Max Scharnberg om styckmordslögnerna


Max Scharnberg har skrivit en så bra kommentar att jag gör ett inlägg av den så att vi kan kommentera en av våra största rättsskandaler:

Den 13:e september skrev Susanne Nyström en krönika i Aftonbladet (eg en blogg, min anm) om Anders Pihlblads bok ”Drevet går”. Hon erkänner bokens förtjänster. Men hon noterar att det saknas en redovisning av det största drevet, nämligen det mot ALLMÄNLÄKAREN OCH OBDUCENTEN. Jag kände ett behov av att redovisa några fakta, som många knappast känner till. Men den information som jag kan lämna, kan inte begränsas till några få rader.


– – Idag är det inte längre rimligt att använda pseudonymer. Allmänläkaren och obducenten heter Thomas Allgén och Teet Härm. Den förras fru och dotter heter Christina och Karin.
– – När det gäller att fabricera falska fakta och analyser har Hanna Ohlsson, Christian Diesen och Frank Lindblad gjort ett imponerande arbete. Både här och annars samarbetar Diesen och Lindblad målmedvetet på att få så många oskyldiga som möjligt i fängelse. Diesen har som bevis åberopat ”BARNETS BERÄTTELSE” samt en psykiatrikers vittnesmål att BARNETS BERÄTTELSE INTE ÄR INDOKTRINERAD.
– – Men här förtiger Diesen att psykiatrikern är just hans egen kompis och samarbetsman Lindblad.
– – Emellertid ligger verkligheten i öppen dager. BARNETS BERÄTTELSE EXISTERAR ÖVERHUVUDTAGET INTE. Och ALLMÄNLÄKARENS DOTTER HAR ALLS INGENTING BERÄTTAT.
– – Christina har t.o.m. lämnat ljudband med sina samtal med dottern till polisen. Hon föreställer sig att banden bevisar faderns brottslighet, men det enda de visar är moderns indoktrinering. Hon fungerar som en skicklig skollärare, som inte saknar tålamod, och som vet att man måste upprepa inlärningsstoffet flera gånger om eleven skall komma ihåg det. Man måste vara avsiktligt ohederlig för att förneka en så iögonfallande indoktrinering.
– – Originalhandlingarna har jag lämnat till någon annan. Idag har jag endast tillgång till de engelsk-språkiga citaten i min bok från 1996, där 18 kapitel har ägnats åt detta ena fall. Jag är den första som har publicerat en analys av Catrine da Costa-målet, som inte var direkt lögnaktig.
– – Ordet ”bibba” förekommer flitigt i moderns samtal. Likheten med ”pippa” är uppenbar, och på engelska har jag återgivit det med ”vuck”.
– – I följande dialog har jag plockat bort allt vad Karin sagt och bevarat endast Christinas repliker. Teman är att lära dottern att hon hade fått en lugnande spruta av fadern för att kunna stå ut med de hemskheter som han visade henne (sexuell styckning av ett lik), och fadern måste även själv ha tagit en spruta (dock antagligen snarare med knark).

C-1: Now I want you to give me a clear show, so that I may really see how to do when one takes an injection. If I show it then, you may say whether I am doing it in the right or wrong way.
C-3: First one must wash.
C-5: and then one inserts the syringe,
C-7: And then one must, should one draw the plunger afterwards?
C-9: Is this the way it should be done?
C-11: But only a little bit? This much. And then one must impress again. Is that correct?
C-13: WHOM DID YOU SAY TOOK AN INJECTION IN THIS WAY?
C-15: Did [ohörbart] get [ohörbart] here?
C-17: Hm, shall we do it in the same way then?
C-19: Hm, well, how was it one must do? At first one took – ?
C-21: First wash.
C-23: Wash, wash, wash. And – then, is this how the syringe should be placed?
C-25: Thus. And what does one do with the plunger?
C-27: [ohörbart] thus. What happens when one pulls the plunger? What will be the colour of the syringe?
C-29: Red. But if it is real? When one takes, when one does this with a real syringe, what colour will the syringe have?
C-31: What?
C-33: Red too? Will it be so also when it is real?
C-35: But this is just a make-believe syringe. It will be red when one does thus. But when one uses a real syringe, will it also be so?
C-37: Are you sure of this?
C-39: I see. Have you seen it?
C-41: What? And then one must impress the plunger you say. Thus.
C-43: WHOM DID YOU SAY TOOK AN INJECTION IN THIS WAY?
C-45: DADDY YOU SAID TO ME PREVIOUSLY.

Ger Karins svar något tecken på att hon har fått en spruta av sin far? Låt oss se:

K-2: Wash.
K-4: Hm.
K-6: Yes.
K-8: Yes.
K-10: Hm.
K-12: [ohörbart]
K-14: [ohörbart] the plaster?
K-16: Hm. I must put on [my clothes]. You must put on [my clothes].
K-18: Yes.
K-20: Wash.
K-22: Yes.
K-24: Yes.
K-26: Nnyyooo.
K-28: Red.
K-30: Red.
K-32: Red.
K-34: Yes.
K-36: Hm.
K-38: Hm.
K-40: [ohörbart; kanske intet svar]
K-42: The plaster.
K-44: [ohörbart; kanske intet svar]

Jag har granskat talrika rättsliga förhör och samtal, och har redovisat många exempel i tryck. Beklagligtvis är det uppenbart att de flesta domare inte klarar av att dela upp ett förhör, och upptäcka VILKEN av personerna som sade vad.

Vad händer om vi sätter ihop replikerna, såsom de var innan jag delade upp dem? Självklart kan Karin i så fall inte ha sagt MERA. Men vi kan lättare förbise att hon ingenting säger.

C-1: Now I want you to give me a clear show, so that I may really see how to do when one takes an injection. If I show it then, you may say whether I am doing it in the right or wrong way.
K-2: Wash.
C-3: First one must wash.
K-4: Hm.
C-5: and then one inserts the syringe,
K-6: Yes.
C-7: And then one must, should one draw the plunger afterwards?
K-8: Yes.
C-9: Is this the way it should be done?
K-10: Hm.
C-11: But only a little bit? This much. And then one must impress again. Is that correct?
K-12: [ohörbart]
C-13: WHOM DID YOU SAY TOOK AN INJECTION IN THIS WAY?
K-14: [ohörbart] the plaster?
C-15: Did [ohörbart] get [ohörbart] here?
K-16: Hm. I must put on [my clothes]. You must put on [my clothes].
C-17: Hm, shall we do it in the same way then?
K-18: Yes.
C-19: Hm, well, how was it one must do? At first one took – ?
K-20: Wash.
C-21: First wash.
K-22: Yes.
C-23: Wash, wash, wash. And – then, is this how the syringe should be placed?
K-24: Yes.
C-25: Thus. And what does one do with the plunger?
K-26: Nnyyooo.
C-27: [ohörbart] thus. What happens when one pulls the plunger? What will be the colour of the syringe?
K-28: Red.
C-29: Red. But if it is real? When one takes, when one does this with a real syringe, what colour will the syringe have?
K-30: Red.
C-31: What?
K-32: Red.
C-33: Red too? Will it be so also when it is real?
K-34: Yes.
C-35: But this is just a make-believe syringe. It will be red when one does thus. But when one uses a real syringe, will it also be so?
K-36: Hm.
C-37: Are you sure of this?
K-38: Hm.
C-39: I see. Have you seen it?
K-40: [ohörbart; kanske intet svar]
C-41: What? And then one must impress the plunger you say. Thus.
K-42: The plaster.
C-43: WHOM DID YOU SAY TOOK AN INJECTION IN THIS WAY?
K-44: [ohörbart; kanske intet svar]
C-45: DADDY YOU SAID TO ME PREVIOUSLY.

Det är anmärkningsvärt att Diesen och Lindblad inte blir komprometterade i sina kollegers ögon genom att hålla fast vid att det existerar en berättelse som barnet har lämnat, samt att det finns fakta-belägg för att modern inte har sysslat med indoktrinering (eller indoktrineringsförsök).

16 svar till “Max Scharnberg om styckmordslögnerna

 1. Ja vad ska man säga Ingrid, det är en mycket märklig värld vi lever i.
  En värld som silar myggor och sväljer kameler så länge vi kan bli inbillade att monstren får sina straff. Att de verkliga monstren är de som manipulerar fakta och vittnesmål för att skapa illusionerna av andra monster, går fria är det ingen som ser.

  Men inte nu längre, vi ser er och vi sitter inte tyst och ser på längre…

  //Mr G

 2. Jaa drevet går . Men detta känns ”gammalt”. Vår tids största rättsskandal som ingen vågar skriva om längre är väl ändå stackars Bjästapojken som hängdes ut på TV trots att han dömdes helt utan bevis och fortfarande är frihetsberövad.
  I detta ämne råder absolut ingen yttrandefrihet.
  De som sympatiserar och fortfarande stöder denna rättsskandal straffas hårt.
  Hela pojkens familj har dessutom straffats HÅRT och tvingats lämna sin bostadsort samt leva under skyddad identitet efter Uppdrag förvanskning
  När ska upprättelse ske i detta fall ?
  Vem vågar skriva om detta ?

 3. Mrs X
  Han erkände ju.

 4. Vad har Bjästa med justititiemordet på Teet och Thomas att göra?

 5. Eva. Världshistorien är full av falska erkännanden. Teet och Thomas gjorde det aldrig, men två av raggarna i målet mot Keith Cederholm och gänget, ”erkände” i var sitt tidigt polisförhör. Så här sa Henning Sjöström i Guillous tv-program som till sist ledde till resning för Keith:

  – De som anhålls och häktas kommer in i ett chocktillstånd – de går med på nästan vad som helst. Jag minns en affärsmän som greps strax före midsommar och fick veta att om ”erkände i princip”, skulle han få komma hem över helgen.
  – Om jag inte varit där hade han förstås ”erkänt”. Hans hustru var sjuk och hans affärer höll på att gå åt skogen. Trots att han var helt oskyldig hade han erkänt för att få komma hem och reda upp allt och sedan hade han trott att han skulle kunna förklara för domstolen varför han gjorde ett falskt erkännande. Men domstolen skulle antagligen ha tolkat detta som att han talade sanning hos polisen, men svängde sig i tingsrätten.

 6. Tommy Jonsson

  Tack Max Scharnberg,
  du visar klart och tydligt att det var modern som utnyttjade dottern för att i umgängestvisten sätta dit sin man och bli av med honom.
  Dottern var också vid mordet bara 17 månader och kan inte ha något minne kvar flera år senare även om det skulle ha inträffat.

  Beträffande falska erkännanden så är det flera dussin som erkänt mordet på Olof Palme. Ett annat exempel är Thomas Quick vilket tack och lov är på väg att redas upp.

 7. Sverige är ett U-land då det handlar om rättssäkerhet!!!!!
  Jag skäms inför våra grannar i Norge där man i den fristående kommissionen ger människor chans till upprättelse samtidigt som man stärker och tryggar rättssäkerheten på ett sätt som inte ens är jämförbart i Sverige.
  I Sverige döljer vi istället alla spår av juridiska felaktigheter och rena justitiemord. Åklagare tillåts att vara hur subjektiva och karriäristiska som helst utan att de kan granskas eller ställas till svars för de urholkar både rättssäkerheten och demokratin som helhet.
  En förundersökning kan i Sverige pga en enda persons vilja, ledas utifrån ett totalt subjektivt synsätt där sådant som går emot det underliggande syftet i FU i bästa fall skickas till slasken.

  Sverige är ett U-land då det gäller rättssäkerhet!
  http://www.kristdemokraterna.se/peteralthin/Artiklar/Skaparesningskommission.aspx

  Fritz Moen är en ikon för rättssäkerheten och att oskyldiga ska ha en chans till upprättelse. Något som endast kunde ske genom Norges fristående kommission. http://no.wikipedia.org/wiki/Fritz_Moen

 8. hej ingrid!
  blir otroligt provocerad efter att ha läst din blogg. du verkar hysa ett hat gentemot andra kvinnor. jag förstår att du känner dig bättre ifall du står på männens sida, till och med vid våldtäktsfall – ja, alla kvinnor är ju ”lösaktiga lögnare”, när du själv inte kan vara någonting.
  varför föraktar du kvinnor? för att du inte står ut med dig själv? jag är ledsen om jag förolämpar dig, men jag undrar faktiskt vad som ligger bakom detta hat. precis som den tjocka tjejen i gänget som får credd för att vara manlig – kanske du får detsamma, på så sätt att du kanske sticker ut från andra tjejer, med att hata dem? hata tjejer som kallar sig feminister, som har självrespekt? hata tjejer som är lättklädda, bara för att de är vackra?
  ja, jag vet inte var du vill komma med den här bloggen. det enda du har att komma med är hat, hat från en person som kanske bara skulle behöva gråta en skvätt.

 9. Gå och lägg dig kalleponken, när du vaknat upp (om 15-20 år) så får vi se vad du säger då. Kanske har Ingrid då fått det erkännande som hon är värd.

 10. håller med kalle, detta börjar bli irriterande! du motverkar jämställdhet. du går in i domar och säger att dessa inte stämmer, du sätter dig över hela det svenska rättssystemet. du tror att kvinnor ljuger om våldtäkt. du tror att svenska kvinnor anklagar sina ex-män för att vara pedofiler för att få tillgång till barnen. du säger emot dig själv. varför skulle dessa kvinnor behöva det, när cirka 70% av alla vårdnadstvister vinns av kvinnan?
  och slutligen, hur fan kan du veta att t.ex. assange är oskyldig?

 11. Talar du med dig själv, kalleponken, för kom inte och säg att du och linda är två olika personer.

 12. maria, varför denna ton? eftersom du antar att människor fejkar sina identiteter på internet, kanske du rent av egentligen är ingrid? nog om detta.
  jag har sagt vad jag velat säga.

 13. Jag tror att flera kända rättsfall där anklagade mördare och sexualbrottslingar först blivit dömda men sedan helt friade efter att privatpersoner som Ingrid engagerat sig och grävt fram fakta och eller orimligheter i åklagares bevisning vilket till slut tvingat fram en resning. Talar för sig själva.
  Linda och Kalle: tror ni att vårt rättsväsende är ofelbart? Tror ni verkligen att det aldrig sker misstag eller att ingen polis eller åklagare någonsin blivit så engagerad i ett fall att h*n mörkat uppgifter som skulle pekat på en anklagads oskuld? I så fall är ni bägge mer än lovligt naiva.

  Det pågår just nu en debatt inom rättsväsendet om att skapa ett etiskt råd dit vi vanliga människor skulle kunna anmäla åklagare som inte skött sitt arbete. Idag är han i princip ”untouchable” och måste i princip begå ett bevisat brott för att ens kunna ifrågasättas.

  Måste man vara kvinnohatare för att få anse att något är väldigt fel när rättsväsendet bevisligen använder olika måttstockar för kvinnor och män när straff ska utdömas? Eller för att man tycker att det är orimligt att en man blir förvisad ut ur sina barns liv utan att han gjort något för att förtjäna det. Kanske tycker ni att det är rimligt att 9 av 10 domar om enskild vårdnad ger modern den trots att pappan inte kan pekas ut som olämplig förälder? Då tycker ni förmodligen också att det är helt riktigt att en pappa som anklagas för ett brott, hur lite substans som än finns i anklagelsen, omedelbart sätts i karantän under några år tills det för barnens bästa är bäst att de får leva enbart med mamman eftersom de saknar en relation med pappan.

  Den som inte ser det orimliga i detta måste vara blind för det är omöjligt att inte se detta rättsväsendets enorma underverk.

  Utifrån ovanstående resonemang så måste det ju i så fall också betraktas som manshatare om man INTE ser dessa orimligheter så det är väl bara att välja antar jag.

  – Antingen är ni manshatare eller så är ni naiva blindstyren 🙂

  Näe men skämt åsido. Det finns idag en utbredd mansdiskriminering som skönjs i både vardagen, rättsväsendet och många andra platser.
  Låt mig ge er några självupplevda exempel:

  1: Ett par diskuterar energiskt utanför en krogdörr, plötsligt ger kvinnan mannen en örfil samtidigt som hon skriker ”jävla svin” och går sedan raskt därifrån. Alla tittar givetvis på killen och merparten tänker förmodligen att han nog fick vad han förtjänade men grejen är den att en örfil är lika mycket misshandel som ett knytnävsslag, juridiskt sett.
  Hade samma situation skett mellan två killar så hade Ordningsvakten (Jag) reagerat direkt och gripit den misshandlande parten och i ännu högre grad så om det hade varit killen som slagit kvinnan.
  Istället så skedde ingenting eftersom det anses vara acceptabelt för en kvinna att ”straffa” en man med en örfil. Vi som folk ser helt enkelt inte så allvarligt på en kvinnas våld mot en man som vi ser på en mans våld mot en annan man, för att inte tala om hur illa vi ser på en man som slår en kvinna.

  2: Ifrån lägenheten ovanför kommer ljudet ifrån ett högljutt bråk mellan en kvinna och en man. Plötsligt hörs ljudliga krascher och då ringer någon polisen och larmar om ett lägenhetsbråk ifrån parets lägenhet samt att någon för stryk. Någon betyder i det fallet kvinnan eftersom den allmänt vedertagna bilden är att män slår och kvinnor är offer.
  Polisen rycker ut och dörren öppnas av en rödgråten kvinna, tydligt upprörd men i övrigt helt utan yttre tecken på våld. I köket sitter mannen på golvet, blodig om händer och armar eftersom han håller på att lägga om flera ytliga skärsår längs underarmar och händerna.
  Gissa vem som får följa med till stationen för förhör? Kvinnan eller mannen?
  Vi vet idag, tack vare en modig kvinna på BRÅ, att kvinnor slår sina manliga partners betydligt mer än vi blivit ledda att tro. En insikt som fortfarande nästan 2 år efter att den faktabaserade rapporten publicerades av BRÅ ännu inte fått något genomslag bland vanligt folk och deras åsikter i dessa frågor.
  Denna vanföreställning beror på att ingen ifrågasatt den rådande bilden av verkligheten och vilka är det som har satt den bilden??
  Kvinnojourer, ROKS, COBRA etc etc har genom såväl politiska aktioner som direkt lobbyism påverkat vår världsbild oemotsagda under 30+ år.
  Människor som alltså på fullaste allvar uttrycker sig på sådana sätt att deras manshat är uppenbart, har alltså varit instrumentella i skapandet av vår bild av samhället och vår bild av hur kvinnor och män beter sig mot varandra.

  Att då kritisera de som kritiserar denna högst tvivelaktiga bild av verkligheten känns inte bara dumt utan måste också leda in tankarna på vilka möjliga bakomliggande syften som kan tänkas ligga bakom en sådan kritik?
  Får inte den rådande bilden kritiseras och i så fall varför då?
  Vilka är det som försöker bibehålla en sådan bild istället för att ersätta den med en faktabaserad bild som ser i ett bredare perspektiv?
  Varför skulle de i så fall vilja engagera sig för detta? Vad tjänar de på detta?

  Varför skulle någon opponera sig emot att de män som utsätts för samma brott som dessa kvinnoorganisationer kämpat mot i alla dessa år också får hjälp när de behöver det? Varför är det så att trots att vetenskapen kunnat visa att dessa brott sker mot män i en inte alls obetydlig omfattning så finns det inte en enda skattekrona i bidrag till de ytterst få mansjourer som tar emot män som blivit utsatta till skillnad mot de som tar emot män som misshandlar?

  100 miljoner/år är ett rätt stort motiv för att försöka bibehålla rådande samhällsbild och dessa tillfaller uteslutande kvinnoskyddande verksamheter.

  //Mr G

 14. Tack Mr G för att du orkar vara så utförlig. Jag är vanligtvis vänlig men jag kan bli bitsk om man kommer hit till Ingrids blogg och är oförskämd och/eller visar att man helt missuppfattar hennes intentioner. kalle, linda och janne (på Genusnytt) får allt ta och ändra sitt skrivsätt (meningar inleds med versaler) för att jag inte ska misstänka att det är en och samma person bakom nicken. Jag fejkar aldrig, så att du tror att jag är Ingrid visar bara på att ”av sig själv känner man andra”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s