Brasilien förbjuder föräldrar att PASa sina barn


Brasiliens nya lag som förbjuder föräldrar att utsätta sina barn för Parental Alienation, eller på svenska: Förbjuder dem att hjärntvätta sina barn att börja hata den andra föräldern, är för bra för att inte uppmärksammas! Jag hittade en länk där lagen beskrivs bra:

http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402210_text

Så som jag tolkar lagtexten blir det alltså i Brasilien förbjudet i lag att utföra Parental Alienation, alltså att medvetet förstöra det band mellan barn och föräldrar som redan finns eller att förhindra bandet från att uppstå. Skyldiga till detta är en annan förälder, en mor- eller farförälder eller annan person som har vårdnaden av ett barn.

Det måste ju innebära att även sociala myndigheter kan ställas inför rätta om de medverkat till att Parental Alienation uppstått. Jösses, så många socialarbetare som skulle behöva skaka galler i Sverige om vi införde en liknande lag!

Lagen ger exempel på Parental Alienation:

 • att på kampanjliknande sätt nedvärdera en förälders sätt att vara förälder
 • att förhindra någon att utöva sitt föräldraskap och begränsa kontakten mellan ett barn och dess andra förälder
 • att försvåra för en förälder att utöva ett nära familjeliv med sitt barn
 • att medvetet utestänga den andra föräldern från rätt att få personlig information om barnet, såsom utbildning, hälsa, adressändring
 • att lägga fram falska anklagelser mot en förälder, familjemedlem, far- eller morföräldrar och på så sätt förhindra dem från att skapa en relation till barnet
 • att flytta långt bort utan förklaring för att på så sätt förhindra relationen mellan barnet och dessa andra förälder, far- eller morföräldrar eller andra släktingar.

Lagen ger domaren rätt att, när brottet Parental Alienation har begåtts, varna den skyldige, utöka umgänget för den andra föräldern, bötfälla gärningsmannen, beordra rådgivning, besluta om gemensam vårdnad eller föra över vårdnaden på den drabbade föräldern.

Är det inte hög tid att starta en kampanj för en liknande lag i Sverige? Kravet är enkelt: Kriminalisera PAS!

36 svar till “Brasilien förbjuder föräldrar att PASa sina barn

 1. Åhh, Tack Ingrid 🙂

 2. Absolut! Dessvärre är den svenska mentaliteten och rättsuppfattningen inte i närheten av den brasilianska. I Sverige är hat, fördomar och förakt en del av den svenska kulturen och lagstiftningen, i Brasilien är det hjärtat, och i det här sammanhanget också hjärnan, som styr.

 3. Tack för att du la in detta.
  Instämmer i att det verkligen är hög tid Sverige inför liknande lag

 4. Intressant länk. Är det inte så att det i Sverige finns ett starkt motstånd inom sociala myndigheter (för att inte tala om domstolar och sk. experter) att överhuvudtaget acceptera PAS som företeelse?

 5. Göran, så är det. De påstår att PAS inte existerar, att det är en diagnos som uppfanns av en pedofil och andra dumheter, för att blanda bort korten. Alla människor med normalbegåvning vet att man kan hjärntvätta både barn och vuxna, se bara på religiösa sekter så argumenten faller på sin egen orimlighet.

  När jag skulle föreläsa i Norrköping om bl a PAS drog Rädda Barnen in sitt bidrag till kvällen … Vilka barn vill de rädda? Inte de många som blir berövade en av sina föräldrar i alla fall.

 6. Ping: Brasilien förbjuder föräldrar att PASa sina barn (via INGRID CARLQVIST) « Ann-Mari's Blogg

 7. Ett stort tack till dig Ingrid för dokumentationen plus alla som i Brasilien har arbetat för att denna förändring att stärka barnens rättigheter har skett. Lula som redan har åtnjutit mycket hög aktning av mig, trots diskrepans vad avser ideologi, har vågat ta ett steg för barnens bästa. Heder åt honom och den brasilianska demokratin.

 8. Det är hög tid att PAS kriminaliseras i Sverige. Alltför många barn lider svårt av denna misshandel. Jag ämnar därför starta en förening; Föreningen Kriminalisera PAS. Syftet är enkelt att förstå. Om någon vill vara behjälplig så vore det tacksamt. När vi fått ihop grupp så får vi träffas för att formellt etablera föreningen.

 9. Du har helt rätt Ingrid…vi måste nu försöka att samla och samordna alla våra ”kontakter” för att starta en kampanj för en liknande lag i Sverige !… Kravet : Kriminalisera PAS !…Tycker att du Ingrid, tillsammans med minpappa.nu och pappa-barn Kristianstad vore helt rätt personer för att samordna en riktigt bra kampanj gällande ändamålet ”Stoppa PAS”….Go For It….jag och hundratals till skulle genast ”hänga på” och göra allt vi kan för att hjälpa till..

 10. Personligen tycker jag att ordet ”PAS” är utslitet. Dessutom är det krångligt för människor att förstå vad det egentligen handlar om. Det förknippas fortfarande med diffus historik av många radikala feminister och manshatare. Det räcker med att de skriker ”Gardner var pedofil” så är cirkusen igång.
  Ungefär som ordet ”jämställdhet” som kapats av extrema krafter.
  Någon som lyfte ”lika spelregler” istället för ”jämställdhet” var inne på samma linje.

  Ska vi kampanja så föreslår jag att PAS byts ut mot någonting mer slagkraftigt, som kan hålla i ur och skur men även lång tid.
  Det skadar inte om det är ett ord eller kombination av ord som alla direkt relaterar till en verklig händelse i sitt eget liv (omgivning, vänskapskrets, släkt etc).
  Och jag kan lova att mååånga i det här landet känner/känner till någon som drabbats av en PAS´ande förälder.

 11. Men det finns ju faktiskt föräldrar som är omöjliga – också. Ska man bara låta barnet skadas av denne/denna utan att ingripa för att föräldraskapet är heligt? Detta är inget lätt ämne.

 12. Eva, ingen har rätt att medvetet gå in och förstöra bandet mellan förälder och barn. Det finns föräldrar som själva förstör bandet till sina barn, men det hör inte till vanligheterna. De flesta barn älskar sina föräldrar nästan hur hemska de än är.

  När barn uttrycker hat, avsky och lust att mörda en förälder kan man nästan utgå från att de är PASade. Eller ska vi kanske kalla det ”föräldrahjärntvättade”?

 13. Ingrid:
  ”När jag skulle föreläsa i Norrköping om bl a PAS drog Rädda Barnen in sitt bidrag till kvällen … Vilka barn vill de rädda?”

  Ja, det är sorgligt. Vad jag förstår så handlar det om politik. Varje politiker vet att det är inte handfast fakta som är det väsentliga utan att man har ett bra nätverk. Tyvärr måste man då blunda för vissa fakta då någon del i nätverket inte har rent mjöl i påsen. Såsom i fallet barnäktenskap. Pernilla Ouis avslöjande om det höga antalet barnäktenskap i flera muslimska länder mörklades av rädda barnen. Troligtvis för att organisationen har kontor i dessa länder. Detta har gjort att flera medlemmar gått ur, mig inkluderad. Ditt exempel om att organisationen förnekar PAS stärker mitt beslut ännu mer.

 14. Det finns faktiskt prejudicerande dommar ang PAS från Europa Domstolen där det bla sägs att sådan påverkan av barn ska uppmärksammas.

  anders

 15. anders! Har du länkar till dessa?!

 16. Har inte länkar men de har finns på nkmr hemsida under EU domstolen två fall mot Tyskland.

 17. Ping: Brasilien förbjuder föräldrar att PASa sina barn (via INGRID CARLQVIST) « Mr Galahad's Blog

 18. Ping: God nyhet från Brasilien « Henrik Brandão Jönsson

 19. Max Scharnberg

  MODERN HAR ÄKTENSKAPSFÖRORD FÖR BARNEN

  Det är en utbredd inställning att efter skilsmässa eller slut på ett samboförhållande, bör modern bestämma vad som skall ske med barnen. Om hon inte motsätter sig att fadern får vården, eller att det blir gemensam vårdnad, så är det okej med lösningar. Det samma gäller moderns inställning till att umgängesrätt. – Men om modern kräver ensam vårdnad, och om hon kräver att fadern inte skall ha någon umgängesrätt, så skall det bli som hon vill. Både domstolarna och socialtjänsten och de barnpsykiatriska klinikerna arbetar som om barnen vore moderns privata säregendom med äktenskapsförord. De ställer nästan alltid upp på mödrar som fabricerar den ena eller den andra förevändningen.
  – – Vi minns fallet med en mor och en mormor som mördade barnet (och sedan tog sina egna liv) för att skydda barnet från sexuella övergrepp, ifall de båda inte skulle klara av att hålla fadern borta från barnet för all framtid.
  – – Ett annat fall är likväl relevant, trots att det där varken var tal om skilsmässa eller slut på ett förhållande. Modern var djupt deprimerad och pratade om att det vore bättre för barnen om de vore döda. Fadern gjorde de yttersta försök på att bli heltidssjukskriven så han kunde förhindra en olycka. Myndigheterna ansåg att halvtids-sjukskrivning var tillräcklig. – Och så mördade modern alla barnen. En socialtjänsteman som hade haft hand om detta mål, och kände till faderns redogörelse, sagde efter mordet: ”JAG TRODDE DET VAR EN VANLIG ÄKTENSKAPSKRIS.”
  – – Detta måste jämföras de brutala åtgärder som (ofta på lösa boliner) tas när modern framkastar sina lögner.
  – – Men i grund reagerar socialtjänsten och myndigheterna logiskt. En mor som mördar sitt barn förstör enbart sina egna ägodelar. Att en mor mördar sitt barn är inte mera märkvärdigt eller mera tragiskt än om hon river sönder en aktie som hon har äktenskapsförord för.

  Dock vill jag starkt påpeka att detta inte enbart är en svensk företeelse. Jag känner motsvarande exempel i Danmark. Jag kände utomordentligt väl den familj där det utspelade sig (under mina tonår).
  – – Det blev skilsmässa, och modern klippte av banden med de tre sönerna. Den äldste brydde sig inte vidare om det, om han bara fick ägna sig åt sina specialintressen. (Han är faktiskt världsbekant idag.) Och den yngste var ett förskolebarn. Men den mellersta var 10 år. Fadern försökte träffa honom vid skolan. Men modern skaffade sig en fängelsevakt som pojkvän, som direkt kastade fadern omkull och satte sig på honom om han kom i närheten av skolan. – Jag hörde aldrig att fadern gjorde polisanmälan. Kanske han räknade inte med att det skulle hjälpa.

  Men nu skall jag berätta en sak som många av oss är för unga för att känna till. Detta hände ju flera årtionden innan hysterin med sexuella övergrepp uppstod. VAD VAR MÖDRARNAS STANDARD-ANKLAGELSE MOT DEN FRÅNSKILDA FADERN? DEN ÅTERKOM I FALL EFTER FALL, OCH DEN VAR DEN SAMMA I DANMARK OCH SVERIGE. JO, DEN VAR ATT FADERN VILLE GÖRA BARNET TILL EN UNGDOMSBROTTLING.

 20. Anton: jag håller helt med angående ordet ”PAS”! Det är inte ens ett ord – det är ett utslag av forkortningssjuka! ”Parental Alienation Syndrome”.. Låt oss för en gångs skull översätta: föräldraalieneringssyndrom eller hellre bara föräldraalienering. Vilket med vardagligare svenska borde kunna benämnas som föräldraavskiljning. Det sistnämnda får bli mitt förslag.

 21. Ping: 8 september « Saknad: Vid Frank Radosh

 22. Anton!

  Det som oftast nämns i Svensk domstol är otillbörlig påverkan.
  Man borde faktiskt undersöka och ställa krav redan hos utredande mynidhget och inte hävda att mannen inte funnits där under tidiga år och kunna få hävda moderskapspresumtion eller att denne fått möjlighet att vara delaktig i de tidiga åren bara baserat på det som påståtts inte det som kunnat få visas.

  Leroy

 23. Med den könsmaktordning som nu råder ang vårdnadstvister är lagen om PAS en ren katastrof, den är säkert bra i ett könsneutralt läge inom tvister med barn inblandade.

  Anta att två föräldrar är separerade.

  Anta att förälder A misshandlar sitt barn, barnet flyr då till förälder B för att få skydd. Förälder A säger då till myndigheter och rättsväsen att barnet bara flytt till förälder B för att denna under en lång tid utsatt barnet för PAS.

  Är det då en mamma som är förälder A kommer man inom rättsväsen och social myndigheter med den könsmakts ordning som finns idag tro mer på mamman, en pappan som är förälder B.

  Om förälder B som är pappan säger till sociala myndigheten och rättsväsnet att att förälder A som är mamma utöver våld mot barnet, kommer ingen tro pappan utan mer tro att han ljuger om mamman och även säger dumma saker till barnen om dess mamma, att då barnen vittnar om mammans våld är risken med den könsmaktsordning vårdnadstvister har idag, otroligt stor att myndigheterna säger att barnet utsatts för PAS av pappan.

  Hur man än vänder sig sitter arslet bak

  Mitt barn vittnade det fanns hur många bevis som helst, även fler vittnen, men myndigheterna trodde inte på barnet utan menar på att barnet hittat på, misshandeln fortsätter och jag pappan blir anklagad att utsatt barnet för PAS.

  Slutligen lagen om att inte utsätta barn för PAS är säkert bra,men inte i en struktur som den Svenska rättsordningen i vårdnadstvister lever i, där mammor ärdet goda och pappor det onda är det en katastrof att hylla en sån här lag.

  Lagen om PAS kommer missbrukas som ännu ett vapen av ett rättsvidrigt system att ta i från papporna deras barn.

  Mjaaaauuuuuu

 24. Ola Jennebrink

  alla dessa inkvoterade mer eller mindre odugliga kvinnor…feminister med sin dunkla ”teori”….jag är sååååå trött på dem….
  Och så finns det såndana kvinnor som du.Lysande kvinnor som inte behöver motivera sig med annat än sin egen briljans.
  Tack,tack,tack…attack!

 25. Vårt jubel till trots så har nog Kissemjauu helt rätt. Jag tror också att vår lagstiftning redan är till största delen adekvat. Djävulen sitter i bedömningarna, hur ett ord ska vägas mot ett annat, och ev bevisning. Samt att en rättsprocess tar så lång tid, ungefär en barndom, så även om en avskiljd förälder till slut tilldöms vårdnaden så har den och barnet blivit just alienerade, och om inte främlingar för varandra så saknar trygghet hos och tillit till en förälder som inte funnits där under alla dessa år. Så även om lagstiftning kan vara ett medel så är det väl som vanligt inte den enkla lösningen.

 26. Det är väl ändå ingen som är förvånad??

  I Brasilien florerar barnprostitution.
  Pedofili verkar ibland betraktas som naturligt och accepterat.
  Nästan nakna småflickor skakar rumpa framför vuxen publik och då menar jag riktigt små flickor, 5-7 år gamla.

  Brasilien är ett land som är känt för att plåga barn.

 27. I Brasilien kan man inte heller föra ut barn ur landet utan den andra förälderns tillstånd:
  http://brassehanna.blogspot.com/2010/05/fest-pa-klubben-eller-var-det-i-sverige.html
  ”Om två veckor åker jag och barnen till Sverige och det är ett och annat som ska fixas innan dess. Dels de tråkiga byråkratiska processerna. Här i Brasilien kan inte den ena föräldern ta med sig barnen och lämna landet hur som helst, utan den andra föräldern måste skriftligen ge sitt medgivande. Det är en bra bestämmelse tycker jag, men det där med att skriva på papper innebär per automatik att man måste åka några varv till en sådan där cartório som jag har skrivit om tidigare, vilket per automatik innebär ett förhöjt blodtryck. Det mest frustrerande är inte reglerna i sig, utan att det ofta är så svårt att få reda på exakt vilka reglerna är. Nå, nu är den processen ordnad i alla fall. Det är bara ett par passkopior som fattas.”

 28. Olle Lundberg

  Är det inte hög tid att starta en kampanj för en liknande lag i Sverige? Kravet är enkelt: Kriminalisera PAS! Bättre än så kan det inte bli.
  I mitt fall har mina 2 tidigare x gått samman, jag träffar inget av barnen sedan flera år tillbaks! dessutom har dessa kvinnor gett sig på min nuvarande sambos förståndshandikappade dotter.STÄLL OCKSÅ KRAV PÅ DOMSTOLARNA ATT ANLITA FACKFOLK INTE VÄRDELÖSA SOCIONOMER; utan verklighetsförankring mm!

 29. Olle Lundberg

  Skulle man inte kunna mobilisera en kanpanj på Facebook, bra mycket större en alla dessa föräldraforum?

  Ingrid, jag är ett stort fan av dig och beundrar din kamp för våra barns rättigheter, låt ingen trampa på dig!

 30. Det är ju många som förkastar PAS med allehanda skriverier, men de verkar inte ha problem med den sk kontinuitetsprincipen som är ett lagbrott att åberopa.
  Intressant diskussion finns att följa här:
  http://www.facebook.com/group.php?gid=122127634874&v=wall&story_fbid=438028644874

 31. Ping: Fria ord « Ann-Mari's Blogg

 32. Ping: 25 april är Parental Alienation Awareness Day « Ann-Mari's Blogg

 33. Ping: Pär Ström och den extrema papparättsrörelsen « Sanningen om Papparättsrörelsen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s