Gå på rättegång i Södertälje!


Jag fick mejl från en pappa som efter att ha blivit extremt illa behandlad av socialtjänsten, inte nöjde sig med att få rätt och få vårdnaden om sina barn. Den här pappan stämde Södertälje kommun!

Om drygt en vecka, måndagen 10 oktober hålls rättegången i Södertälje tingsrätt. Det här målet kan få stor betydelse för alla pappor som behandlas som skit av fördomsfulla socialtanter som utgår från att alla mammor är goda och fina och alla pappor är elaka idioter. Pappan hoppas att så många som möjligt kommer till rättegången. Så här skriver han:

Södertälje kommun har stämts på skadestånd, Mål nr T 369-10.

Den 10 oktober kl 09.30 är det huvudförhandling i Södertälje Tingsrätt mellan Södertälje kommun och pappan till två döttrar.

Socialen tog genast parit för modern utan att prata med pappan och satte in mamman och barnen på skyddat boende. När polis och åklagare lade ned förundersökningarna vägrade socialen att medverka till att pappan fick träffa de av mamman kidnappade barnen igen.

Pappan begärde utredningshem och psykiatrisk utredning. Utredningshemmet och psykiatrikern kom fram till att pappan inte begått något övergrepp och att barnen inte var traumatiserade. I stället för att lyssna på vad polis, åklagare, psykiatriker,  utredningshem och vad pappan sa gjorde socialen egna förhör med barnen utan någon behörighet eller kompetens på området och kom fram till att pappan var skyldig till övergrepp och polisanmälde honom. Efter många rättegångar och stort lidande för barnen och pappan har pappan fått ensam vårdnad av tingsrätten och hovrätten samt igen från tingsrätten pga att socialen backat upp mamman att fortsätta processa.

I fyra år har socialen utsatt barnen för psykiska övergrepp samt ”stalkat” och begått ”grov mansfridskränkning” på pappan under devisen BBIC (Barnens Behov I Centrum). Socialen har tvärt om mot vad de säger bara haft mammans behov i centrum. Om de hade strävat efter barnens bästa hade socialen sett till att barnen gick kvar på sina dagis och bodde kvar i sitt trygga hem med släkt, vänner och husdjur.

I stället fick barnen flacka ”land och rike” runt utan tillsyn med sin mamma som inte mådde bra och har sexuella fantasier och vanföreställningar.

Detta är ett väldigt starkt fall och kan vara murbräckan som kan stoppa diskrimineringen av pappor i vårdnadstvister. Det är inte ok att över 90 % av mammorna får ensam vårdnad i vårdnadstvister. Det är inte ok att lagen inte är könsneutral. Det är inte ok att barn far illa pga feminist indoktrinerade myndigheter.

Ni som är för barns lika rätt till båda föräldrarna och mot myndigheters maktmissbruk – kom för att ge fokus, tyngd och allvar till rättegången samt ge domstolen råg i ryggen att gå emot en annan myndighet.

36 svar till “Gå på rättegång i Södertälje!

 1. Jean-Raoul de Marcenac
  Valhallavägen 145
  11531 Stockholm
  Tel 0703404554
  jean-raouldemarcenac@hotmail.com

  December 2009

  Öppet brev till folkbokföringens tjänsteman Jenny Segeljakt

  Sten efter sten gräver jag upp de fundamentala underlag som har skilt och fängslat mina barn från mig främst Ludwig de Marcenac sedan mer än 15 år.

  Att min äldste son Marcus blev bortadopterad på åttiotalet utan min kännedom visade sig också vara ett så kallat ”praktisk beslut” från Socialstyrelsen. (En förundersökning skulle ha lagts ner utan att jag någonsin blev informerad om dess påbörjan).
  Det resulterade i att när både Marcus, hans biologiska mor och jag själv ansökte tidigt på nit¬tiotalet att Marcus skulle få bära namnet de Marcenac blev detta avvisat av Stockholms tingsrätt pga. ”Alla band till den biologiske fadern skulle skyddas” och hindrade denna ansö-kan (Den smyg adoptivfadern blev betraktad som biologisk fader). Stockholms Tingsrätten blev tydligen vilseledd av konstiga ”rutiner”.

  Länsrätten i Stockholms län har till slut funnit att ett annat folkbokföringsbeslut gällande ett annat ”praktisk beslut/rutin” som den 6 september 1993 felaktigt folkbokförde min yngste son Ludwig de Marcenac på Norrmälarstrand 18 i Stockholm, (detta utan min kännedom eller synliga dagboksanteckningar), inte skulle äga rätt att vara och skulle upphävas. Detta tidigare så kallad felaktiga beslut blev dock till stor hjälp för modern Anne-Catrin Weingård som den 30 augusti 1995 vid Stockholms tingsrätt där hon fick, med omedelbar verkan, interimistisk ensam vårdnad om vår son. Detta beslut togs i ”parternas frånvaro” och utan någon form av preliminär förundersökning från sociala myndigheter eller kontradiktorisk respekt till processen. Tingsrätten i Stockholms län blev tydligen vilseledd en gång till.

  Jag tänker inte än en gång summera alla de djävulskap som olika myndigheter eller privata personer inom dessa förvaltningar har sedan 1994 enat sig om, när det gäller att förtala, förfalska och krossa min f.d. familjs motstånd och engagemang att försvara oss och vår egendom mot olika olagliga grova bevi¬sade och styrkta angrepp, utan vill bara konstatera att när den förra folkbokföringens högst ansvariga tjänsteman Ingegerd Sterbäck skrev och talade med mig per telefon i februari 1994, ändrade hon tydligen den felaktiga antecknade adressen Norrmälarstrand 18 i Stockholm till C/O Weingård Norrmälarstrand 18 i Stockholm. Se de olika och tillrättade postadresserna på bilagda dokument. Detta vill väll säga att Norrmälarstrand 18 var endast en kvarlämnad postadress och att folkbokföringen visste att vi var år 1994 bosatta i Frankrike.

  Ingegerd Sterbäck som fortfarande arbetar på skatteverket och som numera heter Widell, har personligen ansett att de dokument (personbevis) som trots mina skriftliga protester skickades ändå till en Jean-Pierre de Graal, alias André Arbili (som påstod sig vara min bror i Frankrike!) var en form av magistralt fel. Ni tjänstemän delar tydligen skilda uppfattningar om vad som är rätt eller talar inte tillräkligt med varandra.

  Det är också mycket märkligt att det skulle ta Anne-Catrin Weingård mer än två år för att upptäcka att jag inte bodde på samma adress som hennes, Norrmälartstrand 18. Detta efter att hon återregistrerades som resident i Sverige i oktober 1995? ”flyttning” till denna adress som folkbokföringen anteckningar påstod felaktigt att hon skulle ha haft sedan september 1993. Om jag missförstår ”era anteckningar” rätt har Anne Catrin Weingård och min son flyttat mellan 1993 och slutet på 1995 från Norrmälarstrand till Norrmälarstrand. Tyvärr verkar det så att folkbokföring nuvarande högste ansvarig Jenny Segeljakt har svårt att kontrollera sina kryptiska anteckningar eftersom det är hennes undersåtar och medarbetare som gång på gång måste lysa och rätta till dessa.

  Även när Segeljakt framför Länsrättens domare med lågmäld röst påstod att folkbokföringen hade till slut återfunnit den anmälan om bostadsadress i Orust som jag hade registrerat år 1997 när jag blev tvungen att återvända till Sverige. Det blev nu svårt för folkbokföringen att fortsätta att förneka detta eftersom skatteverket 1997/98 hade tagit emot min skattedeklaration med rätt adress gällande både mig själv och den fastighet värde som Anne Catrin Weingård och Jean-Raoul de Marcenac ägde i Frankrike. Så Segeljakt hade lite svårt att förklara att folkbokföringen hade haft fräckheten att registrera mig senare endast i ”församlingens Röra” dvs. fortfarande utan känd hemvist. Alla dessa efterkonstruktioner visar sig vara patetiska.

  Att jag är ledsen? Jag är minst sagt dödstrött på det hela . Det har jag varit i mer än femton år nu…
  Hur många är som Ludwig, ledsna pga. myndigheternas missbruk eller s.k. slarv eller nonchalanta rutiner?
  (Mest när det gäller de beskrivna metoder som myndigheter använde mot mig/oss för att sätta locket på avslöjade statliga internationella penningtvätts skandaler som ”systemet” nyttjade av.)
  Att avslöja detta var tydligen mitt brott.(Crime de lèse majesté ?)
  Ingen bland alla dessa inblandade myndigheter har tänkt heller gjort något konstruktivt för att skydda Ludwigs ”bästa” , hans person integritet , hans social och mentala trygghet förutom att låta hans personnummer ändras under mer än ett år !

  Överklaga? JO? JK? Varför inte hos Sankt Peter: -)
  Jag har inte slutat att engagera mig i min och min sons fall sedan Ludwig blev lömsk kidnappat från sitt hem i Frankrike år 1995 och överklagat alla de olika angrep som utfördes mot min person och min familj från:

  Tullverkets kränkande förtal från personal i Malmö som blev konstaterade och nekades till slut inte mindre än 8 år senare

  SPM ”Speciella mål” numera ekobrottmyndigheter genom själva anklagaren Bo Skarinder har låtit utföra de grövsta brott gentemot sin huvudman genom att förstöra eller manipulerat bevis material . Skarinder har dessutom hindrat en internationell förundersökning och illegalt blandat sig i fransk rättssak genom att producera förfalskat köpeavtal av vår fastighet och bostad i Frankrike där min signatur såsom köpare blev bortsuddat.

  Åklagarmyndigheter i Stockholm som la ner en anmälan från A-C Weingård för olika olaga hot som tvingade henne och hennes far att sälja vår fastighet till de personer och organisationer som hotade oss. Denna anmälan förblev utan åtgärd av Stockholm åklagarmyndigheter under 17 månader.
  Jag kallar detta för passiv korruption.

  Tingsrätten i Stockholm som med omedelbar verkan gav Anne Catrin Weingård ensam vårdnad för vår son den 30 08 1995 . Detta ”I PARTENAS FRÅNVARO”, utan förberedelser eller social förundersökning dessutom utan legal motivering annat att ”moder är lämpligare vårdnadshavaren än fader” …

  Folkbokföringens diarier manipulationer, konstiga rutiner och lögner…

  Skatteverket så kallad ”speciell avdelning som hotade mig att bli av med personnummer…
  Se Tjänsteman Christer Ångström som dessutom erkände brott i hela sin arrogans framför opartisk vittne men påstod att dessa var preskriberade. För vem då!

  Svea Hovrätt i Stockholm som beslutar dom mot eget tidigare beslut ”e contrario” mot sitt tidigare eget ”res judicata” ( Se dom beslut:Mål nr Ö 155-09 och Ö 154-09 den 2009-05-08).

  Högsta domstolen som styrker ”e contrarios” beslut från Svea Hovrätten samma och som har avslagit överklagan från sökande eller klagande utan skäl eller motivering.

  ”Synkrati” ?
  Det finns väl inte i det svenska språket men svenska ”modellen” verkar finnas kvar…

  Rätten ?
  Den existerar när domstolens drängar är politisk fria

  Den enskilde medborgaren som oförskyllt råkar i konflikt mot tredje part som i sin tur stöds partiskt av myndigheter blir åsidosatt av rättens mekaniska maskineri. Maktfullkomliga myndigheter utövas en viss form av ostracism gentemot den enskilde och termen rättshaverist stämplas för att befria dessa myndigheter från sina brister gentemot den kritiska medborgaren utan att omprövas sina ställningstaganden.

  Kärrande medborgaren i frågan för en kamp som i stor del är berättigad men blir hånad såsom ”Don Quijote” eller liknande patetiska gestalter.
  För varje haverist finns en motpart: ett mekaniskt haveri i rättsystem.
  Likasom i fejden mellan Cicero och statsmannen Cato, som ansåg att de som opponerar sig till sin makt bör förstöras, vinner etablissemang med lakoniska och felaktiga beslut eller förrädiska medel som förvandlar rättsäkerhet till en chimär.
  En kall naturlig dotter födds som en avkomma emellan Justianius och Torquemada och ersätter Themis.

  För min del fortsätter jag envist att sätta ljus på dessa vidrigheter och kan stolt försäkra er att ni inte har fullständigt lyckats hindra mig och mina pojkar att dela respekt och kärlek för varandra. Dessa gamla patriarkala maktfasoner och pennalistiska metoder måste motarbetas. Allra mest när deras dolda syftanden gynnar och förtjänar detta internationella kriminella etablissemang.

  Jag kan försäkra att tjänstemän av den ovan beskriven sort står till helt andras tjänster än till det svenska folkets rätt och säkerhet.

  Jean-Raoul de Marcenac

  Bilagor

  1 Ludwig två år

  2 Utan denna förfalskning (bland andra) som myndigheter vägrade att rätta till hade Anne Catrin Weingård blivit dömd för barnarov. Det tog mer än femton år för att få rättelse från Skatteverket/folkbokföringen. Myndigheter kallas dess grova kränkande manipulationer för ”Rutiner”

 2. Kan bara önska lycka till i rätten mot den svenska okunnigheten inom socialtjänsten, kan även kallas maffia med inbyggt skydd inom svenska rätts systemet. Stort lycka till!

  anders

 3. Hoppas han vinner men tyvärr litar jag inte för fem öre på det svenska rättssystemet troligtvis kommer han bara att sitta med en jäkla massa rättegångskostnader

 4. Hoppas av hela mitt hjärta att det går vägen i rätten och att det en gång för alla visas hur illa soc i vårt land hanterar detta o liknande fall. Snacka om diskriminering av pappor i sverige! Och vilken psykisk misshandel av barnen…

 5. Man vill gärna ha förhoppningen att domstolarna inte ska vara så krassa, okunniga och rent tjurskalliga som socialtjänsten så energiskt framhärdat i genom årtiondena. Att i detta fall ta sig an ett ”påvens oomkullrunkeliga tron” kan bli riktigt intressant. De många förklaringarna och underlagen för sina handlingar, kommer de givetvis att gömma bland sina daganteckningar och hur beslut en gång fattats kommer menigheten troligtvis förbli både förvånad och okunnig om. Själv piskad i vad socialtjänsten helst föredrar av sk S&M förhållanden med män och pappor, är erfarenheten av deras verktyg och metoder högst smärtsamma och förmodligen ändå så njutningsfulla för dem. För inget kan väl driva en instans så fel som att frångå sina arbetsbeskrivningar, hiva regler och förordningar över bord och ägna sig åt kollektiv gruvlig och grottlik feminism. Att barnen i dessa sammanhang helt glömts bort kan väl bara tillskrivas sinnen som är fokuserade på något helt annat än sina vackra paroller. Att socialtjänsten trots sina föresatser för ögonen ändå handlar som om de inget såg eller hörde får väl vara en lektion i att samhället är i behov av stora förändringar, speciellt som de framhärdar i vad som i alla andra fall hade betraktats som mindre smickrande och närmast kroniskt. Begreppet kaffeflickor må vara en nedsättande benämning på kvinnor som står till tjänst när man ropar och ska väl inte användas av den som vill behålla respekten för sin person. Svansviftningen under socialtjänstens tak framstår som högst märklig enär verksamheten aldrig genomgått någon större renässans, däremot har kanske karriären eller sparsamheten avgjort verksamhetens riktning, medan skeppet seglat rakt genom verkligheten utan en tillstymmelse till hänsyn. De genom alla åren många havererade små och större farkosterna visar väl på det. Träffas man under arbetstid och inte resonerar om annat än det inom verksamheten accepterade, som tex koffeinets fördelar och sina favoriter av fördomar, kanske man tillslut efter förtjänst och framförallt övermod alt. nonchalans, seglar på ett isberg.

  I en stormhärjad båt döpt till Häxjaktens Logik har många års erfarenheter samlats. Den mängd av sten de helst hade sänkt denna farkost med kommer istället till ytan och visar att regler o lagar under socialtjänstens tak är något de för sin sak och kamp helst bryter mot. Summan av kardemumman blir en heroisk saga av antihjältar i skyddande rustningar, betonghjälmar och total avsaknad av klar och tydlig blick för sammanhangen, beväpnade med tveeggade svärd i mot allt som kan tydas som deras dubbelmoral, hugger man huvud, armar och ben, av allt som hotar en övertygelse ingen vettig människa skulle vilja ha. Till råga på allt kallas det verksamhet, fastän resultatet i bild o text mer famnar beskrivningen av ett korståg…..

 6. Jean-Raoul de Marcenac
  C/o Wolgers
  Valhallavägen 145
  115 31 Stockholm
  Tel 070-3404554

  Stockholms Tingsrätt
  Avdelning 5 Enhet 52
  Box 8307
  104 20 Stockholm

  Mål nr Ärende FT 2707-11
  Angående summariska beslut gällande påstådda skulder till Trafikförsäkringsföreningen.
  Inledningsvis vill undertecknat informera tingsrätten att
  Sedan 1993 har undertecknat känt sig förpliktigad att göra brottsanmälan vid ekoroteln i Sverige mot REFUGEN AB med flera, mot bedrägeri och förskingring av allmänt medel ur riket, i syfte att försvara sin familj och dess egendom.
  Varje anmälningsförsök har dels vägrat inskrivas dels negligerats eller försummats.

  Inställning
  Undertecknad vill påpeka att sedan 1994 och efter avslöjandet av bedrägeri och bedrägeriförsökt utförda av Refugen AB/ex SIPH Ltd mot allmänt intresse blev han hans familj och hans fastighetsbolag SCI les Oliviers försvar bemöt i Sverige med en slags myndighets fientlig ”synkrati” (sv. synkronistiskt) , en tydlig brist på förståelse och märkliga händelser.
  Undertecknad måste också erinras om att, förutom i Frankrike, har flera brottsanmälningar mot bedrägeri som tidigare lämnats av undertecknad i Sverige, vid då som så kallade ”speciella mål” (Mål nr S-2-8- 95) och annan anmälan som lämnats 1994-08-24 av Ann- Catrin Weingård Bengt Weingård (Mål nr 0201-k48641) mot olaga hot, blivit nedlagda eller lades ner sexton månader senare av ”särskilda skäl” efter det att den franska fastighetsbolag SCI les Oliviers ”returnerades” till ÖEB-DB den 8 december 1995 under sekretess och med hjälp av tydligt förfalskat avtal undertecknat av ett minskat antal av tidigare avtalsparter och andra okända vittne.

  Det är med allt respekt för Rätten som undertecknad vill förklara sin ställning gentemot märkliga felaktiga tidigare dom beslut och lag missbruk och så kallade summarisk beslut pga följande-
  -från Tullverket styrelse som vägrade under 8 år förneka ett förtal illegalt tillverkad av en av deras tjänstmän (herr Fyhr) som år 1994 informerade skriftligt och lögnaktigt franska tullmyndigheter i Antibes att de Marcenac skulle vara, i Sverige, misstänkt för narkotika smugglingsförsök. Tullverket rensade de Marcenac på förtalet endast år 2002
  -från Folkbokföring som trots protester av en tjänsteman (Fru Ingegerd Sterbäck) bifogade år 1994 en kopia av personbevis till en svensk medborgare, André Arbili, inblandad i penningtvätt härvan och som påstod sig vara min bror.
  Folkbokföringen envis, år 1995/1996, enade sig att ignorera undertecknad deklarerade bostads adress i Frankrike samt illegalt ändrade sonen Ludwig de Marcenacs personnummer under period 1995/1997. Länsrätten i Stockholm konstaterade att adress ändring för barnet Ludwig de Marcenac borde inte har sketts och begränsade sitt konstaterande att folkbokföring hade antecknade grova kränkande kardinal felaktigheter pga ”Rutiner”. ( Hade barnet Ludwig de Marcenac utvandrat ensam ur riket! År 1992 ?) Parentetiskt måste jag också informera att min äldste son Marcus blev redan godtyckligt bortadopterad på åttiotalet utan min kännedom visade sig tydligen också vara ett så kallat ”praktisk beslut” från Socialstyrelsen. (En förundersökning skulle ha lagts ner utan att jag någonsin blev informerad om dess påbörjan).
  Det resulterade år 1994 i att när både Marcus, hans biologiska mor och jag själv ansökte tidigt på nit¬tiotalet att Marcus skulle få bära namnet de Marcenac blev detta avvisat av Stockholms tingsrätt pga. Sic. ”Alla band till den biologiske fadern skulle skyddas” och hindrade denna ansö¬kan (Den smyg adoptivfadern blev betraktad av Stockholms tingsrätt som biologisk fader !). Tingsrätten blev redan då vilseledd av socialstyrelsens så kallade ”rutiner”.

  Gällande min yngste son tidigare kallad, registrerad och född som Ludwig de Marcenac har år 2009 Länsrätten i Stockholms län funnit att ett annat folkbokföringsbeslut gällande ett annat ”praktisk beslut” som den 6 september 1993 felaktigt folkbokförde min utvandrad yngste son Ludwig de Marcenac på Norrmälarstrand 18 i Stockholm (detta utan min kännedom eller synliga dagboksanteckningar) inte skulle äga rätt att vara och skulle upphävas.
  Detta tidigare felaktiga beslut blev dock till stor hjälp för modern Anne-Catrin Weingård som den 30 augusti 1995 vid Stockholms tingsrätt fick med omedelbar verkan interimistisk vårdnad om vår son. Detta beslut togs i ”parternas frånvaro” och utan någon form av preliminär förundersökning från sociala myndigheter eller respekt till kontradiktorisk processrätt eller legal motivering. Tingsrätten i Stockholms län blev vilseledd en gång till.

  -från en tjänsteman på speciella avdelning i Skattemyndigheter (Herr Krister Ångström) som år 1996 hotade undertecknat med att ”han skulle vara tacksam att har fått behålla personnummer” på grund av de rapporterade bevis som avslöjade grova och bedrägliga agerande med syfte att konstruera en sken krasch och fiktiva förluster i utländska fastighet äventyr och investeringar vid början av 1990 talet . Så kallade på svenska ”Oegentligheter” som bekostade/ belastade allmänheten ett bankstöd för mer än hundra miljarder svenska kronor…
  -från Speciell åklagare för SPM som 1996-09-11 vägrade ta emot graviterande bilagor och bevis materialet till brottanmälan ( Mål nr S-2-8-95) som han hade begärt att få, genom bara kvittera på avin och skickade dokument tillbaka. För att senare lögnaktigt hävda 1996-10-31 : ” I utredningsmaterial har inte påträffat någon annat materialet som stödjer de Marcenac påstående”. Detta trots presentation av fyra internationella häktningsorder för bedrägerier m.m. utförda mot svenska medborgare.
  -från kronofogdemyndigheten i Stockholm som beskattade undertecknat med förmögenhetskatt på Sek 105 222 efter som undertecknad verkar vara den ende som har deklarerat sitt franska delegendom /egendom i Sverige som blev delat i liknande delar mellan hans f.d. familj medlemmar efter den 20 januari 1995. De ”skattskulder” kulminerade år 2008 till 175 000 :-
  -från Tingsrättens i Stockholm domare Håkan Larsson som den 1995-08-31 gav illegalt i tre rader och med omedelbar verkan dessutom i parternas utevaro ensam vårdnad för Ludwig de Marcenac (då resident i Frankrike) till Ann-Catrin Weingård .Detta utan någon form av preliminär socialförundersökning eller annan motiverig än moderns önskandet.
  -från Svea Hovrätt som vid överklagande gällande vårdnad tillät Ann-Catrin Weingårds ombud förtala de Marcenac genom att påstå att :”han höjde gevär mot henne när hon hade barn i famnen” . Trots hennes förnekande vid debatterna, kvarstod det grova förtalet i protokoll men inte hennes förnekande.
  Vid senare överklagande tillät Svea Hovrätts domare Claes Hörn motpartens advokat förtala de Marcenac genom att påstå att.” han hade mördat barn i Afrika”.
  -från Stockholm Tingsrättens domaren Sjöberg som nekade bodelning ansökan mellan Ann-Catrin Weingård och de Marcenac med enda argument att Ann-Catrin Weingård ansåg den inte vara nödvändigt.
  -från Stockholms Länsrätten Domaren Assarson som vid förhandlingar påstod att de Marcenac skulle ha återkallad sin anmälan mot Ann-Catrin Weingård som vägrade respektera hennes påtvingad besök planering ( Kammarätten konstaterade senare att Assarson och de Marcenacs advokat hade fört ”informella samtal emellan” under pausen !).
  -från PRV som utan informera rederi ”La Mère de” delägaren ändrade de Marcenacs namn till en annan utan informera honom om detta.
  -från fartygsregistret som ändrade ägandet av Fartyget Äran af Stockholm till en annan rederi med en tydligt antedaterat dokument i syfte att sälja den 107 årig kulturskyddat fartyg , betraktat bäste renovering i Sverige, till ett spanskt bolag för ett spottloska som inte ens kunde ersätta värdet av ny installerat maskineriet. (Trettio år av arbete förskingrades utanför riket) m.m.

 7. Rätten ?
  Påminnelse
  Undertecknad har den 7 december 2005 med bestämt yrkande till Stockholms Tingsrätt lämnat två parallella anmälningar gällande en fordran mot Danske Banks Sverige filial (ÖEB-Dansk Bank) och mot Bengt Weingård. Mål nr T 34070/05 och Mål nr T 32499/05
  Svarande parter har under mer än två år försökt att få målet avskrivet utan att kommentera ett enda av de grundstyrkande huvudbevismaterial och ägnat sig åt extrapoleringar och förnekat Undertecknads yrkande i sin helhet genom att påstå att grunderna är oförståliga, detta i syfte att undvika kontradiktionsprincipen.
  Trots att undertecknad har tydligt förklarat att det är det främst är på huvudbevismaterialet grova urkundsförfalskningar (BILAGA 13, SIDORNA 1, 2, 3 OCH BILAGA 55, SIDORNA 1, 2, 3 I STÄMNINGSANSÖKAN DATERAD DEN 7 DECEMBER 2005) med flera, som han stödjer sitt yrkande som tidigare yrkades i andra hand.
  Det är med hjälp av dessa urkunder och falsk oundertecknad bolagsstämma (BILAGA 13, SIDORNA 1,2,3 OCH BILAGA 55, SIDORNA 1, 2, 3 I STÄMNINGSANSÖKAN DATERAD DEN 7 DECEMBER 2005) som fastighetsbolag SCI les Oliviers och dess försvarares sak havererade framför olika domstolar i Frankrike år 1996 och brottmål år 2000. De Marcenac har betraktat dessa urkunder utlåtelser såsom grova övergrepp i rättsak.

  Undertecknad kan inte förstå att Tingsrätten i sitt slutliga beslut påståt och ”anset” att de Marcenac skulle ha förändrat omständigheter och grunderna för sin talan och att de Marcenac beskrivna omständigheter skulle vara otydliga. Trots att de Marcenac blev vid muntliga förberedelser imperativt stark rekommenderad av domaren till att ändra sin tala ”i första hand” i annat fall skulle han synbarligen förlora målet (Det vill säga att han inte var part i köpavtalet och genom detta styrka den grova förfalskning av avtalet som motparten utfört). Kärande medger att han har inskränkt sin talan men grunderna var de samma som gång på gång de Marcenac hade upprepat under 26 månader.
  Kärande undrar vad Tingsrätten har ”anset” vara ofullständigt i hans kompletteringar.
  Högsta Domstolen har inte tagit någon hänsyn till de omständigheter på vilka målet bottnar och vid sin summariska avvisning har utan skäl kränkt artikel 6 §§ 1 et 3 b från Europeiska konvention för mänskliga rättigheters, genom att utan någon form av motivering styrkt Svea Hovrätts dito omotiverade beslut som till och med sattes ”e contrario” till sitt tidigare eget ”res judicata” ( Se dom beslut: Mål nr Ö 155-09 och Ö 154-09 den 2009-05-08).

  ÖEB-Dansk Bank som bestred att skadeståndsränta var skälig tyckte i alla fall från början, framför de overtydliga bevis om deras culpa, att ”i och för sig” skadestånd skulle gällas först från dagen för delgivning av stämningsansökan (aktbil 30 sida 2, andra avsnitt). Detta tillbakavisades också av kärande eftersom de Marcenac vid ett flertal tillfällen har yrkat ersättning, (SE BILAGD BILAGA 01 -2008, BILAGA 02-2008, BILAGA 03-2008), där ÖEB-DB emottog och avvisade kärandes framställan av ersättningskrav och erbjudande av förlikning redan den 16 oktober 2001. Dvs principiellt erkännande av culpa .
  (SE OCKSÅ SVAR MED FELAKTIGHETER FRÅN ÖEB-DB TILL KÄRANDES KLAGANDE SYNPUNKTER DATERAD 1996-09-27, BILAGA 60 I STÄMNINGSANSÖKAN.)

  Undertecknat har kämpat för sin sak och sina barn rättigheter mot en överhet som kränker lagar och rätt och har varit sedan 1996 total rättslös och ekonomisk ruinerad. Undertecknad försäkrar att förutom ett par fortkörningar har han aldrig bryttit mot en skriven svensk lag och att så vitt han vet aldrig heller kört en fordon oförsäkrat.

  Stockholm den 4 april 2011
  På heder och samvete

  Jean-Raoul de Marcenac

 8. Som en extra morot till alla som funderar på att komma till rättegången, kan jag berätta att Ferat Korkmaz kommer att vara där och dela ut gratisexemplar av sin utmärkta bok ”Pappa älskar dig!” För er som inte känner till den så beskriver den Ferats tuffa kamp mot myndigheter och domstolar i Tyskland, dit mamman stack med deras gemensamme son.

  http://www.bokus.com/bok/9789163369957/pappa-alskar-dig/

 9. Jag håller tummarna för att det blir en bra uppslutning i Södertälje! Ni som går dit, håll oss andra underrättade är ni snälla.

 10. Ping: Pappan stämmer kommun för dålig hantering av familjerättsärenden | Rutrutan

 11. I Södertälje rättegången så kommer ju socialtjänsten att stå under lupp. Över samma socialtjänst så styr ju politikerna. I tingsrätten så får man ju anta att de politiskt tillsatta domarna, de så kallade nämndemännen, sitter och bestämmer, också.

  Därför bör alla vakna bloggare och andra grävare så fort nämndemännens namn blir kända hjälpa rättsprocessen genom att undersöka så att ingen av dessa på något sätt kan tänka ha delikatessjäv i detta fall. Ibland skulle man ju till och med kunna tänka att en nämndeman inte ens kommer på detta själv. Vi måste alltså hjälpa nämndemännen i detta ärende för att skydda dem. Ingen skugga må falla på Ceasars hustru. Varje tillstymmelse till intressekonflikt bör komma till ytan så fort som möjligt.

 12. Ping: Pappa tar striden mot Södertälje Kommun | RosenRasande

 13. Jag håller med om att fäder ofta får negativ särbehandling bara för att de inte är mammor. Men trots att jag är man och håller med kan jag inte låta bli att reagera mot detta som skrivs om mamman i inlägget:

  ”med sin mamma som inte mådde bra och har sexuella fantasier och vanföreställningar”

  Sexuella fantasier har väl typ alla människor, vart fall över pubetertsåldern och något som klassas som normalitet. Om man skall försvara mäns rätt att vara jämnbördiga vårdnadshavare tjänar man mer på att inte trycka ner motpartenen kvinnorna till 1800-talets Victorianska och äldre kulturers sexualmoral.

  Kanske lyfta ur sexuella fantasier eller precisera vilka sorts fantasier det rör sig om? Exempelvis skillnad att fantisera om samlag med George Clooney och att piska rapsoljeinsmorda barnstjärtar med taggtråd. speciellt om man har vårdnad om barn.

 14. Ping: Pappa tar striden mot Södertälje Kommun | Furious and Mad

 15. Alla barn ska ha rätt till sina föräldrar, där föräldrarna inte är för men för sina barn. Så detta låter mycket intressant just för att det är södertälje socialförvaltning. MEN VET MAN ATT VI FÅR KOMMA IN OCH SITTA MED?????? För i sådant fall finns det stor risk att jag åker dit.

 16. Yvonne! Det finns inga som helst skäl att stänga dörrarna vid en sån här rättegång. Det kan de inte göra. Och ju fler vi är som är där, desto svårare blir det för dem att gömma undan fallet.

 17. Vet du om rättegången beräknas ta mer än en dag?

 18. Vet inte, theWitch. Jag kollar och återkommer!

 19. Några nämndemän kommer inte att närvara vid denna huvudförhandling eftersom det rör sig om ett tvistemål, därav beteckningen T. Denna måltyp avgörs av en eller tre lagfarna juristdomare
  Nämndemän används i tingsrätten vid brottmålsavgöranden och vid huvudförhandling i familjerättsliga tvistemål. Jag tolkar det hela som att det handlar om att pappan vill ha skadestånd från Södertälje kommun p.g.a de kränkningar han utsatts för. Därför avgörs målet av juristutbildade domare.

  //Emma

 20. Målet ska avgöras på en dag.

 21. Svenska juristdomare är politisk styrda och de ger ofta blanka fan till lag och internationella konventioner

  ”Men …
  Med hän¬syn till processekonomiska aspekter ansåg plötsligt Stockholms tingsrätt att Jean-Raoul de Marcenacs talan var så numera ofullständig utan att precisera hur och att den inte utan väsentlig olägenhet kunde läggas till grund för en rättegång.
  Jean-Raoul de Marcenacs talan därför avvisades i båda mål.
  (Vilket blev kontradiktorisk till tingsrättens tidigare beslut som ansåg de Marcenacs talan vara fullständigt) och protokoll Aktbilaga 75 Mål nr 34070-05 den 2007-11-21 där Tingrätten antecknar tydligt och klar de Marcenacs yrkande både i första hand såsom i andra hand kalkerade av från den ursprungliga anmälan den 2005-12-05.

  Vid denna utgång blev Jean-Raoul de Marcenac skyldig att ersätta Bankens och Bengt Weingårds rättegångs¬kostnader. Banken yrkade ersättning för ombudsarvode med Sek 290 000 exklusive mervärdesskatt och att Jean-Raoul de Marcenacs processföring skulle ha inneburit mycket arbete för Bankens ombud då ansåg tingsrätten, med hänsyn till uppdragets art och om¬fattning, att skälig ersättning inte kunde utgå med mer än Sek 180 000. Tingsrätten bestämde därför ersättningen till Sek 180 000 . Plus ca Sek 60 000 exklusive moms till Bengt Weingårds ombud.

  2-1 3 Närmare om Avtal
  Skulle de Marcenac acceptera att säga att han inte var part i köpeavtalet vore att stärka och indirekt godkänna de brottliga urkundsförfalskningar som Bengt Weingård och ÖEB-DB tillverkade under internationell brottförundersökning med syfte att sudda bort de Marcenacs revelationer och engagemang och han skulle konsekvent förlora sin sak. Dessutom rätt till skadeståndsersättning på grund av motpartens brottsliga handlingar.
  Tingsrätten har trots tydliga förklaringar missuppfattat köpekontraktets avtal med annan intern avtal parter i mellan som skrevs med samma datum och som gällde ett lån som Bengt Weingård gjorde till SCI les Oliviers – Fastighetsbolagets nya representanter: Anne Catrin Weingård och Jean-Raoul de Marcenac.

  Det hade i civila målet också tydligt gjorts gällande att de Marcenacs talan om fordran avsåg en sakrätt i fast egendom.
  Det var också uppenbart att de Marcenacs yrkanden som fastighetsbolagets SCI les Oliviers
  delägare/representant hade obligationsrättslig grund.

  Tvisten avsåg således också en privat sakrätt i fast egendom i den mening som avses
  i artikel 16.1 a) i Brysselkonventionen (jfr t.ex. EG-domstolens dom den 9
  juni 1994 i målet Lieber, C-292/93, REG 1994, s. I-2535, punkterna 13 och 14).”…
  ,

 22. Ping: Små steg framåt | Medborgarperspektiv

 23. Du som framför mordhot mot mig kunde kanske vara modig nog att skriva i ditt eget namn?

 24. Vem är Monica Antonsson ? 😉
  Kan spåras 😉
  Mvh
  JR

 25. Hej Ingrid!
  Jag fick just ett samtal angående hotet ovan.
  Som du tack och lov förstår kommer det inte från mig.
  Jag tar helt avstånd från detta och föreslår att vi tillsammans polisanmäler detta hot omgående.
  Ring mig gärna oavsett tid på dygnet.
  Vänligen
  Monica Antonsson

 26. Typiskt Monica Antonsson att hota för att skrämma, sedan förneka att det var hon. Mycket listigt gjort.

  Antonsson ingår i ett hemligt nätverk som smutskastar oskyldiga män.

 27. Hon verkar göra precis allt för uppmärksamhet denna tant, galen eller i alla fall otroligt instabil. Monica, kom inte med mer hot, uthängningar och förföljelser.

 28. Jag ska polisanmäla detta hot, men inte förrän nästa vecka eftersom jag inte är hemma. Givetvis tror jag inte att det är Monica Antonsson som ligger bakom hotet.

 29. Ignorera . Det är för lågt 😉

 30. Låt denna person fortsätta med sina ”hat/hot” Hon skadar bara sig själv 😉
  Jag har en liten dikt som passar denna typ

  Man blir inte blir dum, det är med från födseln
  Inpiskade hingstar är bärare av dess frön
  Först blev lille idioten, söt, full av oskuld
  Under mjölkflaskan som upprätthöll bristerna.

  Utan krav blir man en stor stolle
  Övre tonåren dödar de onda finnar
  Ämnet är i trance och dess rykte
  Sprider sig i folkmängden som en nöd.

  Vissa, för spottstyver, förvandlas till feta fjantar
  Deras rika magar promeneras som bulvan.
  Överdriven kost är inte svaret
  En idiot på vågen anses ännu dummare.

  Tillkommer prakttitlar för gamla fisar
  Som är erkännandet av en nation
  De bärs som referens i en jackas ögla
  Priset på dumhetens verkan, utan nödförfalskning.

  Beväpnade med licens, med eller utan recension,
  Inneslutna i kunskapen, dör de flesta dumma.
  Ålder är oviktigt, Gud drar i strängarna
  Endast äkta fånen få överläge i dumhetens paradis.

  Du, erfaren man eller kvinna som läser mitt utkast
  Kommer i att hitta, tror jag, många ord som brister.
  Endast din referens har väglett min penna
  Men jag skrämdes för att underlätta din förståelse …

  Jean-Raoul
  Oktober 2011

 31. Jag skulle nog kunna svära på att det är Monica som ligger bakom, hon är lite bakom nämligen. Beträffande södertälje så kommer jag om man kan parkera en fet och jävligt smarrig 50-tals jänkare.

 32. Angående den märkliga kommentaren från någon som använder en annan persons namn,
  Olaga hot: BRB (1962:700)
  4 kap. Om brott mot frihet och frid
  5 § Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.
  Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Lag (1993:207).

 33. Ping: Små steg framåt | medborgarex

 34. Ping: Gå på rättegång i Södertälje! | MyPress.SE - Universal News Agency

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s