Månadsarkiv: september 2011

Gå på rättegång i Södertälje!


Jag fick mejl från en pappa som efter att ha blivit extremt illa behandlad av socialtjänsten, inte nöjde sig med att få rätt och få vårdnaden om sina barn. Den här pappan stämde Södertälje kommun!

Om drygt en vecka, måndagen 10 oktober hålls rättegången i Södertälje tingsrätt. Det här målet kan få stor betydelse för alla pappor som behandlas som skit av fördomsfulla socialtanter som utgår från att alla mammor är goda och fina och alla pappor är elaka idioter. Pappan hoppas att så många som möjligt kommer till rättegången. Så här skriver han:

Södertälje kommun har stämts på skadestånd, Mål nr T 369-10.

Den 10 oktober kl 09.30 är det huvudförhandling i Södertälje Tingsrätt mellan Södertälje kommun och pappan till två döttrar.

Socialen tog genast parit för modern utan att prata med pappan och satte in mamman och barnen på skyddat boende. När polis och åklagare lade ned förundersökningarna vägrade socialen att medverka till att pappan fick träffa de av mamman kidnappade barnen igen.

Pappan begärde utredningshem och psykiatrisk utredning. Utredningshemmet och psykiatrikern kom fram till att pappan inte begått något övergrepp och att barnen inte var traumatiserade. I stället för att lyssna på vad polis, åklagare, psykiatriker,  utredningshem och vad pappan sa gjorde socialen egna förhör med barnen utan någon behörighet eller kompetens på området och kom fram till att pappan var skyldig till övergrepp och polisanmälde honom. Efter många rättegångar och stort lidande för barnen och pappan har pappan fått ensam vårdnad av tingsrätten och hovrätten samt igen från tingsrätten pga att socialen backat upp mamman att fortsätta processa.

I fyra år har socialen utsatt barnen för psykiska övergrepp samt ”stalkat” och begått ”grov mansfridskränkning” på pappan under devisen BBIC (Barnens Behov I Centrum). Socialen har tvärt om mot vad de säger bara haft mammans behov i centrum. Om de hade strävat efter barnens bästa hade socialen sett till att barnen gick kvar på sina dagis och bodde kvar i sitt trygga hem med släkt, vänner och husdjur.

I stället fick barnen flacka ”land och rike” runt utan tillsyn med sin mamma som inte mådde bra och har sexuella fantasier och vanföreställningar.

Detta är ett väldigt starkt fall och kan vara murbräckan som kan stoppa diskrimineringen av pappor i vårdnadstvister. Det är inte ok att över 90 % av mammorna får ensam vårdnad i vårdnadstvister. Det är inte ok att lagen inte är könsneutral. Det är inte ok att barn far illa pga feminist indoktrinerade myndigheter.

Ni som är för barns lika rätt till båda föräldrarna och mot myndigheters maktmissbruk – kom för att ge fokus, tyngd och allvar till rättegången samt ge domstolen råg i ryggen att gå emot en annan myndighet.