIG OCH VAD SOM ÄR EN FELAKTIG BEVISBEDÖMNING.
– – Men om detta är sant, så skiljer domstolsförfarandet sig knappast från ett lotteri. Och i så fall måste det nästan betraktas som ett mirakel ifall proportionen av oskyldiga i fängelserna inte är större än 10-20 % (d.v.s. 500-1000 av de 5000 som sitter inne just nu).
– – I litteraturen om juridisk bevisvärderingsteori ser jag ibland hänvisning till något som kallas ”EN ALTERNATIV HYPOTES”. Och det sägas också klart att en alternativ hypotes måste vara ”RIMLIG”
– – Men under 20 års arbete i domstolarna har jag ännu inte sett ett enda svenskt rättsfall där domarna har bekymrat sig om någon alternativ hypotes. T.o.m. ifall försvarsadvokaten har framfört en alternativ hypotes, har domarna aldrig tagit den på allvar, och inte heller har de visat ett minimum av förståelse för vilka omständigheter som skulle tala för eller mot den.
– – Låt oss ta en titt på fallet med stöldvakten och ”polackerna”. Det föreligger för det första frågan om Karin alls blivit våldtagen. Det är obegripligt varför ett våldtäktsoffer skulle ropa ”GÅ UT!! GÅ UT!!” just när väktaren kommer till platsen efter att stöldlarmet slagit på. Däremot är det vad man kunde vänta sig av en stöldvakt. Hans övriga beskrivning av Karins beteende stämmer väl med vad man skulle vänta av en stöldvakt.
– – Men om nu en våldtäkt faktiskt har ägt rum, så har Karin har uttryckligt sagt att gärningsmannen var (a) en av ”polackerna”, men det var inte den yngre (och det var otvetydigt att Simon inte bara vara den yngsta av ”polackerna” utan den yngre bland alla som jobbade i detta företagshus. Vidare har Karin (b) utpekat en helt annan person som alls icke liknar Simon. (c) Karin har uttryckligen sagt att förövaren inte hade någon skäggväxt. Däremot har Simon en stor mustasch. (d) Karin har sagt att gärningsmannen hade kort hår. Även detta utesluter Simon.
– – Om domare ovan på alla dessa utsagor av Karin fäller Simon, så är de i bästa fall inkompetenta. Det kan väl inte uteslutas att de är direkt ohederliga.

När Södertälje-målet behandlades av Svea Hovrätt år 1994, så var falskt-minne-syndromet väl bekant i Sverige, inklusive för de fem domare som handlade detta mål. Men Bengt G. Nilsson förbjöd uttryckligen den enda kompetenta sakkunniga (Astrid Holgerson) att berätta att det var denna åkomma som Södertälje-flickan (Elvira) led av.
– – Som många av er vet har jag bevisat att Elviras fostermoder visste allt vad Elvira hade upplevt, innan Elvira själv visste det. Jag har bevisat att i de 12 händelser som Elvira beskrivit mer än summariskt, har hon påstått att hennes syster var ögonvittne till 11, samt att det fanns ytterligare ögonvittnen till 7.
– – Jag har visat att Elvira vid 4 gruppmöten under de 3 månader som föregick det första polisförhöret, hade Elvira alls inga minnen av några övergrepp.
– – EN DATORANALYS AV BEVIS-OMSTÄNDIGHETER INNEBÄR NY INFORMATION. Det vore synnerligen ohederligt att förneka detta. Det borde vara SJÄLVKLART att denna analys utgör tillräckligt skäl för resning.

Och hur med Filip? Domarna är inte kompetenta för sitt yrke, och borde skiljas från det, om de inte kan inse att den gynekolog är EN ÅKLAGARLAKEJ, som yrar om att samlaget inte har varit livsfarligt, men att det ger ”psykiska men”. – Jag är tillräckligt insatt i facklitteraturen för att veta att kvinnor reagerar mycket olika på våldtäkter. Enbart påståendet att våldtäkt alltid ger psykiska men, visar att målet för denna läkare var att hjälpa åklagaren att få till stånd en fällande dom, och inte alls att göra en fakta-bedömning.

42 svar till “Sverige – de oskyldigt dömdas helvete

 1. Då det gällde Billy Butt så har ju någon inom HD (Kan vara riksåklagaren) gått ut och sagt att – Hade Butt bara skickat in all sakframställan i en enda resningsansökan så hade han förmodligen fått resning eftersom man har valt!!!!! att inte beakta helheten av alla resningsansökningar utan bara den senaste.

  Med andra ord menar man att man skiter i om han är oskyldig eller inte!

 2. Det är ju faktiskt en skam för Sverige att inte någon beslutsfattare eller hög(a) jurist/jurister erkänner problemet och tar tag i det. Finns det verkligen ingen på sådan position som har courage nog att lyfta frågan från gräsrötterna?

 3. Ping: Dårfeministen på nya äventyr « Aktivarum


 4. Programledare:
  Vad är det stora problemet som du ser med att Göran Lambertz säger det han säger?…

  Sven-Erik Alhem:
  Det är egentligen detta… Vi är inga gudomliga varelser som vet exakt hur saker och ting förhåller sig… Vi ska vara ödmjuka och säga, ”jag gör fel, jag ska försöka begränsa mina fel att bli så få som möjligt under min goda vandel”

  Göran Lambertz:
  Vi är verkligt inne på det alvarliga för att här handlar om människor som ibland anklagas felaktigt och ibland döms felaktigt för brott som de inte har begått och det är livs tragedier, det är förstörda liv, därför måste vi vara på tå… Vi får inte ursäkta oss, det är så som Erik säger, man gör fel men man måste ha den ambitionen att det aldrig någonsin händer sådana fel…
  (klicka och se)

  PS. Tidigare JK – dagens justitieråd (ledamot i Högsta domstolen) skrev bland annat…

  Ny lag behövs för att stärka rättssäkerheten
  Domstolarna måste tvingas gå igenom invändningarna från en misstänkt som nekar till brott. Ibland fälls personer i våra domstolar utan tillräckliga bevis. För att råda bot på detta bör det införas en lagregel som tvingar domstolarna att uttryckligen gå igenom den misstänktes invändningar när denne nekar. Att bedöma bevisningen på ett korrekt sätt fordrar kunskaper och skicklighet. Där brister det i dag. Det är inte godtagbart att vissa blir fällda för att domaren inte vet hur man prövar ett åtal på ett rättssäkert sätt. Domarna måste bättre förstå psykologi och att de själva kan bli lurade av sina värderingar och fördomar, skriver Göran Lambertz.
  DN.se

 5. @Valens

  Läste ditt inlägg på din blogg!

  När man ser klippet med göran lambertz så ser man ju vilken mes han är när det verkligen gäller. dom satt där och skrattade och tjoade och var lagom kläm checka… Med andra ord ”politiskt korrekta”

 6. Lambertz vågade i alla fall säga sin mening.
  Det som är avskyvärt är att det finns 100-tals nämndemän, åklagare, advokater och domare som inte alls vågar yttra sig i frågan.
  I mina ögon är dom ett Pack!

 7. Max Scharnberg

  VARFÖR KAN ENDAST NYA BEVIS GE RESNING?

  Den verkliga förklaringen är mycket mer osympatisk än någon av oss hade gissat.

  I Holland finns det en grupp ovanligt skickliga rättspsykologer, däribland Willem Wagenaar, P. van Koppen och Han Israëls. De har tämligen nyligen skrivit en bok med titeln ”DE SOVANDE DOMARNA”. (För eller senare blir deras böcker vanligtvis översatta till engelska eller tyska eller bådadera.) Men i den boken framförs den rätta förklaringen – och det bör understrykas att domarna är fullt medvetna om det sanna sakförhållandet, även om de ofta försöker sig på bisarra bortförklaringar.

  Den rätta förklaringen är att DOMARNA GÖR ANSPRÅK PÅ ATT VARA OFELBARA.

  Om en dom enbart kan ändras genom att ny bevisning har tillkommit, så kan domarna hela tiden påstå att vart och ett av deras domslut var det bästa möjliga på grundval av den bevisning som förelåg när just detta domslut avkunnades. Om samma åtalade person år 2005 fick 10 års fängelse, år 2006 fick resning, och år 2007 friades helt, så var domarna ofelbara båda gånger.

  I de holländska fängelserna finns det just nu ett antal namngivna personer, och inte ens de domare som har sänt dem i fängelse vågar förneka att de är oskyldiga. De har fortfarande många år kvar till friheten.

  Men i ett så tarvligt syfte som att försvara domarnas rykte om att vara lika ofelbara som påven, måste dessa personer sitta av hela straffet förrän de släpps lös.

 8. Tommy Jonsson

  Jag vill personligen ha den uppfattningen att de dommare som fäller helt oskyldiga i domstolen är mycket väl medveten om de fel de begår för att vara politiskt korrekta.
  För övrigt tycker jag det var trist att Dick Wase hoppade av piratpartiet, men tack vare det så har jag läst hans ”Hur man bedrar världen.” Där nämner han också dig Max Scharnberg i positiva ordalag.
  Jag vill verkligen rekommendera hans artiklar till läsning.
  Många av de kunskaper han delger har jag själv erhållit från Dr. Richard A. Gardner.

  Klicka för att komma åt hurmanbedrarenvarld.pdf

 9. Dags för en ny vända i det svenska våldtäktsträsket nu då, där de anklagade är dömda på förhand.

 10. Tommy Jonsson

  @godtyckligt
  Ja det ska bli spännande. Hela världen kommer att följa förloppet i detta fall. Fallet är konstigt, en våldtagen kvinna och en utsatt för fysiskt övergrepp. Det sker i lördags och tisdag morgon och i först går ville kvinnorna ställa frågor hos Citypolisen, men inte anmäla. Kvinnorna kände varandra och det inträffade på två geografiskt separerade orter?
  Vill inte kvinnorna vittna i domstol måste väl målet falla?

 11. Inte bara de oskyldigt dömda, även de anklagades helvete. Detta pga att de döms i massmedia.

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/08/21/blir-wikileaks-julian-assange-nasta-littorin/

 12. Helt rätt, Erik. I Sverige har ju själva anklagelsen blivit liktydig med att man är skyldig. Se bara hur man använder statistik över polisanmälningar som ett mått på hur många våldtäkter som begås i landet. Det är så man skapar monsterbilder av män.

 13. @Tommy Jonsson

  Verkligen konstigt som du säger.. att dom båda två ska ha träffat honom i olika delar av Sverige och under en och samma vecka och att dom känner varann.. Och att dom redan pratat ihop sig är ju inte så bra när man vet hur det brukar framställas (deras uppgifter är samstämmiga, vilket styrker deras berättelse) typ som när flera tjejer samtidigt förhördes i samband med billy butt

 14. Jag undrar för övrigt hur det kan rubriceras som ”Sannolika skäl” och inte skäligen?
  Är det två tjejers historier som anses som Sannolika skäl?

 15. Statistik kan manipuleras om inte nog många angivna riktlinjer finns, det ansåg vår lärare i grundskolan vara viktigt att känna till.

  anders

 16. Ja så mycket var ”sannolika skäl” värt… Vilken Jävla skräll!

 17. Tommy Jonsson

  På Nesmill menar man att det var svenska säkerhetstjänsten som riggat en sk ”hånungfälla”. Affären läggs snart ner och Assange får lova att inte släppa de sista 15 000 dokumenten.

 18. Men vad fint. Då är du redo att runka av äcklet Billy Butt i framtiden när han känner att han har lust att förnedra småflickor. Skönt att veta. Du är ju ingen småflicka men hellre att han får tafsa och ta på dig än några tonåringar han lovar glitter och glamour. Du har visst lite problem att begripa var gränsen för våldtäkt går numer? Jo så snart en man, låt säga en fet och gammal man som vill förgripa sig på småflickor, gärna med löften om skiv- och modellkontrakt, stoppar sina feta fingrar i en tonårings kropp så har han gjort sig skyldig till våldtäkt. Sån är lagen och det är bara att gilla och acceptera. Peddon Billy Butt blev helt rättmätigt dömd för våldtäkt trots att han inte torterade flickorna, han körde med psykisk övertalning istället, och han får vara glad för den utlösning han fick. Runka gärna av gubben själv så kanske du kan bevisa vilket kap han var för flickorna som du väl betraktar som gärningsmän.

 19. Julian Assange var först misstänkt för våldtäkt på två kvinnor, sedan anhållen i sin frånvaro, kanske kvar i Sverige, kanske inte, sedan visar det sig bara vara en våldtäkt och en ”liknande fast mindre grov händelse” som enligt uttalande i kvällspressen pekar på skev kvinnosyn.

  Och det var endera kanske han som var en man som makten steg åt huvudet och det var endera en konspiration som Pentagon hade kokat ihop och CIA genomfört. Och svenska åklagarmyndigheten kallades nyttiga idioter som går USA:s ärenden. Och rätt vad det var så var anhållan hävd.

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/08/22/assangeaffaren-skapade-explosion-i-sociala-medier/

 20. Hördu Skeptisk, lägg dina spyor någon annanstans. Billy Butt är varken våldtäktsman eller pedofil. Han är en av alla män med makt som fick unga kvinnor att flockas runt honom. De gick med öppna ögon i det men när han inte höll vad han lovat hämnades de med att falskanmäla honom. Det är vidrigt att vi lever i ett land där kvinnor ges en sådan makt att de kan skicka män i fängelse när de är missnöjda med vad sexet lett till. Den yttersta konsekvensen av detta är att vi har en sexköpslag som bara kriminaliserar köparen. Säljaren får locka och göra hur mycket reklam hon vill för sina produkter, men det är förbjudet att falla för erbjudandet. Att behandla alla prostituerade som offer är att förminska dem och behandla dem som barn.

 21. @Skeptisk.
  Butt dömdes för att han ansågs var för ful för att kunna få sex med unga tjejer utan tvång.
  Att vissa unga tjejer sedan blir som pilska marskatter så fort en man med makt kommer nära dem är något som vissa inte kan förstå.
  Du måste vara komplett lobotomerad eftersom du anser att han ska dömas till våldtäkt om det är så att han har lutat tjejerna till sex genom att lova dem modellkontrakt. Bedrägeri – JA. Våldtäkt – No way
  Om det är så det har gått till, då kan tjejerna likaväl kunna anses ha försökt hora till sig framgång. Då är steget inte långt till att försöka tjäna pengar genom att anmäla någon för våldtäkt heller, trots att det har varit frivillig sex i ett försök att knulla sig till framgång.

 22. Förövrigt hoppas jag att PP är det parti som nu på allvar kommer att begära att åklagare ska kunna granskas för okynnesåtal av killar utan bevisning för brottet våldtäkt samt att PP kommer att stärka rättsäkerheten även på detta område.
  Jag kan tänka mig att åklagaren som fick Assange på sitt bord blev alldeles till sig och såg en direkt väg uppåt på karrärsstegen genom en fällande dom.
  ETT enda stort kap istället för många små att driva en subjekttiva utredningar mot för att kunna åtala på så ”gynnsamma” grunder som möjligt!
  Hoppas världen nu ser hur det kan gå till i Sverige..
  SANNOLIKA SKÄL!!! Hela åklagarkåren borde skämmas!

 23. Kan kvinnor verkligen ljuga om något som skickar en oskyldig man i fängelse?
  Ja, alla kan ljuga så länge som man kan rättfärdiga lögnen för sig själv på något sätt.
  Förmodligen är det mycket lättare att rättfärdiga och hålla fast vid en lögn då man själv blir sedd och uppfattad som offret, som inte ska ifrågasättas utan omvårdas i första hand.
  Det är fel att de som ljuger ska parasitera den omvårdnad som är är avsedd för de kvinnor som verkligen har utsatts för ett övergrepp.
  Därför är objektiva och djupgående utredningar tom viktigare än att visa sympati och omtanke i första hand.

 24. Ping: Svensk Rättsskandal Visar sitt ansikte för världen « Verkligheten´s Blogg

 25. Jag kan bara konstatera att rättsäkerheten i Sverige behöver en riktig genomgripande restaurering och moderniseras.
  Vi behöver få bort de gamla stofilerna som inte har hängt med i psykologins utveckling.
  In med nytt blod i form av en yngre generation, samt behålla de äldre som är medvetna om att bara för att jag säger att någon har våldtagit mig betyder det inte att någon verkligen har våldtagit mig.

  Vi kan inte skicka oskyldiga i fängelser längre,
  Det måste bli ett stopp och det är bråttom.

 26. Varför är ni övertygade om att Billy Butt är oskyldig? Varför tar sig mansrörelsen an så osunda fall smo Billy Butt och Tito Beltram? Vore det inte bättre att engagera sig i fall som väcker medlidande och öppnar ögon?

 27. @ L
  Varför bryr du dig inte om att Billy Butt och Tito Beltram är dömd på spekulativa indicier och att det finns mycket som tyder på att de teoretiskt kan vara oskyldiga?

  Ska domstolarna döma olika människor baserat på vilket medlidande de känner för de inblandade menar du?
  Kanske därför man säger att Butt blev dömd pga sitt utseende?

 28. Har du belägg på att svensk domstol dömt Billy Butt enbart på underlag av hans utseende? Jag tror inte det.

 29. Det står i domen mot Billy Butt om jag inte minns helt fel något i stil med ”knappast troligt att en man med sådan särpräglat utseende skulle vara attraktiv för dessa kvinnor”
  Rätta mig gärna Ingrid, kommer inte ihåg exakta orden.

 30. @ L
  Jag har läst en del om fallet. Annars skulle jag akta mig för att ha några åsikter om Butt.

  Hur påläst är du?
  Berätta…

 31. Om du läst så mycket kan du ge exempel på varför bevisningen mot Billy Butt inte duger. Annars tror jag dig inte. Man får väl utgå från att domstolarna är korrekta i sina beslut, och ifrågasätta dem när man har något på fötterna.

 32. @L
  Det finns mycket fakta och även domar att läsa om Butt men jag tror det räcker med Aschbergs mycket korta sammanfattning här:
  Jag tror att det ger dig förståelse för min ståndpunkt att förfarandet inte har gått till på ett sätt som man kan kräva av en domstol i Sverige.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/robertaschberg/article360289.ab

  Om han är skyldig eller oskyldig har mindre betydelse.
  Om du eller någon annan själv skulle vilja bli dömd i en domstol, baserat på ditt utseende eller eller dylikt är en viktigare fråga.

 33. Korruptionen är mycket utbredd i Sverige. Orsakena är flera – brist på granskning och kontrollmekanismer, havererat rättsväsende/avsaknad av författningsdomstol, utbredd folklig auktoritetstro, snabbt urholkande av moral och etik på alla samhällets nivåer har lett till en akut brist på heder. Utsikterna är dystra. Vinnarna är den organiserade brottsligheten, ofta i form av internationella maffiasyndikat som Ndrangeta, Camorran och Cosa Nostra, vilkas “vita” bolag har infiltrerat Sverige och i synnerhet Göteborgs Stad. Ett tips för att förstå läget är att titta på den utmärkta tyska dokumentären Mafia, Parasit (Tyskland 2010, R.: Carmen Butta) samt att läsa Tomas Lappalainens böcker “Mafia”, “Camorra : en bok om maffian i Neapel” och “Ndrangheta : en bok om maffian i Kalabrien”.

 34. Max Scharnberg

  Den 13:e september skrev Susanne Nyström en krönika i Aftonbladet om Anders Pihlblads bok ”Drevet går”. Hon erkänner bokens förtjänster. Men hon noterar att det saknas en redovisning av det största drevet, nämligen det mot ALLMÄNLÄKAREN OCH OBDUCENTEN. Jag kände ett behov av att redovisa några fakta, som många knappast känner till. Men den information som jag kan lämna, kan inte begränsas till några få rader.
  – – Därför beslöt jag att göra texten till en kommentar på Ingrids blogg, och placera den i anknytning till en artikel om ett mer eller mindre besläktat ämne.
  – – Idag är det inte längre rimligt att använda pseudonymer. Allmänläkaren och obducenten heter Thomas Allgén och Teet Härm. Den förras fru och dotter heter Christina och Karin.
  – – När det gäller att fabricera falska fakta och analyser har Hanna Ohlsson, Christian Diesen och Frank Lindblad gjort ett imponerande arbete. Både här och annars samarbetar Diesen och Lindblad målmedvetet på att få så många oskyldiga som möjligt i fängelse. Diesen har som bevis åberopat ”BARNETS BERÄTTELSE” samt en psykiatrikers vittnesmål att BARNETS BERÄTTELSE INTE ÄR INDOKTRINERAD.
  – – Men här förtiger Diesen att psykiatrikern är just hans egen kompis och samarbetsman Lindblad.
  – – Emellertid ligger verkligheten i öppen dager. BARNETS BERÄTTELSE EXISTERAR ÖVERHUVUDTAGET INTE. Och ALLMÄNLÄKARENS DOTTER HAR ALLS INGENTING BERÄTTAT.
  – – Christina har t.o.m. lämnat ljudband med sina samtal med dottern till polisen. Hon föreställer sig att banden bevisar faderns brottslighet, men det enda de visar är moderns indoktrinering. Hon fungerar som en skicklig skollärare, som inte saknar tålamod, och som vet att man måste upprepa inlärningsstoffet flera gånger om eleven skall komma ihåg det. Man måste vara avsiktligt ohederlig för att förneka en så iögonfallande indoktrinering.
  – – Originalhandlingarna har jag lämnat till någon annan. Idag har jag endast tillgång till de engelsk-språkiga citaten i min bok från 1996, där 18 kapitel har ägnats åt detta ena fall. Jag är den första som har publicerat en analys av Catrine da Costa-målet, som inte var direkt lögnaktig.
  – – Ordet ”bibba” förekommer flitigt i moderns samtal. Likheten med ”pippa” är uppenbar, och på engelska har jag återgivit det med ”vuck”.
  – – I följande dialog har jag plockat bort allt vad Karin sagt och bevarat endast Christinas repliker. Teman är att lära dottern att hon hade fått en lugnande spruta av fadern för att kunna stå ut med de hemskheter som han visade henne (sexuell styckning av ett lik), och fadern måste även själv ha tagit en spruta (dock antagligen snarare med knark).

  C-1: Now I want you to give me a clear show, so that I may really see how to do when one takes an injection. If I show it then, you may say whether I am doing it in the right or wrong way.
  C-3: First one must wash.
  C-5: and then one inserts the syringe,
  C-7: And then one must, should one draw the plunger afterwards?
  C-9: Is this the way it should be done?
  C-11: But only a little bit? This much. And then one must impress again. Is that correct?
  C-13: WHOM DID YOU SAY TOOK AN INJECTION IN THIS WAY?
  C-15: Did [ohörbart] get [ohörbart] here?
  C-17: Hm, shall we do it in the same way then?
  C-19: Hm, well, how was it one must do? At first one took – ?
  C-21: First wash.
  C-23: Wash, wash, wash. And – then, is this how the syringe should be placed?
  C-25: Thus. And what does one do with the plunger?
  C-27: [ohörbart] thus. What happens when one pulls the plunger? What will be the colour of the syringe?
  C-29: Red. But if it is real? When one takes, when one does this with a real syringe, what colour will the syringe have?
  C-31: What?
  C-33: Red too? Will it be so also when it is real?
  C-35: But this is just a make-believe syringe. It will be red when one does thus. But when one uses a real syringe, will it also be so?
  C-37: Are you sure of this?
  C-39: I see. Have you seen it?
  C-41: What? And then one must impress the plunger you say. Thus.
  C-43: WHOM DID YOU SAY TOOK AN INJECTION IN THIS WAY?
  C-45: DADDY YOU SAID TO ME PREVIOUSLY.

  Ger Karins svar något tecken på att hon har fått en spruta av sin far? Låt oss se:

  K-2: Wash.
  K-4: Hm.
  K-6: Yes.
  K-8: Yes.
  K-10: Hm.
  K-12: [ohörbart]
  K-14: [ohörbart] the plaster?
  K-16: Hm. I must put on [my clothes]. You must put on [my clothes].
  K-18: Yes.
  K-20: Wash.
  K-22: Yes.
  K-24: Yes.
  K-26: Nnyyooo.
  K-28: Red.
  K-30: Red.
  K-32: Red.
  K-34: Yes.
  K-36: Hm.
  K-38: Hm.
  K-40: [ohörbart; kanske intet svar]
  K-42: The plaster.
  K-44: [ohörbart; kanske intet svar]

  Jag har granskat talrika rättsliga förhör och samtal, och har redovisat många exempel i tryck. Beklagligtvis är det uppenbart att de flesta domare inte klarar av att dela upp ett förhör, och upptäcka VILKEN av personerna som sade vad.

  Vad händer om vi sätter ihop replikerna, såsom de var innan jag delade upp dem? Självklart kan Karin i så fall inte ha sagt MERA. Men vi kan lättare förbise att hon ingenting säger.

  C-1: Now I want you to give me a clear show, so that I may really see how to do when one takes an injection. If I show it then, you may say whether I am doing it in the right or wrong way.
  K-2: Wash.
  C-3: First one must wash.
  K-4: Hm.
  C-5: and then one inserts the syringe,
  K-6: Yes.
  C-7: And then one must, should one draw the plunger afterwards?
  K-8: Yes.
  C-9: Is this the way it should be done?
  K-10: Hm.
  C-11: But only a little bit? This much. And then one must impress again. Is that correct?
  K-12: [ohörbart]
  C-13: WHOM DID YOU SAY TOOK AN INJECTION IN THIS WAY?
  K-14: [ohörbart] the plaster?
  C-15: Did [ohörbart] get [ohörbart] here?
  K-16: Hm. I must put on [my clothes]. You must put on [my clothes].
  C-17: Hm, shall we do it in the same way then?
  K-18: Yes.
  C-19: Hm, well, how was it one must do? At first one took – ?
  K-20: Wash.
  C-21: First wash.
  K-22: Yes.
  C-23: Wash, wash, wash. And – then, is this how the syringe should be placed?
  K-24: Yes.
  C-25: Thus. And what does one do with the plunger?
  K-26: Nnyyooo.
  C-27: [ohörbart] thus. What happens when one pulls the plunger? What will be the colour of the syringe?
  K-28: Red.
  C-29: Red. But if it is real? When one takes, when one does this with a real syringe, what colour will the syringe have?
  K-30: Red.
  C-31: What?
  K-32: Red.
  C-33: Red too? Will it be so also when it is real?
  K-34: Yes.
  C-35: But this is just a make-believe syringe. It will be red when one does thus. But when one uses a real syringe, will it also be so?
  K-36: Hm.
  C-37: Are you sure of this?
  K-38: Hm.
  C-39: I see. Have you seen it?
  K-40: [ohörbart; kanske intet svar]
  C-41: What? And then one must impress the plunger you say. Thus.
  K-42: The plaster.
  C-43: WHOM DID YOU SAY TOOK AN INJECTION IN THIS WAY?
  K-44: [ohörbart; kanske intet svar]
  C-45: DADDY YOU SAID TO ME PREVIOUSLY.

  Det är anmärkningsvärt att Diesen och Lindblad inte blir komprometterade i sina kollegers ögon genom att hålla fast vid att det existerar en berättelse som barnet har lämnat, samt att det finns fakta-belägg för att modern inte har sysslat med indoktrinering (eller indoktrineringsförsök).

 35. Christian Diesen verkar vara en väldigt speciell person om wikipedias uppgifter stämmer.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Christian_Diesen

 36. Susanne Nyström

  Jag är inte krönikör på Aftonbladet, jag är redaktör på Östhammars Nyheter 🙂 Däremot har jag en blogg på http://blogg.aftonbladet.se/nystrom.

 37. Ping: Apropå Assangegate « Trollan's Tankar om stort och smått

 38. Ping: Sverige – ett paradis för falskanmälare | Medborgarperspektiv

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s